איכות התעסוקה בשוק העבודה בישראל
2010-2001 
פרסום מספר: 1560
פורסם: 07/09/2014  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
    הגדרות, סיווגים והסברים
    ביבליוגרפיה
מעבר על    
מעבר אלל ו ח ו ת    
מעבר אלת ר ש י מ י ם    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
    הגדרות, סיווגים והסברים
    ביבליוגרפיה
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
ל ו ח ו ת   Zip
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות   Word
תאונות עבודה קטלניות, לפי ענף כלכלי (סיווג 1993) 1. Excel
תאונות עבודה לא קטלניות 2. Excel
בני נוער בגיל 17-15, לפי עבודה, לימודים, קבוצת אוכלוסייה ומין 3. Excel
ממוצע שעות עבודה לשבוע לבן נוער מועסק בגיל 17-15, לפי לימודים, קבוצת אוכלוסייה ומין 4. Excel
בני נוער בגיל 17-15, לפי עבודה, לימודים, מחוז מגורים, קבוצת אוכלוסייה ומין 5. Excel
ממוצע שעות עבודה לשבוע לבן נוער מועסק בגיל 17-15, לפי מחוז מגורים, קבוצת אוכלוסייה ומין 6. Excel
בני נוער בגיל 17-15, לפי לימודים, תכונות כוח העבודה האזרחי, קבוצת אוכלוסייה ומין 7. Excel
בני נוער מועסקים בגיל 17-15 בענפים כלכליים נבחרים (סיווג 1993), לפי קבוצת אוכלוסייה ומין 8. Excel
ממוצע שעות עבודה לשבוע לבן נוער מועסק בגיל 17-15 בענפים כלכליים נבחרים (סיווג 1993), לפי קבוצת אוכלוסייה ומין 9. Excel
בני נוער מועסקים בגיל 17-15 במשלחי יד נבחרים (סיווג 1994), לפי קבוצת אוכלוסייה ומין 10. Excel
ממוצע שעות עבודה לשבוע לבן נוער מועסק בגיל 17-15 במשלחי יד נבחרים (סיווג 1994), לפי קבוצת אוכלוסייה ומין 11. Excel
בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה האזרחי ומין 12. Excel
יהודים בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה האזרחי ומין 13. Excel
ערבים בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה האזרחי ומין 14. Excel
נשים בקרב מועסקים בני 15 ומעלה, לפי מחוז מגורים וקבוצת אוכלוסייה 15. Excel
נשים בקרב מועסקים בני 15 ומעלה, לפי ענף כלכלי (סיווג 1993) וקבוצת אוכלוסייה 16. Excel
נשים בקרב מועסקים בני 15 ומעלה, לפי משלח יד (סיווג 1994) וקבוצת אוכלוסייה 17. Excel
מועסקים והיבדלות (סגרגציה) של גברים ונשים בעבודה, לפי משלח יד (סיווג ISCO) וקבוצת אוכלוסייה 18. Excel
הכנסה ממוצעת ברוטו לשעת עבודה לשכיר, לפי קבוצת אוכלוסייה ומין 19. Excel
הכנסה ממוצעת ברוטו לשעת עבודה לשכיר, לפי מחוז מגורים, קבוצת אוכלוסייה ומין 20. Excel
הכנסה ממוצעת ברוטו לשעת עבודה לשכיר, לפי ענף כלכלי (סיווג 1993), קבוצת אוכלוסייה ומין 21. Excel
הכנסה ממוצעת ברוטו לשעת עבודה לשכיר, לפי משלח יד (סיווג 1994), קבוצת אוכלוסייה ומין 22. Excel
שכירים המשתכרים שכר מינימום ומטה לחודש, או פחות ממחצית מההכנסה החציונית ברוטו לשעת עבודה, לפי קבוצת אוכלוסייה ומין 23. Excel
שכירים ואלו מקרבם המשתכרים פחות ממחצית ההכנסה החציונית ברוטו לשעת עבודה, לפי מחוז מגורים, קבוצת אוכלוסייה ומין 24. Excel
