עודכן ב 04/11/2019 לעמוד הנושא לעמוד הנושא איכות הסביבה למידע בנושא מידע
IMF לאתר
 • איכות אוויר 227  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1  עד 200   מהתת-נושא "איכות אוויר " בפורמט XML 227 סדרות.קבלת  27 סדרות  מ201  עד 227   מהתת-נושא "איכות אוויר " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • גזי חממה 104 סדרות.קבלת  104 סדרות  מ1  עד 104   מהתת-נושא "גזי חממה " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • פסולת ביתית מסחרית וגזם 562  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1  עד 200   מהתת-נושא "פסולת ביתית מסחרית וגזם " בפורמט XML 562  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ201  עד 400   מהתת-נושא "פסולת ביתית מסחרית וגזם " בפורמט XML 562 סדרות.קבלת  162 סדרות  מ401  עד 562   מהתת-נושא "פסולת ביתית מסחרית וגזם " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • פסולת תעשייתית 16 סדרות.קבלת  16 סדרות  מ1  עד 16   מהתת-נושא "פסולת תעשייתית " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • פסולת ממוחזרת 12 סדרות.קבלת  12 סדרות  מ1  עד 12   מהתת-נושא "פסולת ממוחזרת " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • פסולת מסוכנת 58 סדרות.קבלת  58 סדרות  מ1  עד 58   מהתת-נושא "פסולת מסוכנת " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • חומרים מסוכנים 6 סדרות.קבלת  6 סדרות  מ1  עד 6   מהתת-נושא "חומרים מסוכנים " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
חיפוש במאגר הנתונים
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2012 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מדדי איכות חיים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©