עודכן ב 08/01/2013 לעמוד הנושא לעמוד הנושא תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
למידע בנושא מידע
IMF לאתר
 • משרות שכיר, סך כל השכר ושכר חודשי ממוצע (כולל עובדים זרים) 168 סדרות.קבלת  168 סדרות  מ1  עד 168   מהתת-נושא "משרות שכיר, סך כל השכר ושכר חודשי ממוצע (כולל עובדים זרים) " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • משרות שכיר (עובדים ישראלים בלבד) 372  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1  עד 200   מהתת-נושא "משרות שכיר (עובדים ישראלים בלבד) " בפורמט XML 372 סדרות.קבלת  172 סדרות  מ201  עד 372   מהתת-נושא "משרות שכיר (עובדים ישראלים בלבד) " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • סך כל השכר (עובדים ישראלים בלבד) 168 סדרות.קבלת  168 סדרות  מ1  עד 168   מהתת-נושא "סך כל השכר (עובדים ישראלים בלבד) " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר (עובדים ישראלים בלבד) 459  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1  עד 200   מהתת-נושא "שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר (עובדים ישראלים בלבד) " בפורמט XML 459  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ201  עד 400   מהתת-נושא "שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר (עובדים ישראלים בלבד) " בפורמט XML 459 סדרות.קבלת  59 סדרות  מ401  עד 459   מהתת-נושא "שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר (עובדים ישראלים בלבד) " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • עובדים מחו"ל 56 סדרות.קבלת  56 סדרות  מ1  עד 56   מהתת-נושא "עובדים מחו שירות RSS פורמט JSON
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
חיפוש במאגר הנתונים
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2012 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מדדי איכות חיים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©