שכירים ואלו מקרבם המשתכרים פחות ממחצית ההכנסה החציונית ברוטו לשעת עבודה, לפי ענף כלכלי (סיווג 1993), קבוצת אוכלוסייה ומין 25. Excel
שכירים ואלו מקרבם המשתכרים פחות ממחצית ההכנסה החציונית ברוטו לשעת עבודה, לפי משלח יד (סיווג 1994), קבוצת אוכלוסייה ומין 26. Excel
שכירים ואלו מקרבם המשתכרים שכר מינימום לחודש, לפי מחוז מגורים, קבוצת אוכלוסייה ומין 27. Excel
שכירים ואלו מקרבם המשתכרים שכר מינימום לחודש, לפי ענף כלכלי (סיווג 1993), קבוצת אוכלוסייה ומין 28. Excel
שכירים ואלו מקרבם המשתכרים שכר מינימום לחודש, במשלחי יד נבחרים (סיווג 1994), לפי קבוצת אוכלוסייה ומין 29. Excel
שכירים ואלו מקרבם המשתכרים פחות משכר המינימום לחודש, לפי מחוז מגורים, קבוצת אוכלוסייה ומין 30. Excel
שכירים ואלו מקרבם המשתכרים פחות משכר המינימום לחודש, לפי ענף כלכלי (סיווג 1993), קבוצת אוכלוסייה ומין 31. Excel
שכירים ואלו מקרבם המשתכרים פחות משכר המינימום לחודש, לפי משלח יד (סיווג 1994), קבוצת אוכלוסייה ומין 32. Excel
שכירים ואלו מקרבם הזכאים לחופשה שנתית בתשלום, לפי ענף כלכלי (סיווג 1993), קבוצת אוכלוסייה ומין 33. Excel
שכירים ואלו מקרבם הזכאים לחופשה שנתית בתשלום, לפי משלח יד (סיווג 1994), קבוצת אוכלוסייה ומין 34. Excel
מועסקים, לפי מספר שעות עבודה בשבוע, קבוצת אוכלוסייה ומין 35. Excel
מועסקים בדרך כלל 49 שעות או יותר בשבוע, לפי מחוז מגורים, קבוצת אוכלוסייה ומין 36. Excel
מועסקים בדרך כלל 49 שעות או יותר בשבוע, לפי ענף כלכלי (סיווג 1993), קבוצת אוכלוסייה ומין 37. Excel
מועסקים בדרך כלל 49 שעות או יותר בשבוע, לפי משלח יד (סיווג 1994), קבוצת אוכלוסייה ומין 38. Excel
ממוצע שנתי של שעות עבודה למועסק, לפי קבוצת אוכלוסייה ומין 39. Excel
ממוצע שנתי של שעות עבודה למועסק, לפי מחוז מגורים, קבוצת אוכלוסייה ומין 40. Excel
ממוצע שנתי של שעות עבודה למועסק, לפי ענף כלכלי (סיווג 1993), קבוצת אוכלוסייה ומין 41. Excel
ממוצע שנתי של שעות עבודה למועסק, לפי משלח יד (סיווג 1994), קבוצת אוכלוסייה ומין 42. Excel
מועסקים, לפי היקף עבודה בדרך כלל, קבוצת אוכלוסייה ומין 43. Excel
מועסקים, לפי היקף עבודה בדרך כלל, מחוז מגורים, קבוצת אוכלוסייה ומין 44. Excel
מועסקים, לפי היקף עבודה בדרך כלל, ענף כלכלי (סיווג 1993) וקבוצת אוכלוסייה 45. Excel
מועסקים, לפי היקף עבודה בדרך כלל, משלח יד (סיווג 1994) וקבוצת אוכלוסייה 46. Excel
נשים ואלו המועסקות מקרבן, לפי קבוצת גיל, קבוצת אוכלוסייה וגיל הילד הצעיר 47. Excel
נשים ואלו המועסקות מקרבן, לפי קבוצת גיל, מחוז מגורים, קבוצת אוכלוסייה וגיל הילד הצעיר 48. Excel
נשים ואלו המועסקות מקרבן, לפי קבוצת גיל, ענף כלכלי (סיווג 1993), קבוצת אוכלוסייה וגיל הילד הצעיר 49. Excel
נשים ואלו המועסקות מקרבן, לפי קבוצת גיל, משלח יד (סיווג 1994), קבוצת אוכלוסייה וגיל הילד הצעיר 50. Excel
בני 64-15: מועסקים ונעדרים זמנית מעבודתם למשך שבוע או פחות, לפי סיבת היעדרות, קבוצת אוכלוסייה ומין 51. Excel
