אפיון יחידות גאוגרפיות וסיווגן
לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בשנת 2013 
תיקוני טעויות (Errata)
פרסום מספר: 1694
פורסם: 30/11/2017  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish
הקדמה
מ ב ו א
    כללי
    הבסיס הגאוגרפי והמשתנים
    שיטות סטטיסטיות
    ממצאים עבור רשויות מקומיות: עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות
    ממצאים עבור יישובים בתוך מועצות אזוריות
    הערכת המדד החברתי-כלכלי
    ביבליוגרפיה
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות
מעבר על    
מעבר אלרשויות מקומיות    
מעבר אליישובים בתוך מועצות אזוריות    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א
    כללי
    הבסיס הגאוגרפי והמשתנים
    שיטות סטטיסטיות
    ממצאים עבור רשויות מקומיות: עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות
    ממצאים עבור יישובים בתוך מועצות אזוריות
    הערכת המדד החברתי-כלכלי
    ביבליוגרפיה
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות
 
הקדמה   Word
מבוא   Word
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות   Word
רשויות מקומיות   Zip
תרשימים
התפלגות אוכלוסיית הרשויות המקומיות, לפי אשכול חברתי-כלכלי, 2013 1.  
ההתפלגות מספר הרשויות המקומיות, לפי אשכול חברתי-כלכלי, 2013 2.  
רשויות מקומיות שהאשכול שלהן השתנה, 2013 לעומת 2008 3.  
מפה
רשויות מקומיות, לפי אשכול חברתי-כלכלי של האוכלוסייה, 2013 1.  
לוחות
רשויות מקומיות, לפי סדר אלף-ביתי: ערך מדד חברתי-כלכלי 2013, דירוג ואשכול, והמשתנים המשמשים לחישוב המדד 1. Excel
רשויות מקומיות, לפי סדר עולה של המדד החברתי-כלכלי 2013: ערך מדד, דירוג ואשכול, ושינויים לעומת 2008 2. Excel
גודל האוכלוסייה וממוצעי המשתנים המשמשים לחישוב מדד חברתי-כלכלי 2013 של הרשויות המקומיות, לפי אשכול 3. Excel
פיזור ערכי המדד החברתי-כלכלי של הרשויות המקומיות בתוך אשכול, 2013 4. Excel
התפלגות הרשויות המקומיות, לפי גודל אוכלוסייה ואשכול חברתי-כלכלי, 2013 5. Excel
התפלגות הרשויות המקומיות, לפי מחוז ואשכול חברתי-כלכלי, 2013 6. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
יישובים בתוך מועצות אזוריות   Zip
תרשימים
התפלגות אוכלוסיית היישובים בתוך המועצות האזוריות, לפי אשכול חברתי-כלכלי, 2013 4.  
התפלגות מספר היישובים בתוך המועצות האזוריות, לפי אשכול חברתי-כלכלי, 2013 5.  
התפלגות המועצות האזוריות, לפי סטיית תקן ותחום בין-רבעוני משוקללים של ערכי המדד החברתי-כלכלי של היישובים בתוך המועצות האזוריות, 2013 6.  
תחום בין-רבעוני וחציון משוקללים של ערכי המדד החברתי-כלכלי של היישובים בתוך המועצות האזוריות, 2013 7.  
לוחות
יישובים בתוך מועצות אזוריות, לפי סדר אלף-ביתי: ערך מדד חברתי-כלכלי 2013, אשכול של יישוב, ואשכול של מועצה אזורית 7. Excel
יישובים בתוך מועצות אזוריות, לפי סדר עולה של המדד החברתי-כלכלי 2013: ערך מדד, אשכול של יישוב, ואשכול של מועצה אזורית 8. Excel
יישובים בתוך מועצות אזוריות, לפי סדר אלף-ביתי של שמות המועצות האזוריות, ובתוך כל מועצה אזורית - לפי סדר עולה של המדד החברתי-כלכלי 2013 9. Excel
יישובים עבורם מדד חברתי-כלכלי 2013 לא חושב, לפי סדר אלף-ביתי של שמות המועצות האזוריות 10. Excel
פיזור ערכי המדד החברתי-כלכלי של היישובים בתוך המועצות האזוריות, 2013 11. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
השתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 0793-5382
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©