עודכן ב 21/07/2020 לעמוד הנושא לעמוד הנושא חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,Sna 2008)
למידע בנושא מידע
IMF לאתר
 • הוצאה לצריכה פרטית 189 סדרות.קבלת  189 סדרות  מ1  עד 189   מהתת-נושא "הוצאה לצריכה פרטית " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • הוצאה לצריכה ציבורית 118 סדרות.קבלת  118 סדרות  מ1  עד 118   מהתת-נושא "הוצאה לצריכה ציבורית " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • השקעה גולמית מקומית 131 סדרות.קבלת  131 סדרות  מ1  עד 131   מהתת-נושא "השקעה גולמית מקומית " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • יבוא סחורות ושירותים 80 סדרות.קבלת  80 סדרות  מ1  עד 80   מהתת-נושא "יבוא סחורות ושירותים " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • יצוא סחורות ושירותים 62 סדרות.קבלת  62 סדרות  מ1  עד 62   מהתת-נושא "יצוא סחורות ושירותים " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • מועסקים ושעות עבודה של מועסקים 107 סדרות.קבלת  107 סדרות  מ1  עד 107   מהתת-נושא "מועסקים ושעות עבודה של מועסקים " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • תוצר מקומי גולמי 174 סדרות.קבלת  174 סדרות  מ1  עד 174   מהתת-נושא "תוצר מקומי גולמי " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • תמורה לעבודת שכירים 13 סדרות.קבלת  13 סדרות  מ1  עד 13   מהתת-נושא "תמורה לעבודת שכירים " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • חשבונות המגזר הממשלתי 29 סדרות.קבלת  29 סדרות  מ1  עד 29   מהתת-נושא "חשבונות המגזר הממשלתי " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
חיפוש במאגר הנתונים
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2012 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מדדי איכות חיים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©