בני 64-15: מועסקים ונעדרים זמנית מעבודתם למשך שבוע או פחות, לפי סיבת היעדרות, מחוז מגורים ומין 52. Excel
יהודים בני 64-15: מועסקים ונעדרים זמנית מעבודתם למשך שבוע או פחות, לפי סיבת היעדרות, מחוז מגורים ומין 53. Excel
בני 64-15: מועסקים ונעדרים זמנית מעבודתם למשך שבוע או פחות בענפים כלכליים נבחרים (סיווג 1993), לפי סיבת היעדרות ומין 54. Excel
יהודים בני 64-15: מועסקים ונעדרים זמנית מעבודתם למשך שבוע או פחות בענפים כלכליים נבחרים (סיווג 1993), לפי סיבת היעדרות ומין 55. Excel
בני 64-15: מועסקים ונעדרים זמנית מעבודתם למשך שבוע או פחות, לפי סיבת היעדרות, משלח יד (סיווג 1994) ומין 56. Excel
יהודים בני 64-15: מועסקים ונעדרים זמנית מעבודתם למשך שבוע או פחות, לפי סיבת היעדרות, משלח יד (סיווג 1994) ומין 57. Excel
בני 15 ומעלה, לפי מעמד בעבודה, קבוצת אוכלוסייה, מין והפרשות לפנסיה 58. Excel
בני 15 ומעלה, לפי מעמד בעבודה, מחוז מגורים, מין והפרשות לפנסיה 59. Excel
יהודים בני 15 ומעלה, לפי מעמד בעבודה, מחוז מגורים, מין והפרשות לפנסיה 60. Excel
בני 15 ומעלה, לפי מעמד בעבודה, מין, ענף כלכלי (סיווג 1993) והפרשות לפנסיה 61. Excel
יהודים בני 15 ומעלה, לפי מעמד בעבודה, מין, ענף כלכלי (סיווג 1993) והפרשות לפנסיה 62. Excel
בני 15 ומעלה, לפי מעמד בעבודה, מין, משלח יד (סיווג 1994) והפרשות לפנסיה 63. Excel
יהודים בני 15 ומעלה, לפי מעמד בעבודה, מין, משלח יד (סיווג 1994) והפרשות לפנסיה 64. Excel
מועסקים במקצועות הדורשים הכשרה ברמה גבוהה, לפי מחוז מגורים, קבוצת אוכלוסייה ומין 65. Excel
מועסקים שהשכלתם גבוהה יותר מהנדרש בדרך כלל במשלחי ידם, לפי מחוז מגורים, קבוצת אוכלוסייה ומין 66. Excel
מועסקים, לפי משלח יד (סיווג 1994), רמת השכלה ומין 67. Excel
מועסקים יהודים, לפי משלח יד (סיווג 1994), רמת השכלה ומין 68. Excel
מועסקים ערבים, לפי משלח יד (סיווג 1994), רמת השכלה ומין 69. Excel
מועסקים, לפי משלח יד (סיווג 1994), מחוז מגורים, רמת השכלה ומין 70. Excel
מועסקים יהודים, לפי משלח יד (סיווג 1994), מחוז מגורים, רמת השכלה ומין 71. Excel
מועסקים ערבים, לפי משלח יד (סיווג 1994), מחוז מגורים, רמת השכלה ומין 72. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
ת ר ש י מ י ם   Zip
תאונות עבודה קטלניות 1.  
תאונות עבודה קטלניות, לפי ענף כלכלי (סיווג 1993) 2.  
תאונות עבודה לא קטלניות 3.  
בני נוער עובדים בגיל 17-15, לפי קבוצת אוכלוסייה ומין 4.  
בני נוער שאינם לומדים בגיל 17-15, לפי תכונות כוח העבודה האזרחי 5.  
בני נוער שעובדים ואינם לומדים בגיל 17-15, לפי קבוצת אוכלוסייה ומין 6.  
ממוצע שעות עבודה לשבוע לבן נוער מועסק בגיל 17-15, לפי קבוצת אוכלוסייה ומין 7.  
ממוצע שעות עבודה לשבוע לבן נוער מועסק בגיל 17-15, לפי לימודים 8.  
נשים בקרב המועסקים, לפי קבוצת אוכלוסייה 9.  
נשים בקרב המועסקים בענפים כלכליים נבחרים (סיווג 1993) 10.  
