חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
שם סדרה
חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008) --- תוצר מקומי גולמי,במחירי שוק מצד ההוצאה
תוצר מקומי גולמי , במחירים שוטפים
רבע, נתונים מקוריים, מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים
עודכן ב 18/08/2019
נתונים רבעוניים
עד תאריך:   מתאריך:
 
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©