עודכן ב 29/12/2019 לעמוד הנושא לעמוד הנושא בריאות למידע בנושא מידע
IMF לאתר
 • הוצאה לאומית לבריאות 69 סדרות.קבלת  69 סדרות  מ1  עד 69   מהתת-נושא "הוצאה לאומית לבריאות " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • שיעורי תמותה לפי סיבות מוות 1038  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1  עד 200   מהתת-נושא "שיעורי תמותה לפי סיבות מוות " בפורמט XML 1038  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ201  עד 400   מהתת-נושא "שיעורי תמותה לפי סיבות מוות " בפורמט XML 1038  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ401  עד 600   מהתת-נושא "שיעורי תמותה לפי סיבות מוות " בפורמט XML 1038  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ601  עד 800   מהתת-נושא "שיעורי תמותה לפי סיבות מוות " בפורמט XML 1038  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ801  עד 1000   מהתת-נושא "שיעורי תמותה לפי סיבות מוות " בפורמט XML 1038 סדרות.קבלת  38 סדרות  מ1001  עד 1038   מהתת-נושא "שיעורי תמותה לפי סיבות מוות " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • תוחלת חיים בלידה 10 סדרות.קבלת  10 סדרות  מ1  עד 10   מהתת-נושא "תוחלת חיים בלידה " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • הפסקות היריון 15 סדרות.קבלת  15 סדרות  מ1  עד 15   מהתת-נושא "הפסקות היריון " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
חיפוש במאגר הנתונים
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2012 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מדדי איכות חיים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©