פסולת ופליטות מזהמים בענפי התעשייה והחשמל
2017 
פרסום מספר: 1794
פורסם: 30/07/2020  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מבוא
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    שיטות (מתודולוגיה)
    מהימנות הנתונים
    סודיות הנתונים
מעבר על    
מעבר אללוחות    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מבוא
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    שיטות (מתודולוגיה)
    מהימנות הנתונים
    סודיות הנתונים
 
הקדמה   Word
מבוא   Word
לוחות   Zip
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות   Word
פסולת בענפי התעשייה והחשמל, לפי סוג פסולת ואופן הטיפול 1. Excel
פסולת בענפי התעשייה והחשמל, לפי ענף כלכלי וסוג פסולת 2. Excel
פסולת בענפי התעשייה והחשמל, לפי ענף כלכלי ואופן הטיפול 3. Excel
פסולת בענפי התעשייה והחשמל, לפי ענף כלכלי וגורם מפנה 4. Excel
פסולת מעורבת בענפי התעשייה והחשמל, לפי ענף כלכלי ואופן הטיפול 5. Excel
פסולת מסוכנת בענפי התעשייה והחשמל, לפי ענף כלכלי ואופן הטיפול 6. Excel
פסולת בענפי התעשייה והחשמל, לפי ענף כלכלי וסוג חומר 7. Excel
פסולת שפונתה ישירות למחזור בענפי התעשייה והחשמל, לפי ענף כלכלי וסוג חומר 8. Excel
צריכת דלקים נבחרים בענפי התעשייה והחשמל, לפי ענף כלכלי, סוג השימוש וסוג הדלק 9. Excel
פליטות מזהמי אוויר משרפת דלקים נבחרים בענפי התעשייה והחשמל, לפי ענף כלכלי 10. Excel
פליטות גזי חממה משרפת דלקים נבחרים בענפי התעשייה והחשמל, במונחי פחמן דו-חמצני, לפי ענף כלכלי וסוג השימוש 11. Excel
צריכת חשמל ופליטות גזי חממה מצריכת חשמל בענפי התעשייה והחשמל, לפי ענף כלכלי 12. Excel
צריכת אנרגיה, מספר עסקים ושיעור העסקים שביצעו פעולות להתייעלות אנרגטית בענפי התעשייה והחשמל, לפי ענף כלכלי וסוג פעילות 13. Excel
צריכת אנרגיה ושיעור העסקים שביצעו פעולות להתייעלות אנרגטית בענפי התעשייה והחשמל, לפי גודל עסק וסוג פעילות 14. Excel
צריכת מים וייצור שפכים בענפי התעשייה והחשמל, לפי ענף כלכלי 15. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 2311-3359
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©