מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
2015 
פרסום מספר: 1654
פורסם: 20/03/2017  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
הערות הסבר
קובץ נתונים לעיבוד
מעבר על    
מגמות במדדי איכות חיים    
מעבר אלמגמות במדדי איכות חיים    
תחום 1: איכות התעסוקה    
מעבר אלאיכות התעסוקה (כל המדדים)    
מעבר אלמדד 1.1: שיעור התעסוקה    
מעבר אלמדד 1.2: שיעור המועסקים במשרה חלקית שלא מרצון    
מעבר אלמדד 1.3: הכנסה חציונית ברוטו מעבודה של משק בית    
מעבר אלמדד 1.4: שביעות רצון מעבודה    
מעבר אלמדד 1.5: מועסקים המרוצים מההכנסה    
מעבר אלמדד 1.6: שיעור הנפגעים בתאונות עבודה    
מעבר אלמדד 1.7: שיעור האבטלה הממושכת (מעבר לשישה חודשים)    
תחום 2: ביטחון אישי    
מעבר אלביטחון אישי (כל המדדים)    
מעבר אלמדד 2.1: שיעור היפגעות מעברת אלימות (שימוש בכוח פיזי) או מאיום בשימוש באלימות    
מעבר אלמדד 2.2: תחושת ביטחון ללכת לבד באזור המגורים בשעות החשכה    
מעבר אלמדד 2.3: שיעורי היפגעות מעברות בעלות אופי מיני (עברות מין והטרדה מינית)    
מעבר אלמדד 2.4: מספר הרוגים ופצועים קשה בתאונות דרכים    
מעבר אלמדד 2.5: מקרי רצח    
מעבר אלמדד 2.6: שיעור פעולות איבה ונפגעים    
מעבר אלמדד 2.7: תדירות היפגעות מהתנהגות אלימה בכביש    
תחום 3: בריאות    
מעבר אלבריאות (כל המדדים)    
מעבר אלמדד 3.1: תמותת תינוקות    
מעבר אלמדד 3.2: תוחלת חיים בלידה    
מעבר אלמדד 3.3: הערכה עצמית של בריאות    
מעבר אלמדד 3.4: עודף משקל בקרב ילדים    
מעבר אלמדד 3.5: תחושת דיכאון    
מעבר אלמדד 3.6: קידום בריאות - דיווח עצמי על עישון    
מעבר אלמדד 3.7: מידת האמון במערכת הבריאות    
תחום 4: דיור ותשתיות    
מעבר אלדיור ותשתיות (כל המדדים)    
מעבר אלמדד 4.1: מדד הוצאה לדיור - 2014    
מעבר אלמדד 4.2: שביעות רצון מהדירה ומאזור המגורים    
מעבר אלמדד 4.3: אוכלוסייה שאינה מחוברת לטיפול בשפכים    
מעבר אלמדד 4.4: שביעות רצון מהתחבורה הציבורית באזור המגורים    
מעבר אלמדד 4.5: צפיפות דיור - מספר נפשות לחדר    
תחום 5: חינוך, השכלה וכישורים    
מעבר אלחינוך, השכלה וכישורים (כל המדדים)    
מעבר אלמדד 5.1: שיעור המתקשים במתמטיקה במחקר פיזה    
מעבר אלמדד 5.2: שיעור בעלי השכלה על-תיכונית והשכלה גבוהה בקרב בני 30    
מעבר אלמדד 5.3: שיעור למידה בגיל 17-15    
מעבר אלמדד 5.4: שיעור הזכאות לבגרות בקרב בני 26    
מעבר אלמדד 5.5: כישורי בוגרים: אוריינות קריאה, אוריינות מתמטית ופתרון בעיות בסביבה מתוקשבת    
תחום 6: מעורבות אזרחית וממשל    
מעבר אלמעורבות אזרחית וממשל (כל המדדים)    
מעבר אלמדד 6.1: אמון בממשלה    
מעבר אלמדד 6.2: שיעור ההצבעה בבחירות לכנסת    
מעבר אלמדד 6.3: פעילות התנדבותית    
מעבר אלמדד 6.4: אמון במערכת המשפט    
תחום 7: סביבה    
מעבר אלסביבה (כל המדדים)    
מעבר אלמדד 7.1: פסולת מוצקה מוטמנת וממוחזרת    
מעבר אלמדד 7.2: שביעות רצון מהניקיון באזור המגורים    
מעבר אלמדד 7.3: רעש חיצוני שמפריע בדירה    
מעבר אלמדד 7.4: אספקת אנרגיה ממקורות מתחדשים    
מעבר אלמדד 7.5: שביעות רצון מפארקים ומשטחים ירוקים באזור המגורים    
תחום 8: רווחה אישית וחברתית    
מעבר אלרווחה אישית וחברתית (כל המדדים)    
מעבר אלמדד 8.1: שביעות רצון מהחיים    
מעבר אלמדד 8.2: תחושת יכולת ומסוגלות אישית - ציפיות ביחס לעתיד    
מעבר אלמדד 8.3: תחושת יכולת ומסוגלות אישית - תחושת יכולת להתמודד עם בעיות    
מעבר אלמדד 8.4: תחושת בדידות    
מעבר אלמדד 8.5: תחושת שאין על מי לסמוך בשעת משבר או מצוקה    
תחום 9: רמת חיים חומרית    
מעבר אלרמת חיים חומרית (כל המדדים)    
מעבר אלמדד 9.1: צריכה אינדיבידואלית למעשה לנפש    
מעבר אלמדד 9.2: מדד ג'יני לאי-שוויון בהכנסות נטו לנפש סטנדרטית    
מעבר אלמדד 9.3: הכנסה נטו לנפש סטנדרטית    
מעבר אלמדד 9.4: הכנסה ראלית לאומית פנויה לנפש    
