משרד הבריאות, מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משרד הבריאות, מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל
2009-2005
Health and Social Profile of the Localities in Israel 
תיקוני טעויות (Errata)
פרסום מספר: 1580
פורסם: 29/01/2015  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
גרסה להדפסה (לא כולל פרופילים של מועצות אזוריות ושל יישובים המונים 2,000 תושבים ויותר) גרסה להדפסה (לא כולל פרופילים של מועצות אזוריות ושל יישובים המונים 2,000 תושבים ויותר)
הקדמה - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הקדמה - משרד הבריאות
מ ב ו א
    כללי
    מונחים, הגדרות והסברים
    שיטות חישוב
    מגבלות הנתונים
    מקורות הנתונים
    ממצאים עיקריים
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות
שם יישוב וסמל
מעבר על    
ת ר ש י מ י ם    
מעבר אלתרשימים לפי נפות (כולל רווחי סמך)    
מעבר אלתרשימים לפי יישובים (כולל רווחי סמך, פרט לתרשימים 31-28)    
מ פ ו ת    
מעבר אלמפות    
פ ר ו פ י ל י ם    
מעבר אלכלל ארצי    
מעבר אלמחוזות    
מעבר אלנפות    
מעבר אליישובים המונים 10,000 תושבים ויותר    
מעבר אליישובים המונים 2,000 עד 9,999 תושבים    
מעבר אלמועצות אזוריות    
נ ס פ ח    
מעבר אלמפתח יישובים במועצות אזוריות, לפי סדר אלף-ביתי, 2009    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הקדמה - משרד הבריאות
מ ב ו א
    כללי
    מונחים, הגדרות והסברים
    שיטות חישוב
    מגבלות הנתונים
    מקורות הנתונים
    ממצאים עיקריים
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות
שם יישוב וסמל
 
הקדמה - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   Word
הקדמה - משרד הבריאות   Word
כללי   Word
מונחים, הגדרות והסברים   Word
שיטות חישוב   Word
מגבלות הנתונים   Word
מקורות הנתונים   Word
ממצאים עיקריים   Word
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות   Word
קובץ נתוני הפרופיל   Excel
מבנה הרשומה   Excel
שם יישוב וסמל Excel
   ת ר ש י מ י ם  
תרשימים לפי נפות (כולל רווחי סמך)   Zip
תוחלת חיים בלידה, לפי נפה - זכרים, ממוצע 2009-2005 1.  
תוחלת חיים בלידה, לפי נפה - נקבות, ממוצע 2009-2005 2.  
שיעור תמותה מתוקנן, לפי נפה, ממוצע 2009-2005 3.  
שיעור תמותת תינוקות, לפי נפה, ממוצע 2009-2005 4.  
שיעור תמותה מתוקנן ממחלות לב בקרב בני 45 ומעלה, לפי נפה, ממוצע 2009-2005 5.  
שיעור תמותה מתוקנן משאתות ממאירות בקרב בני 45 ומעלה, לפי נפה, ממוצע 2009-2005 6.  
שיעור תמותה מתוקנן ממחלות כלי דם במוח בקרב בני 45 ומעלה, לפי נפה, ממוצע 2009-2005 7.  
שיעור לידות מת, לפי נפה, ממוצע 2009-2005 8.  
שיעור יילודים עם מומים מולדים החייבים בדיווח, לפי נפה, ממוצע 2009-2005 9.  
שיעור מתוקנן של תחלואה בסרטן, לפי נפה - זכרים, ממוצע 2009-2005 10.  
שיעור מתוקנן של תחלואה בסרטן, לפי נפה - נקבות, ממוצע 2009-2005 11.  
שיעור מתוקנן של תחלואה בסרטן המעי הגס, לפי נפה - זכרים, ממוצע 2009-2005 12.  
שיעור מתוקנן של תחלואה בסרטן המעי הגס, לפי נפה - נקבות, ממוצע 2009-2005 13.  
שיעור מתוקנן של תחלואה בסרטן הריאות, לפי נפה - זכרים, ממוצע 2009-2005 14.  
שיעור מתוקנן של תחלואה בסרטן הריאות, לפי נפה - נקבות, ממוצע 2009-2005 15.  
שיעור מתוקנן של תחלואה בסרטן הערמונית, לפי נפה - זכרים, ממוצע 2009-2005 16.  
שיעור מתוקנן של תחלואה בסרטן השד, לפי נפה - נקבות, ממוצע 2009-2005 17.  
שיעור מתוקנן של שחרורים מאשפוז כללי (ללא יולדות), לפי נפה, ממוצע 2009-2005 18.  
