משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומש
שם סדרה
משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומש --- מספר משרות פנויות (אומדן מנופח),משרות פנויות לפי ענפי כלכלה
משרות פנויות , כלל המשק
חודש, נתונים מקוריים, מספר
עודכן ב 15/09/2019
נתונים חודשיים
עד תאריך:   מתאריך:
 
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©