נשים בקרב המועסקים במשלחי יד נבחרים (סיווג 1994) 11.  
היבדלות (סגרגציה) של גברים ונשים בעבודה (סיווג ISCO, דרג של סדר - ספרה 1), לפי קבוצת אוכלוסייה 12.  
היבדלות (סגרגציה) של גברים ונשים בעבודה (סיווג ISCO, דרג של קבוצה משנית - 3 ספרות), לפי קבוצת אוכלוסייה 13.  
פערי שכר בין גברים לנשים, לפי קבוצת אוכלוסייה 14.  
שכירים ערבים והכנסה ממוצעת ברוטו לשעת עבודה לשכיר, לפי מין ומשלח יד (סיווג 1994) 15.  
שכירים המשתכרים שכר מינימום ומטה לחודש או פחות ממחצית מההכנסה החציונית ברוטו לשעת עבודה 16.  
שכירים המשתכרים פחות משכר המינימום לחודש, לפי קבוצת אוכלוסייה ומין 17.  
שכירים המשתכרים פחות משכר המינימום לחודש, לפי ענף כלכלי (סיווג 1993) 18.  
שכירים המשתכרים פחות משכר המינימום לחודש, לפי משלח יד (סיווג 1994) 19.  
מועסקים בדרך כלל 49 שעות או יותר בשבוע, לפי קבוצת אוכלוסייה ומין 20.  
מועסקים בדרך כלל 49 שעות או יותר בשבוע, לפי ענף כלכלי (סיווג 1993) 21.  
מועסקים בדרך כלל 49 שעות או יותר בשבוע, לפי משלח יד (סיווג 1994) 22.  
ממוצע שנתי של שעות עבודה למועסק, לפי מין 23.  
ממוצע שנתי של שעות עבודה למועסק, לפי קבוצת אוכלוסייה ומין 24.  
ממוצע שנתי של שעות עבודה למועסק, לפי ענף כלכלי (סיווג 1993) - ייצור 25.  
ממוצע שנתי של שעות עבודה למועסק, לפי ענף כלכלי (סיווג 1993) - שירותים 26.  
תת-תעסוקה בהתייחס לזמן, לפי קבוצת אוכלוסייה ומין 27.  
מועסקים בדרך כלל פחות מ-35 שעות בשבוע שלא מרצון, לפי קבוצת אוכלוסייה ומין 28.  
בלתי מועסקים, לפי קבוצת אוכלוסייה ומין 29.  
היחס בין שיעור התעסוקה של אמהות בנות 49-20 לילדים מתחת לגיל גן חובה, לשיעור התעסוקה של כלל הנשים באותם הגילים, לפי קבוצת אוכלוסייה 30.  
אמהות לילדים מתחת לגיל גן חובה בקרב נשים בנות 49-20, לפי תעסוקה 31.  
אמהות לילדים מתחת לגיל גן חובה בקרב יהודיות בנות 49-20, לפי תעסוקה 32.  
אמהות לילדים מתחת לגיל גן חובה בקרב ערביות בנות 49-20, לפי תעסוקה 33.  
שיעור התעסוקה של נשים בנות 49-20 ושל אמהות בקרבן לילדים מתחת לגיל גן חובה 34.  
שיעור התעסוקה של יהודיות בנות 49-20 ושל אמהות בקרבן לילדים מתחת לגיל גן חובה 35.  
שיעור התעסוקה של ערביות בנות 49-20 ושל אמהות בקרבן לילדים מתחת לגיל גן חובה 36.  
מועסקים שנעדרו מעבודתם בשל מחלה או סיבה משפחתית, לפי מין 37.  
מועסקים שנעדרו מעבודתם בשל מחלה או סיבה משפחתית, לפי קבוצת אוכלוסייה ומין 38.  
שכירים שלהם ביטוח אבטלה 39.  
ההוצאה הציבורית לביטחון סוציאלי כחלק מהתמ"ג 40.  
בני 15 ומעלה המפרישים לקרן פנסיה, לפי מעמד בעבודה 41.  
ימי היעדרות בשל שביתות 42.  
מועסקים במשלחי יד הדורשים הכשרה ברמה גבוהה, לפי קבוצת אוכלוסייה ומין 43.  
מועסקים שהשכלתם גבוהה מהנדרש בדרך כלל במשלחי ידם, לפי קבוצת אוכלוסייה ומין 44.  
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 2408-9044
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©