עודכן ב 25/12/2019 לעמוד הנושא לעמוד הנושא מדדי איכות חיים למידע בנושא מידע
IMF לאתר
 • מדדים ראשיים 112 סדרות.קבלת  112 סדרות  מ1  עד 112   מהתת-נושא "מדדים ראשיים " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • לפי תכונות עיקריות 843  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1  עד 200   מהתת-נושא "לפי תכונות עיקריות " בפורמט XML 843  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ201  עד 400   מהתת-נושא "לפי תכונות עיקריות " בפורמט XML 843  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ401  עד 600   מהתת-נושא "לפי תכונות עיקריות " בפורמט XML 843  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ601  עד 800   מהתת-נושא "לפי תכונות עיקריות " בפורמט XML 843 סדרות.קבלת  43 סדרות  מ801  עד 843   מהתת-נושא "לפי תכונות עיקריות " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • לפי ערים גדולות 918  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1  עד 200   מהתת-נושא "לפי ערים גדולות " בפורמט XML 918  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ201  עד 400   מהתת-נושא "לפי ערים גדולות " בפורמט XML 918  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ401  עד 600   מהתת-נושא "לפי ערים גדולות " בפורמט XML 918  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ601  עד 800   מהתת-נושא "לפי ערים גדולות " בפורמט XML 918 סדרות.קבלת  118 סדרות  מ801  עד 918   מהתת-נושא "לפי ערים גדולות " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • מדדים בהשוואה בין-לאומית 1798  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1  עד 200   מהתת-נושא "מדדים בהשוואה בין-לאומית " בפורמט XML 1798  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ201  עד 400   מהתת-נושא "מדדים בהשוואה בין-לאומית " בפורמט XML 1798  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ401  עד 600   מהתת-נושא "מדדים בהשוואה בין-לאומית " בפורמט XML 1798  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ601  עד 800   מהתת-נושא "מדדים בהשוואה בין-לאומית " בפורמט XML 1798  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ801  עד 1000   מהתת-נושא "מדדים בהשוואה בין-לאומית " בפורמט XML 1798  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1001  עד 1200   מהתת-נושא "מדדים בהשוואה בין-לאומית " בפורמט XML 1798  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1201  עד 1400   מהתת-נושא "מדדים בהשוואה בין-לאומית " בפורמט XML 1798  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1401  עד 1600   מהתת-נושא "מדדים בהשוואה בין-לאומית " בפורמט XML 1798 סדרות.קבלת  198 סדרות  מ1601  עד 1798   מהתת-נושא "מדדים בהשוואה בין-לאומית " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
חיפוש במאגר הנתונים
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2012 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מדדי איכות חיים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©