עודכן ב 10/08/2020 לעמוד הנושא לעמוד הנושא סקר אמון הצרכנים
IMF לאתר
 • מדד אמון הצרכנים - CCI (מאזן משוקלל) 1 סדרות.קבלת  1 סדרות  מ1  עד 1   מהתת-נושא "מדד אמון הצרכנים - CCI (מאזן משוקלל) " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • מדד אמון הצרכנים החדש (מאזן משוקלל) 1 סדרות.קבלת  1 סדרות  מ1  עד 1   מהתת-נושא "מדד אמון הצרכנים החדש (מאזן משוקלל) " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • מדד אמון הצרכנים היחסי (ממוצע מרץ 2011 עד פברואר 2012 = 100) 1 סדרות.קבלת  1 סדרות  מ1  עד 1   מהתת-נושא "מדד אמון הצרכנים היחסי (ממוצע מרץ 2011 עד פברואר 2012 = 100) " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • מדד אמון הצרכנים היחסי החדש (ממוצע מרץ 2011 עד פברואר 2012=100) 1 סדרות.קבלת  1 סדרות  מ1  עד 1   מהתת-נושא "מדד אמון הצרכנים היחסי החדש (ממוצע מרץ 2011 עד פברואר 2012=100) " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • השאלות המרכיבות את המדד 27 סדרות.קבלת  27 סדרות  מ1  עד 27   מהתת-נושא "השאלות המרכיבות את המדד " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • השאלות המרכיבות את המדד החדש 28 סדרות.קבלת  28 סדרות  מ1  עד 28   מהתת-נושא "השאלות המרכיבות את המדד החדש

 " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • נתונים נוספים על משקי בית 35 סדרות.קבלת  35 סדרות  מ1  עד 35   מהתת-נושא "נתונים נוספים על משקי בית " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • נתונים נוספים על כלל המשק בישראל 32 סדרות.קבלת  32 סדרות  מ1  עד 32   מהתת-נושא "נתונים נוספים על כלל המשק בישראל " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
חיפוש במאגר הנתונים
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2012 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מדדי איכות חיים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©