עודכן ב 13/08/2020 לעמוד הנושא לעמוד הנושא מאזן התשלומים למידע בנושא מידע
IMF לאתר
 • החשבון השוטף 60 סדרות.קבלת  60 סדרות  מ1  עד 60   מהתת-נושא "החשבון השוטף " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • חשבון סחר סחורות 34 סדרות.קבלת  34 סדרות  מ1  עד 34   מהתת-נושא "חשבון סחר סחורות " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • חשבון שירותים 71 סדרות.קבלת  71 סדרות  מ1  עד 71   מהתת-נושא "חשבון שירותים " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • חשבון הכנסות ראשוניות 114 סדרות.קבלת  114 סדרות  מ1  עד 114   מהתת-נושא "חשבון הכנסות ראשוניות " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • חשבון הכנסות משניות (העברות שוטפות) 35 סדרות.קבלת  35 סדרות  מ1  עד 35   מהתת-נושא "חשבון הכנסות משניות (העברות שוטפות) " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • חשבון פיננסי 55 סדרות.קבלת  55 סדרות  מ1  עד 55   מהתת-נושא "חשבון פיננסי " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • הנכסים וההתחייבויות של המשק 43 סדרות.קבלת  43 סדרות  מ1  עד 43   מהתת-נושא "הנכסים וההתחייבויות של המשק " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • הפרשים סטטיסטיים 1 סדרות.קבלת  1 סדרות  מ1  עד 1   מהתת-נושא "הפרשים סטטיסטיים " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
חיפוש במאגר הנתונים
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2012 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מדדי איכות חיים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©