עודכן ב 31/10/2019 לעמוד הנושא לעמוד הנושא חינוך למידע בנושא מידע
IMF לאתר
 • הוצאה לאומית לחינוך 474  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1  עד 200   מהתת-נושא "הוצאה לאומית לחינוך " בפורמט XML 474  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ201  עד 400   מהתת-נושא "הוצאה לאומית לחינוך " בפורמט XML 474 סדרות.קבלת  74 סדרות  מ401  עד 474   מהתת-נושא "הוצאה לאומית לחינוך " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • בתי ספר, כיתות ותלמידים 63 סדרות.קבלת  63 סדרות  מ1  עד 63   מהתת-נושא "בתי ספר, כיתות ותלמידים " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • סטודנטים באוניברסיטאות 100 סדרות.קבלת  100 סדרות  מ1  עד 100   מהתת-נושא "סטודנטים באוניברסיטאות " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • מקבלי תארים בהשכלה גבוהה 109 סדרות.קבלת  109 סדרות  מ1  עד 109   מהתת-נושא "מקבלי תארים בהשכלה גבוהה " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • ילדים עם צרכים מיוחדים בדרגי החינוך השונים 184 סדרות.קבלת  184 סדרות  מ1  עד 184   מהתת-נושא "ילדים עם צרכים מיוחדים בדרגי החינוך השונים " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • נבחנים בבחינות בגרות לפי זכאות לתעודה ותכונות נבחרות 66 סדרות.קבלת  66 סדרות  מ1  עד 66   מהתת-נושא "נבחנים בבחינות בגרות לפי זכאות לתעודה ותכונות נבחרות " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • הישגים של תלמידי כיתות ה,ח בבחינות מייצב (מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית) לפי תכונות נבחרות (ציון ממוצע) 160 סדרות.קבלת  160 סדרות  מ1  עד 160   מהתת-נושא "הישגים של תלמידי כיתות ה,ח בבחינות מייצב (מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית) לפי תכונות נבחרות (ציון ממוצע) " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • נבחנים בבחינות בגרות אקסטרניות וזכאים לתעודה 92 סדרות.קבלת  92 סדרות  מ1  עד 92   מהתת-נושא "נבחנים בבחינות בגרות אקסטרניות וזכאים לתעודה " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • תלמידים בבתי ספר לחניכים בפיקוח משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה 5 סדרות.קבלת  5 סדרות  מ1  עד 5   מהתת-נושא "תלמידים בבתי ספר לחניכים בפיקוח משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
חיפוש במאגר הנתונים
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2012 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מדדי איכות חיים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©