שיעור מתוקנן של מאושפזים באשפוז פסיכיאטרי בקרב בני 15 ומעלה, לפי נפה, ממוצע 2009-2005 19.  
שיעור מתוקנן של מטופלים בעלי נזקקות מוגדרת, לפי נפה, ממוצע 2009-2005 20.  
חזרה לתוכן הפרסום
תרשימים לפי יישובים (כולל רווחי סמך, פרט לתרשימים 31-28)   Zip
תוחלת חיים בלידה, ביישובים המונים 50,000 תושבים ויותר, ממוצע 2009-2005 21.  
שיעור מתוקנן של תחלואה בסרטן המעי הגס, ביישובים המונים 50,000 תושבים ויותר - זכרים, ממוצע 2009-2005 22.  
שיעור מתוקנן של תחלואה בסרטן המעי הגס, ביישובים המונים 50,000 תושבים ויותר - נקבות,
ממוצע 2009-2005
23.  
שיעור מתוקנן של תחלואה בסרטן הריאות, ביישובים המונים 50,000 תושבים ויותר - זכרים, ממוצע 2009-2005 24.  
שיעור מתוקנן של תחלואה בסרטן הריאות, ביישובים המונים 50,000 תושבים ויותר - נקבות, ממוצע 2009-2005 25.  
שיעור מתוקנן של תחלואה בסרטן הערמונית, ביישובים המונים 50,000 תושבים ויותר - זכרים, ממוצע 2009-2005 26.  
שיעור מתוקנן של תחלואה בסרטן השד, ביישובים המונים 50,000 תושבים ויותר - נקבות, ממוצע 2009-2005 27.  
מדד חברתי-כלכלי, ביישובים המונים 10,000 תושבים ויותר, 2008 28.  
בני 65 ומעלה, ביישובים המונים 10,000 תושבים ויותר, 2010 29.  
עולי 1990 ואילך, ביישובים המונים 10,000 תושבים ויותר, 2010 30.  
שיעור פריון כולל, ביישובים המונים 10,000 תושבים ויותר, ממוצע 2009-2005 31.  
שיעור תמותה מתוקנן, ביישובים המונים 10,000 תושבים ויותר, ממוצע 2009-2005 32.  
שיעור תמותת תינוקות, ביישובים המונים 10,000 תושבים ויותר, ממוצע 2009-2005 33.  
שיעור תמותה מתוקנן ממחלות לב בקרב בני 45 ומעלה, ביישובים המונים 10,000 תושבים ויותר,
ממוצע 2009-2005
34.  
שיעור תמותה מתוקנן משאתות ממאירות בקרב בני 45 ומעלה, ביישובים המונים 10,000 תושבים ויותר, ממוצע 2009-2005 35.  
שיעור תמותה מתוקנן ממחלות כלי דם במוח בקרב בני 45 ומעלה, ביישובים המונים 10,000 תושבים ויותר, ממוצע 2009-2005 36.  
שיעור תמותה מתוקנן מסיבות חיצוניות, ביישובים המונים 10,000 תושבים ויותר - כל הגילים, ממוצע 2009-2005 37.  
שיעור יילודים עם מומים מולדים החייבים בדיווח, ביישובים המונים 10,000 תושבים ויותר, ממוצע 2009-2005 38.  
שיעור הפסקות היריון, ביישובים המונים 10,000 תושבים ויותר, ממוצע 2009-2005 39.  
שיעור מתוקנן של תחלואה בסרטן, ביישובים המונים 10,000 תושבים ויותר - זכרים, ממוצע 2009-2005 40.  
שיעור מתוקנן של תחלואה בסרטן, ביישובים המונים 10,000 תושבים ויותר - נקבות, ממוצע 2009-2005 41.  
שיעור מתוקנן של שחרורים מאשפוז כללי (ללא יולדות), ביישובים המונים 10,000 תושבים ויותר,
ממוצע 2009-2005
42.  
שיעור מתוקנן של מאושפזים באשפוז פסיכיאטרי בקרב בני 15 ומעלה, ביישובים המונים 10,000 תושבים ויותר, ממוצע 2009-2005 43.  
שיעור מתוקנן של מטופלים בעלי נזקקות מוגדרת, ביישובים המונים 10,000 תושבים ויותר, ממוצע 2009-2005 44.  
חזרה לתוכן הפרסום
   מ פ ו ת  
מפות   Zip
מפות
שיעור תמותה מתוקנן, ביישובים המונים 20,000 תושבים ויותר, ממוצע 2009-2005 1.  
שיעור תמותת תינוקות, ביישובים המונים 20,000 תושבים ויותר, ממוצע 2009-2005 2.  
מקרים חדשים של תחלואה בסרטן, ביישובים המונים 20,000 תושבים ויותר, ממוצע 2009-2005 3.  
