עודכן ב 12/01/2020 לעמוד הנושא לעמוד הנושא אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך ) למידע בנושא מידע
IMF לאתר
 • חשמל 153 סדרות.קבלת  153 סדרות  מ1  עד 153   מהתת-נושא "חשמל " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • מאזן אנרגיה של ישראל 587  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1  עד 200   מהתת-נושא "מאזן אנרגיה של ישראל " בפורמט XML 587  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ201  עד 400   מהתת-נושא "מאזן אנרגיה של ישראל " בפורמט XML 587 סדרות.קבלת  187 סדרות  מ401  עד 587   מהתת-נושא "מאזן אנרגיה של ישראל " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • אינדיקאטורים (ישראל והשוואה בינלאומית) 58 סדרות.קבלת  58 סדרות  מ1  עד 58   מהתת-נושא "אינדיקאטורים (ישראל והשוואה בינלאומית) " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
חיפוש במאגר הנתונים
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2012 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מדדי איכות חיים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©