עודכן ב 13/08/2020 לעמוד הנושא לעמוד הנושא בינוי למידע בנושא מידע
IMF לאתר
 • היתרי בנייה 48 סדרות.קבלת  48 סדרות  מ1  עד 48   מהתת-נושא "היתרי בנייה " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • התחלות בנייה 42 סדרות.קבלת  42 סדרות  מ1  עד 42   מהתת-נושא "התחלות בנייה " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • גמר בנייה 42 סדרות.קבלת  42 סדרות  מ1  עד 42   מהתת-נושא "גמר בנייה " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • בבנייה פעילה 22 סדרות.קבלת  22 סדרות  מ1  עד 22   מהתת-נושא "בבנייה פעילה " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • חודשי בנייה לבניין 48 סדרות.קבלת  48 סדרות  מ1  עד 48   מהתת-נושא "חודשי בנייה לבניין " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות 58 סדרות.קבלת  58 סדרות  מ1  עד 58   מהתת-נושא "סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • עבודות הנדסה אזרחית 24 סדרות.קבלת  24 סדרות  מ1  עד 24   מהתת-נושא "עבודות הנדסה אזרחית " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • דירות, לפי שלבי בנייה: היתר בנייה, התחלת בנייה וגמר בנייה 9 סדרות.קבלת  9 סדרות  מ1  עד 9   מהתת-נושא "דירות, לפי שלבי בנייה: היתר בנייה, התחלת בנייה וגמר בנייה " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
חיפוש במאגר הנתונים
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2012 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מדדי איכות חיים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©