עודכן ב 04/08/2020 לעמוד הנושא לעמוד הנושא תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
למידע בנושא מידע
IMF לאתר
 • משרות שכיר, סך כל השכר ושכר חודשי ממוצע (כולל עובדים זרים) 106 סדרות.קבלת  106 סדרות  מ1  עד 106   מהתת-נושא "משרות שכיר, סך כל השכר ושכר חודשי ממוצע (כולל עובדים זרים) " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • משרות שכיר (עובדים ישראלים בלבד) 908  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1  עד 200   מהתת-נושא "משרות שכיר (עובדים ישראלים בלבד) " בפורמט XML 908  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ201  עד 400   מהתת-נושא "משרות שכיר (עובדים ישראלים בלבד) " בפורמט XML 908  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ401  עד 600   מהתת-נושא "משרות שכיר (עובדים ישראלים בלבד) " בפורמט XML 908  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ601  עד 800   מהתת-נושא "משרות שכיר (עובדים ישראלים בלבד) " בפורמט XML 908 סדרות.קבלת  108 סדרות  מ801  עד 908   מהתת-נושא "משרות שכיר (עובדים ישראלים בלבד) " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • סך כל השכר (עובדים ישראלים בלבד) 1702  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1  עד 200   מהתת-נושא "סך כל השכר (עובדים ישראלים בלבד) " בפורמט XML 1702  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ201  עד 400   מהתת-נושא "סך כל השכר (עובדים ישראלים בלבד) " בפורמט XML 1702  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ401  עד 600   מהתת-נושא "סך כל השכר (עובדים ישראלים בלבד) " בפורמט XML 1702  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ601  עד 800   מהתת-נושא "סך כל השכר (עובדים ישראלים בלבד) " בפורמט XML 1702  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ801  עד 1000   מהתת-נושא "סך כל השכר (עובדים ישראלים בלבד) " בפורמט XML 1702  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1001  עד 1200   מהתת-נושא "סך כל השכר (עובדים ישראלים בלבד) " בפורמט XML 1702  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1201  עד 1400   מהתת-נושא "סך כל השכר (עובדים ישראלים בלבד) " בפורמט XML 1702  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1401  עד 1600   מהתת-נושא "סך כל השכר (עובדים ישראלים בלבד) " בפורמט XML 1702 סדרות.קבלת  102 סדרות  מ1601  עד 1702   מהתת-נושא "סך כל השכר (עובדים ישראלים בלבד) " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר (עובדים ישראלים בלבד) 1816  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1  עד 200   מהתת-נושא "שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר (עובדים ישראלים בלבד) " בפורמט XML 1816  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ201  עד 400   מהתת-נושא "שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר (עובדים ישראלים בלבד) " בפורמט XML 1816  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ401  עד 600   מהתת-נושא "שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר (עובדים ישראלים בלבד) " בפורמט XML 1816  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ601  עד 800   מהתת-נושא "שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר (עובדים ישראלים בלבד) " בפורמט XML 1816  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ801  עד 1000   מהתת-נושא "שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר (עובדים ישראלים בלבד) " בפורמט XML 1816  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1001  עד 1200   מהתת-נושא "שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר (עובדים ישראלים בלבד) " בפורמט XML 1816  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1201  עד 1400   מהתת-נושא "שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר (עובדים ישראלים בלבד) " בפורמט XML 1816  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1401  עד 1600   מהתת-נושא "שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר (עובדים ישראלים בלבד) " בפורמט XML 1816  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1601  עד 1800   מהתת-נושא "שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר (עובדים ישראלים בלבד) " בפורמט XML 1816 סדרות.קבלת  16 סדרות  מ1801  עד 1816   מהתת-נושא "שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר (עובדים ישראלים בלבד) " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • תעסוקה ושכר לפי מגזרים(נתונים מ- 2014) 603  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1  עד 200   מהתת-נושא "תעסוקה ושכר לפי מגזרים(נתונים מ- 2014) " בפורמט XML 603  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ201  עד 400   מהתת-נושא "תעסוקה ושכר לפי מגזרים(נתונים מ- 2014) " בפורמט XML 603  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ401  עד 600   מהתת-נושא "תעסוקה ושכר לפי מגזרים(נתונים מ- 2014) " בפורמט XML 603 סדרות.קבלת  3 סדרות  מ601  עד 603   מהתת-נושא "תעסוקה ושכר לפי מגזרים(נתונים מ- 2014) " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • תעסוקה ושכר לפי מגזרים(נתונים עד 2014) 603  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1  עד 200   מהתת-נושא "תעסוקה ושכר לפי מגזרים(נתונים עד 2014) " בפורמט XML 603  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ201  עד 400   מהתת-נושא "תעסוקה ושכר לפי מגזרים(נתונים עד 2014) " בפורמט XML 603  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ401  עד 600   מהתת-נושא "תעסוקה ושכר לפי מגזרים(נתונים עד 2014) " בפורמט XML 603 סדרות.קבלת  3 סדרות  מ601  עד 603   מהתת-נושא "תעסוקה ושכר לפי מגזרים(נתונים עד 2014) " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
חיפוש במאגר הנתונים
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2012 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מדדי איכות חיים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©