סקר הכנסות 2010 
פרסום מספר: 1479
פורסם: 22/02/2012  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים, הגדרות והסברים, מדגם הסקר, עיבוד נתוני הסקר, שיטת האמידה, מהימנות האומדנים
מעבר על    
ל ו ח ו ת    
מעבר אלכל משקי הבית    
מעבר אלמשקי בית שבראשם שכיר    
מעבר אלמשקי בית שבראשם אדם שלא עבד    
מעבר אלפרטים (שכירים בלבד)    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים, הגדרות והסברים, מדגם הסקר, עיבוד נתוני הסקר, שיטת האמידה, מהימנות האומדנים
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
תרשים למציאת רווחי סמך 95% להפרש בין קבוצות   Pdf
סימנים מיוחדים   Word
   ל ו ח ו ת  
כל משקי הבית   Zip
הכנסה חודשית, לפי מקורות הכנסה ומעמד בעבודה של ראש משק הבית 1. Excel
הכנסה חודשית ברוטו למשק בית בכלל האוכלוסייה ובמשקי בית שבראשם שכיר, לפי מספר נפשות במשק הבית, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה של ראש משק הבית 2. Excel
עשירונים של כלל משקי הבית, לפי הכנסה חודשית ברוטו למשק בית, תכונות ראש משק הבית ויישובים עירוניים המונים 200,000+ תושבים 3. Excel
עשירונים של כלל משקי הבית, לפי הכנסה חודשית נטו לנפש סטנדרטית, תכונות ראש משק הבית ויישובים עירוניים המונים 200,000+ תושבים 4. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
משקי בית שבראשם שכיר   Zip
הכנסה חודשית ברוטו למשק בית במשקי בית שבראשם שכיר, לפי תכונות נבחרות 5. Excel
הכנסה חודשית במשקי בית שבראשם שכיר, לפי מקורות הכנסה וצורת יישוב 6. Excel
הכנסה חודשית במשקי בית שבראשם שכיר, לפי מקורות הכנסה וגיל ראש משק הבית 7. Excel
הכנסה חודשית במשקי בית שבראשם שכיר, לפי מקורות הכנסה ומספר שנות לימוד של ראש משק הבית 8. Excel
הכנסה חודשית במשקי בית שבראשם שכיר, לפי מקורות הכנסה, קבוצת אוכלוסייה, יבשת לידה ותקופת עלייה של ראש משק הבית 9. Excel
הכנסה חודשית במשקי בית שבראשם שכיר, לפי מקורות הכנסה ומספר נפשות במשק הבית 10. Excel
עשירונים של משקי בית שבראשם שכיר, לפי הכנסה חודשית ברוטו למשק בית ותכונות ראש משק הבית 11. Excel
עשירונים של משקי בית שבראשם שכיר, לפי הכנסה חודשית נטו למשק בית ותכונות ראש משק הבית 12. Excel
עשירונים של משקי בית שבראשם שכיר, לפי הכנסה חודשית נטו לנפש סטנדרטית ותכונות ראש משק הבית 13. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
משקי בית שבראשם אדם שלא עבד   Zip
הכנסה חודשית במשקי בית שבראשם אדם שלא עבד, לפי מקורות הכנסה וצורת יישוב 14. Excel
הכנסה חודשית במשקי בית שבראשם אדם שלא עבד, לפי מקורות הכנסה וגיל ראש משק הבית 15. Excel
הכנסה חודשית במשקי בית שבראשם אדם שלא עבד, לפי מקורות הכנסה ומספר שנות לימוד של ראש משק הבית 16. Excel
הכנסה חודשית במשקי בית שבראשם אדם שלא עבד, לפי מקורות הכנסה, קבוצת אוכלוסייה, יבשת לידה ותקופת עלייה של ראש משק הבית 17. Excel
הכנסה חודשית במשקי בית שבראשם אדם שלא עבד, לפי מקורות הכנסה ומספר נפשות במשק הבית 18. Excel
עשירונים של משקי בית שבראשם אדם שלא עבד, לפי הכנסה חודשית נטו לנפש סטנדרטית ותכונות ראש משק הבית 19. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרטים (שכירים בלבד)   Zip
הכנסה ברוטו לשכיר, לפי משלח יד ומין 20. Excel
הכנסה ברוטו לשכיר, לפי ענף כלכלי ומין 21. Excel
הכנסה ברוטו לשכיר, לפי מספר שנות לימוד ומין 22. Excel
הכנסה ברוטו לשכיר, לפי גיל ומין 23. Excel
הכנסה ברוטו לשכיר, לפי צורת יישוב ומין 24. Excel
הכנסה ברוטו לשכיר, לפי קבוצת אוכלוסייה, יבשת לידה, תקופת עלייה ומין 25. Excel
הכנסה ברוטו לשכיר, לפי משלח יד, מספר שנות לימוד ומין 26. Excel
עשירונים של שכירים, לפי הכנסה חודשית ברוטו, מין, מספר שנות לימוד ומשלח יד 27. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 0333 - 9548
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©