עודכן ב 02/08/2020 לעמוד הנושא לעמוד הנושא אוכלוסייה למידע בנושא מידע
IMF לאתר
 • אוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה 18 סדרות.קבלת  18 סדרות  מ1  עד 18   מהתת-נושא "אוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • נישואין, גירושין, לידות-חי ופטירות 57 סדרות.קבלת  57 סדרות  מ1  עד 57   מהתת-נושא "נישואין, גירושין, לידות-חי ופטירות " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • לידות-חי ופטירות 21 סדרות.קבלת  21 סדרות  מ1  עד 21   מהתת-נושא "לידות-חי ופטירות " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
חיפוש במאגר הנתונים
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2012 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מדדי איכות חיים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©