הכנסות של בני 15 ומעלה -
נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2014 
פרסום מספר: 1650
פורסם: 22/09/2016  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    שיטת החקירה
    תוצאות הפקידה
    עיבוד נתוני הסקר
    שיטת האמידה
    מהימנות האומדנים
תרשים למציאת רווח-סמך 95% להפרש בין קבוצות
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות
מעבר על    
ל ו ח ו ת    
מעבר אלהכנסות של פרטים, לפי מעמד בעבודה: שכירים, עצמאים ולא עובדים    
מעבר אלהכנסות שכירים    
מעבר אלהכנסות עצמאים    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    שיטת החקירה
    תוצאות הפקידה
    עיבוד נתוני הסקר
    שיטת האמידה
    מהימנות האומדנים
תרשים למציאת רווח-סמך 95% להפרש בין קבוצות
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
תרשים למציאת רווח-סמך 95% להפרש בין קבוצות   Word
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות   Word
   ל ו ח ו ת  
הכנסות של פרטים, לפי מעמד בעבודה: שכירים, עצמאים ולא עובדים   Zip
הכנסה ברוטו לחודש של פרטים, לפי מקורות ומעמד בעבודה 1. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
הכנסות שכירים   Zip
הכנסה ברוטו לשכיר, לפי משלח יד (סיווג 2011), היקף משרה ומין 2. Excel
הכנסה ברוטו לשכיר נשוי, לפי היקף משרה, מספר ילדים במשק הבית ומין 3. Excel
הכנסה ברוטו לשכיר, לפי משלח יד (סיווג 2011), רמת השכלה ומין 4. Excel
הכנסה ברוטו לשכיר, לפי משלח יד (סיווג 2011), מספר שנות לימוד ומין 5. Excel
הכנסה ברוטו לשכיר, לפי משלח יד (סיווג 2011), קבוצת גיל ומין 6. Excel
הכנסה חודשית ברוטו לשכיר, לפי עשירון, מספר שנות לימוד, משלח יד (סיווג 2011) ומין 7. Excel
הכנסה ברוטו לשכיר, לפי מחוז מגורים ומין 8. Excel
הכנסה ברוטו לשכיר, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011), רמת השכלה ומין 9. Excel
הכנסה ברוטו לאישה שכירה, לפי מספר ילדיה, מצב משפחתי והיקף משרה 10. Excel
הכנסה ברוטו לשכיר, לפי קבוצת אוכלוסייה, יבשת לידה, תקופת עלייה ומין. 11. Excel
הכנסה ברוטו לשכיר, לפי צורת יישוב 12. Excel
הכנסה ברוטו לשכיר, לפי נפת מגורים ומין 13. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
הכנסות עצמאים   Zip
הכנסה ברוטו לעצמאי, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) ומין 14. Excel
הכנסה ברוטו לעצמאי, לפי משלח יד (סיווג 2011) ומין 15. Excel
הכנסה ברוטו לעצמאי, לפי קבוצת גיל ומין 16. Excel
הכנסה ברוטו לעצמאי, לפי חמישון וקבוצת גיל 17. Excel
הכנסה ברוטו לעצמאי, לפי מחוז מגורים ומין 18. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בעיבוד הנתונים ובהפקת הפרסום   Word
ISSN 2517-9195
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©