עודכן ב 05/08/2020 לעמוד הנושא לעמוד הנושא חקלאות למידע בנושא מידע
IMF לאתר
 • שיווק תוצרת חקלאית מקומית 360  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1  עד 200   מהתת-נושא "שיווק תוצרת חקלאית מקומית " בפורמט XML 360 סדרות.קבלת  160 סדרות  מ201  עד 360   מהתת-נושא "שיווק תוצרת חקלאית מקומית " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • שימושי קרקע 12 סדרות.קבלת  12 סדרות  מ1  עד 12   מהתת-נושא "שימושי קרקע " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • יצוא חקלאי 162 סדרות.קבלת  162 סדרות  מ1  עד 162   מהתת-נושא "יצוא חקלאי " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • שטחי גידולים חקלאיים 82 סדרות.קבלת  82 סדרות  מ1  עד 82   מהתת-נושא "שטחי גידולים חקלאיים " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • מכירת תערובות 22 סדרות.קבלת  22 סדרות  מ1  עד 22   מהתת-נושא "מכירת תערובות " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • מדד מחירי תפוקה חקלאית 88 סדרות.קבלת  88 סדרות  מ1  עד 88   מהתת-נושא "מדד מחירי תפוקה חקלאית " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • אספקת מזון וערכים תזונתיים, לנפש ליום 1807  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1  עד 200   מהתת-נושא "אספקת מזון וערכים תזונתיים, לנפש ליום " בפורמט XML 1807  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ201  עד 400   מהתת-נושא "אספקת מזון וערכים תזונתיים, לנפש ליום " בפורמט XML 1807  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ401  עד 600   מהתת-נושא "אספקת מזון וערכים תזונתיים, לנפש ליום " בפורמט XML 1807  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ601  עד 800   מהתת-נושא "אספקת מזון וערכים תזונתיים, לנפש ליום " בפורמט XML 1807  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ801  עד 1000   מהתת-נושא "אספקת מזון וערכים תזונתיים, לנפש ליום " בפורמט XML 1807  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1001  עד 1200   מהתת-נושא "אספקת מזון וערכים תזונתיים, לנפש ליום " בפורמט XML 1807  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1201  עד 1400   מהתת-נושא "אספקת מזון וערכים תזונתיים, לנפש ליום " בפורמט XML 1807  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1401  עד 1600   מהתת-נושא "אספקת מזון וערכים תזונתיים, לנפש ליום " בפורמט XML 1807  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1601  עד 1800   מהתת-נושא "אספקת מזון וערכים תזונתיים, לנפש ליום " בפורמט XML 1807 סדרות.קבלת  7 סדרות  מ1801  עד 1807   מהתת-נושא "אספקת מזון וערכים תזונתיים, לנפש ליום " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • תפוקה חקלאית (ערכים וכמויות) 311  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1  עד 200   מהתת-נושא "תפוקה חקלאית (ערכים וכמויות) " בפורמט XML 311 סדרות.קבלת  111 סדרות  מ201  עד 311   מהתת-נושא "תפוקה חקלאית (ערכים וכמויות) " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
חיפוש במאגר הנתונים
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2012 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מדדי איכות חיים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©