חומרי הדברה בישראל
2016-2014 
פרסום מספר: 1744
פורסם: 27/01/2019  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    מקורות הנתונים
    שיטות (מתודולוגיה)
מעבר על    
מעבר אלל ו ח ו ת    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    מקורות הנתונים
    שיטות (מתודולוגיה)
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
נספח - סקר חומרי הדברה בישראל (שאלון)   Word
הערות הסבר   Word
ל ו ח ו ת   Zip
חומרי הדברה שנמכרו לשימוש בחקלאות - חומר פעיל, לפי מטרת שימוש, 2016-2008 1. Excel
חומרי הדברה שנמכרו לשימוש בחקלאות - חומר פעיל, לפי מטרת שימוש והיחס שבין החומר הפעיל לשטח הגידולים החקלאיים, שנים נבחרות 2. Excel
חומרי הדברה שנמכרו לשימוש בחקלאות - חומר פעיל, לפי מטרת שימוש ומשפחה כימית, 2016-2008 3. Excel
חומרי הדברה שנמכרו לשימוש בחקלאות - חומר פעיל, לפי מטרת שימוש ומיתכון, 2016-2008 4. Excel
חומרי הדברה שנמכרו לשימוש בחקלאות - לפי היחס בין חומר פעיל לתפוקה צמחית ולשטח חקלאי, מדינות נבחרות, 2016 5. Excel
חומרי הדברה שנמכרו לשימוש בתברואה - חומר פעיל, לפי מטרת שימוש, 2016-2008 6. Excel
חומרי הדברה שנמכרו לשימוש בתברואה - חומר פעיל, לפי סוג משתמש, 2016-2008 7. Excel
חומרי הדברה שנמכרו לשימוש בוטרינריה - חומר פעיל, לפי סוג משתמש, 2016-2011 8. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 2311-4304
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©