שיעור תמותה מתוקנן ממחלות לב, ביישובים המונים 10,000 תושבים ויותר, ממוצע 2009-2005 4.  
שיעור תמותה מתוקנן מסרטן, ביישובים המונים 10,000 תושבים ויותר, ממוצע 2009-2005 5.  
חזרה לתוכן הפרסום
   פ ר ו פ י ל י ם  
כלל ארצי   Zip
פרופיל כלל ארצי Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
מחוזות   Zip
מחוז ירושלים Pdf
מחוז הצפון Pdf
מחוז חיפה Pdf
מחוז המרכז Pdf
מחוז תל אביב Pdf
מחוז הדרום Pdf
אזור יהודה והשומרון Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
נפות   Zip
נפת צפת Pdf
נפת כנרת Pdf
נפת יזרעאל Pdf
נפת עכו Pdf
נפת גולן Pdf
נפת חיפה Pdf
נפת חדרה Pdf
נפת השרון Pdf
נפת פתח תקווה Pdf
נפת רמלה Pdf
נפת רחובות Pdf
נפת אשקלון Pdf
נפת באר שבע Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
יישובים המונים 10,000 תושבים ויותר   Zip
אבו סנאן Pdf
אבן יהודה Pdf
אום אל-פחם Pdf
אופקים Pdf
אור יהודה Pdf
אור עקיבא Pdf
אזור Pdf
אילת Pdf
אכסאל Pdf
אלעד Pdf
אעבלין Pdf
אריאל Pdf
אשדוד Pdf
אשקלון Pdf
באקה-ג'ת Pdf
באר יעקב Pdf
באר שבע Pdf
בית ג'ן Pdf
בית שאן Pdf
בית שמש Pdf
ביתר עילית Pdf
בני ברק Pdf
בנימינה-גבעת עדה Pdf
בת ים Pdf
גבעת זאב Pdf
גבעת שמואל Pdf
גבעתיים Pdf
ג'דיידה-מכר Pdf
גדרה Pdf
גן יבנה Pdf
גני תקווה Pdf
ג'סר א-זרקא Pdf
דימונה Pdf
הוד השרון Pdf
הרצלייה Pdf
זכרון יעקב Pdf
חדרה Pdf
חולון Pdf
חורה Pdf
חיפה Pdf
טבריה Pdf
טורעאן Pdf
טייבה Pdf
טירה Pdf
טירת כרמל Pdf
טמרה Pdf
יבנה Pdf
יהוד Pdf
יפיע Pdf
יקנעם עילית Pdf
ירושלים Pdf
ירכא Pdf
כאבול Pdf
כסיפה Pdf
כפר יונה Pdf
כפר כנא Pdf
כפר מנדא Pdf
כפר סבא Pdf
כפר קאסם Pdf
כפר קרע Pdf
כרמיאל Pdf
לוד Pdf
מבשרת ציון Pdf
מגאר Pdf
מגדל העמק Pdf
מודיעין-מכבים-רעות Pdf
מודיעין עילית Pdf
מעלה אדומים Pdf
מעלה עירון Pdf
מעלות-תרשיחא Pdf
נהרייה Pdf
נחף Pdf
נס ציונה Pdf
נצרת Pdf
נצרת עילית Pdf
נשר Pdf
נתיבות Pdf
נתניה Pdf
סח'נין Pdf
עין מאהל Pdf
עיר כרמל Pdf
עכו Pdf
עפולה Pdf
עראבה Pdf
ערד Pdf
ערערה Pdf
ערערה-בנגב Pdf
פוריידיס Pdf
פרדס חנה-כרכור Pdf
פתח תקווה Pdf
צפת Pdf
קדימה-צורן Pdf
קלנסווה Pdf
קריית אונו Pdf
קריית אתא Pdf
קריית ביאליק Pdf
קריית גת Pdf
קריית טבעון Pdf
קריית ים Pdf
קריית מוצקין Pdf
קריית מלאכי Pdf
קריית עקרון Pdf
קריית שמונה Pdf
ראש העין Pdf
ראשון לציון Pdf
רהט Pdf
רחובות Pdf
ריינה Pdf
רמלה Pdf
רמת גן Pdf
רמת השרון Pdf
רעננה Pdf
שגור Pdf
שדרות Pdf
שוהם Pdf
שפרעם Pdf
תל אביב-יפו Pdf
תל מונד Pdf
תל שבע Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
יישובים המונים 2,000 עד 9,999 תושבים   Zip
אבו גוש Pdf
אבטין Pdf
אורנית Pdf
אלון שבות Pdf
אליכין Pdf
