עודכן ב 21/07/2020 לעמוד הנושא לעמוד הנושא משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
IMF לאתר
 • מספר משרות פנויות (אומדן מנופח) 85 סדרות.קבלת  85 סדרות  מ1  עד 85   מהתת-נושא "מספר משרות פנויות (אומדן מנופח) " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • מספר משרות פנויות לפי סיווג של משלח יד וענף כלכלי (אומדן מנופח) 305  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1  עד 200   מהתת-נושא "מספר משרות פנויות לפי סיווג של משלח יד וענף כלכלי (אומדן מנופח) " בפורמט XML 305 סדרות.קבלת  105 סדרות  מ201  עד 305   מהתת-נושא "מספר משרות פנויות לפי סיווג של משלח יד וענף כלכלי (אומדן מנופח) " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • מספר משרות פנויות עבור קבוצות נבחרות של משלחי יד (אומדן מנופח) 112 סדרות.קבלת  112 סדרות  מ1  עד 112   מהתת-נושא "מספר משרות פנויות עבור קבוצות נבחרות של משלחי יד (אומדן מנופח) " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
חיפוש במאגר הנתונים
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2012 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מדדי איכות חיים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©