עודכן ב 06/08/2020 לעמוד הנושא לעמוד הנושא תחבורה ותקשורת למידע בנושא מידע
IMF לאתר
 • שירותי אוטובוסים בקווים קבועים 286  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1  עד 200   מהתת-נושא "שירותי אוטובוסים בקווים קבועים " בפורמט XML 286 סדרות.קבלת  86 סדרות  מ201  עד 286   מהתת-נושא "שירותי אוטובוסים בקווים קבועים " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • שירותי רכבת 358  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1  עד 200   מהתת-נושא "שירותי רכבת " בפורמט XML 358 סדרות.קבלת  158 סדרות  מ201  עד 358   מהתת-נושא "שירותי רכבת " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • שירותי נמלים 90 סדרות.קבלת  90 סדרות  מ1  עד 90   מהתת-נושא "שירותי נמלים " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • שירותי שדות תעופה 622  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1  עד 200   מהתת-נושא "שירותי שדות תעופה " בפורמט XML 622  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ201  עד 400   מהתת-נושא "שירותי שדות תעופה " בפורמט XML 622  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ401  עד 600   מהתת-נושא "שירותי שדות תעופה " בפורמט XML 622 סדרות.קבלת  22 סדרות  מ601  עד 622   מהתת-נושא "שירותי שדות תעופה " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • הובלה ימית ואווירית 14 סדרות.קבלת  14 סדרות  מ1  עד 14   מהתת-נושא "הובלה ימית ואווירית " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • תעבורה 58 סדרות.קבלת  58 סדרות  מ1  עד 58   מהתת-נושא "תעבורה " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
חיפוש במאגר הנתונים
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2012 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מדדי איכות חיים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©