אלפי מנשה Pdf
אלקנה Pdf
אפרתה Pdf
בועיינה-נוג'ידאת Pdf
בוקעאתא Pdf
ביר אל-מכסור Pdf
בית אל Pdf
בית אריה Pdf
בית דגן Pdf
בני עי"ש Pdf
בסמ"ה Pdf
בסמת טבעון Pdf
בת חפר Pdf
גבע בנימין Pdf
גבעת אבני Pdf
גבעת ברנר Pdf
ג'ולס Pdf
ג'לג'וליה Pdf
גן נר Pdf
ג'ש (גוש חלב) Pdf
דבורייה Pdf
דייר חנא Pdf
הר אדר Pdf
זמר Pdf
זרזיר Pdf
חורפיש Pdf
חצור הגלילית Pdf
חשמונאים Pdf
טובא-זנגרייה Pdf
טלמון Pdf
יאנוח-ג'ת Pdf
יבנאל Pdf
יד בנימין Pdf
ירוחם Pdf
כאוכב אבו אל-היג'א Pdf
כוכב יאיר Pdf
כוכב יעקב Pdf
כסרא-סמיע Pdf
כעביה-טבאש-חג'אג'רה Pdf
כפר אדומים Pdf
כפר ברא Pdf
כפר האורנים Pdf
כפר ורדים Pdf
כפר חב"ד Pdf
כפר יאסיף Pdf
כפר כמא Pdf
כפר מצר Pdf
כפר תבור Pdf
להבים Pdf
לפיד Pdf
לקיה Pdf
מג'דל שמס Pdf
מוקייבלה Pdf
מזכרת בתיה Pdf
מזרעה Pdf
מיתר Pdf
מסעדה Pdf
מעיליא Pdf
מצפה רמון Pdf
מרכז שפירא Pdf
משהד Pdf
מתן Pdf
נוף איילון Pdf
נופית Pdf
סאג'ור Pdf
סביון Pdf
סולם Pdf
סלמה Pdf
ע'ג'ר Pdf
עוזייר Pdf
עומר Pdf
עיילבון Pdf
עילוט Pdf
עין נקובא Pdf
עלי Pdf
עמנואל Pdf
עפרה Pdf
עתלית Pdf
פסוטה Pdf
פקיעין (בוקייעה) Pdf
פרדסייה Pdf
צור הדסה Pdf
צור משה Pdf
קדומים Pdf
קיסריה Pdf
קציר-חריש Pdf
קצרין Pdf
קריית ארבע Pdf
קריית יערים Pdf
קרני שומרון Pdf
ראמה Pdf
ראש פינה Pdf
רכסים Pdf
רמת ישי Pdf
שבלי - אום אל-גנם Pdf
שגב-שלום Pdf
שייח' דנון Pdf
שילה Pdf
שלומי Pdf
שמשית Pdf
שעב Pdf
שערי תקווה Pdf
תפרח Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
מועצות אזוריות   Zip
אל-בטוף Pdf
אלונה Pdf
אשכול Pdf
באר טוביה Pdf
בוסתן אל-מרג' Pdf
בני שמעון Pdf
ברנר Pdf
גדרות Pdf
גולן Pdf
גוש עציון Pdf
גזר Pdf
גן רווה Pdf
דרום השרון Pdf
הגלבוע Pdf
הגליל העליון Pdf
הגליל התחתון Pdf
הערבה התיכונה Pdf
הר חברון Pdf
זבולון Pdf
חבל אילות Pdf
חבל יבנה Pdf
חבל מודיעין Pdf
חוף אשקלון Pdf
חוף הכרמל Pdf
חוף השרון Pdf
יואב Pdf
לב השרון Pdf
לכיש Pdf
מבואות החרמון Pdf
מגידו Pdf
מגילות ים המלח Pdf
מטה אשר Pdf
מטה בנימין Pdf
מטה יהודה Pdf
מנשה Pdf
מעלה יוסף Pdf
מרום הגליל Pdf
מרחבים Pdf
משגב Pdf
נחל שורק Pdf
עמק הירדן Pdf
עמק המעיינות (שם קודם: בקעת בית שאן) Pdf
עמק חפר Pdf
עמק יזרעאל Pdf
עמק לוד Pdf
ערבות הירדן Pdf
רמת נגב Pdf
שדות נגב Pdf
שומרון Pdf
שער הנגב Pdf
שפיר Pdf
תמר Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
   נ ס פ ח  
מפתח יישובים במועצות אזוריות, לפי סדר אלף-ביתי, 2009   Zip
מפתח יישובים במועצות אזוריות, לפי סדר אלף-ביתי, 2009   Excel
חזרה לתוכן הפרסום
השתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 0793-8209
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©