עודכן ב 12/08/2020 לעמוד הנושא לעמוד הנושא סחר חוץ למידע בנושא מידע
IMF לאתר
 • מאזן סחר חוץ, נטו 85 סדרות.קבלת  85 סדרות  מ1  עד 85   מהתת-נושא "מאזן סחר חוץ, נטו " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • יבוא סחורות 151 סדרות.קבלת  151 סדרות  מ1  עד 151   מהתת-נושא "יבוא סחורות " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • יבוא לפי ייעוד כלכלי 136 סדרות.קבלת  136 סדרות  מ1  עד 136   מהתת-נושא "יבוא לפי ייעוד כלכלי " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • יצוא סחורות(סיווג ענפי כלכלה 2011) 463  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1  עד 200   מהתת-נושא "יצוא סחורות(סיווג ענפי כלכלה 2011) " בפורמט XML 463  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ201  עד 400   מהתת-נושא "יצוא סחורות(סיווג ענפי כלכלה 2011) " בפורמט XML 463 סדרות.קבלת  63 סדרות  מ401  עד 463   מהתת-נושא "יצוא סחורות(סיווג ענפי כלכלה 2011) " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • יבוא ויצוא לפי ארצות סחר 1004  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1  עד 200   מהתת-נושא "יבוא ויצוא לפי ארצות סחר " בפורמט XML 1004  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ201  עד 400   מהתת-נושא "יבוא ויצוא לפי ארצות סחר " בפורמט XML 1004  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ401  עד 600   מהתת-נושא "יבוא ויצוא לפי ארצות סחר " בפורמט XML 1004  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ601  עד 800   מהתת-נושא "יבוא ויצוא לפי ארצות סחר " בפורמט XML 1004  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ801  עד 1000   מהתת-נושא "יבוא ויצוא לפי ארצות סחר " בפורמט XML 1004 סדרות.קבלת  4 סדרות  מ1001  עד 1004   מהתת-נושא "יבוא ויצוא לפי ארצות סחר " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • יבוא ויצוא לפי ארצות (ללא אניות, מטוסים ויהלומים) 52 סדרות.קבלת  52 סדרות  מ1  עד 52   מהתת-נושא "יבוא ויצוא לפי ארצות (ללא אניות, מטוסים ויהלומים) " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • יבוא ויצוא לפי קבוצות סחורות וארצות שירות RSS פורמט JSON
 • יצוא סחורות(סיווג ענפי כלכלה 1993) 70 סדרות.קבלת  70 סדרות  מ1  עד 70   מהתת-נושא "יצוא סחורות(סיווג ענפי כלכלה 1993) " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • מדדי המחירים בסחר חוץ 414  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1  עד 200   מהתת-נושא "מדדי המחירים בסחר חוץ " בפורמט XML 414  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ201  עד 400   מהתת-נושא "מדדי המחירים בסחר חוץ " בפורמט XML 414 סדרות.קבלת  14 סדרות  מ401  עד 414   מהתת-נושא "מדדי המחירים בסחר חוץ " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
חיפוש במאגר הנתונים
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2012 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מדדי איכות חיים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©