עודכן ב 06/05/2013 לעמוד הנושא לעמוד הנושא חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,Sna 1968)
למידע בנושא מידע
IMF לאתר
 • נתונים מ-1980 עד 1995 (SNA68) 1490  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1  עד 200   מהתת-נושא "נתונים מ-1980 עד 1995 (SNA68) " בפורמט XML 1490  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ201  עד 400   מהתת-נושא "נתונים מ-1980 עד 1995 (SNA68) " בפורמט XML 1490  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ401  עד 600   מהתת-נושא "נתונים מ-1980 עד 1995 (SNA68) " בפורמט XML 1490  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ601  עד 800   מהתת-נושא "נתונים מ-1980 עד 1995 (SNA68) " בפורמט XML 1490  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ801  עד 1000   מהתת-נושא "נתונים מ-1980 עד 1995 (SNA68) " בפורמט XML 1490  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1001  עד 1200   מהתת-נושא "נתונים מ-1980 עד 1995 (SNA68) " בפורמט XML 1490  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1201  עד 1400   מהתת-נושא "נתונים מ-1980 עד 1995 (SNA68) " בפורמט XML 1490 סדרות.קבלת  90 סדרות  מ1401  עד 1490   מהתת-נושא "נתונים מ-1980 עד 1995 (SNA68) " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • נתונים מ-1950 עד 1980 (SNA68) 809  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1  עד 200   מהתת-נושא "נתונים מ-1950 עד 1980 (SNA68) " בפורמט XML 809  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ201  עד 400   מהתת-נושא "נתונים מ-1950 עד 1980 (SNA68) " בפורמט XML 809  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ401  עד 600   מהתת-נושא "נתונים מ-1950 עד 1980 (SNA68) " בפורמט XML 809  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ601  עד 800   מהתת-נושא "נתונים מ-1950 עד 1980 (SNA68) " בפורמט XML 809 סדרות.קבלת  9 סדרות  מ801  עד 809   מהתת-נושא "נתונים מ-1950 עד 1980 (SNA68) " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
חיפוש במאגר הנתונים
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2012 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מדדי איכות חיים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©