עודכן ב 01/12/2019 לעמוד הנושא לעמוד הנושא הוצאה לאומית למידע בנושא מידע
IMF לאתר
 • הוצאה לאומית לחינוך 474  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1  עד 200   מהתת-נושא "הוצאה לאומית לחינוך " בפורמט XML 474  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ201  עד 400   מהתת-נושא "הוצאה לאומית לחינוך " בפורמט XML 474 סדרות.קבלת  74 סדרות  מ401  עד 474   מהתת-נושא "הוצאה לאומית לחינוך " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • הוצאה לאומית למו"פ אזרחי 135 סדרות.קבלת  135 סדרות  מ1  עד 135   מהתת-נושא "הוצאה לאומית למו שירות RSS פורמט JSON
 • הוצאה לאומית לבריאות 69 סדרות.קבלת  69 סדרות  מ1  עד 69   מהתת-נושא "הוצאה לאומית לבריאות " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • הוצאה לאומית לתרבות, לבידור ולספורט 190 סדרות.קבלת  190 סדרות  מ1  עד 190   מהתת-נושא "הוצאה לאומית לתרבות, לבידור ולספורט " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • הוצאה לאומית לרווחה 74 סדרות.קבלת  74 סדרות  מ1  עד 74   מהתת-נושא "הוצאה לאומית לרווחה " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
חיפוש במאגר הנתונים
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2012 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מדדי איכות חיים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©