עודכן ב 18/12/2014 לעמוד הנושא לעמוד הנושא פשיעה ומשפט למידע בנושא מידע
IMF לאתר
 • נאשמים ומורשעים במשפטים פליליים 194 סדרות.קבלת  194 סדרות  מ1  עד 194   מהתת-נושא "נאשמים ומורשעים במשפטים פליליים " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • תיקים שנפתחו במשטרה לפי סוג העבירה 88 סדרות.קבלת  88 סדרות  מ1  עד 88   מהתת-נושא "תיקים שנפתחו במשטרה לפי סוג העבירה " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • עניינים בבתי המשפט 113 סדרות.קבלת  113 סדרות  מ1  עד 113   מהתת-נושא "עניינים בבתי המשפט " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • בתי דין דתיים 18 סדרות.קבלת  18 סדרות  מ1  עד 18   מהתת-נושא "בתי דין דתיים " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • עניינים שנתבררו בבתי משפט מחוזיים והשלום, לפי סוג 22 סדרות.קבלת  22 סדרות  מ1  עד 22   מהתת-נושא "עניינים שנתבררו בבתי משפט מחוזיים והשלום, לפי סוג " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
חיפוש במאגר הנתונים
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2012 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מדדי איכות חיים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©