מעבר אלמדד 9.5: חוב ציבורי ופרטי לנפש כאחוז מהתמ"ג - חוב ממשלתי    
מעבר אלמדד 9.6: חוב ציבורי ופרטי לנפש כאחוז מהתמ"ג - חוב משקי הבית    
מעבר אלמדד 9.7: שביעות רצון מהמצב הכלכלי    
נספחים    
מעבר אלנספחים    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
הערות הסבר
קובץ נתונים לעיבוד
 
הקדמה   Pdf
הערות הסבר   Word
קובץ נתונים לעיבוד   Excel
   מגמות במדדי איכות חיים  
מגמות במדדי איכות חיים   Zip
מגמות במדדי איכות חיים Word
נתוני התרשימים Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   תחום 1: איכות התעסוקה  
איכות התעסוקה (כל המדדים)   Zip
איכות התעסוקה (כל המדדים) Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 1.1: שיעור התעסוקה   Zip
שיעור התעסוקה Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 1.2: שיעור המועסקים במשרה חלקית שלא מרצון   Zip
שיעור המועסקים במשרה חלקית שלא מרצון Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 1.3: הכנסה חציונית ברוטו מעבודה של משק בית   Zip
הכנסה חציונית ברוטו מעבודה של משק בית Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 1.4: שביעות רצון מעבודה   Zip
שביעות רצון מעבודה Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 1.5: מועסקים המרוצים מההכנסה   Zip
מועסקים המרוצים מההכנסה Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 1.6: שיעור הנפגעים בתאונות עבודה   Zip
שיעור הנפגעים בתאונות עבודה Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 1.7: שיעור האבטלה הממושכת (מעבר לשישה חודשים)   Zip
שיעור האבטלה הממושכת (מעבר לשישה חודשים) Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   תחום 2: ביטחון אישי  
ביטחון אישי (כל המדדים)   Zip
ביטחון אישי (כל המדדים) Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 2.1: שיעור היפגעות מעברת אלימות (שימוש בכוח פיזי) או מאיום בשימוש באלימות   Zip
שיעור היפגעות מעברת אלימות (שימוש בכוח פיזי) או מאיום בשימוש באלימות Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 2.2: תחושת ביטחון ללכת לבד באזור המגורים בשעות החשכה   Zip
תחושת ביטחון ללכת לבד באזור המגורים בשעות החשכה Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 2.3: שיעורי היפגעות מעברות בעלות אופי מיני (עברות מין והטרדה מינית)   Zip
שיעורי היפגעות מעברות בעלות אופי מיני (עברות מין והטרדה מינית) Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 2.4: מספר הרוגים ופצועים קשה בתאונות דרכים   Zip
מספר הרוגים ופצועים קשה בתאונות דרכים Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 2.5: מקרי רצח   Zip
מקרי רצח Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 2.6: שיעור פעולות איבה ונפגעים   Zip
שיעור פעולות איבה ונפגעים Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 2.7: תדירות היפגעות מהתנהגות אלימה בכביש   Zip
תדירות היפגעות מהתנהגות אלימה בכביש Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   תחום 3: בריאות  
בריאות (כל המדדים)   Zip
בריאות (כל המדדים) Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 3.1: תמותת תינוקות   Zip
תמותת תינוקות Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 3.2: תוחלת חיים בלידה   Zip
תוחלת חיים בלידה Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 3.3: הערכה עצמית של בריאות   Zip
הערכה עצמית של בריאות Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 3.4: עודף משקל בקרב ילדים   Zip
עודף משקל בקרב ילדים Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 3.5: תחושת דיכאון   Zip
תחושת דיכאון Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 3.6: קידום בריאות - דיווח עצמי על עישון   Zip
קידום בריאות - דיווח עצמי על עישון Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 3.7: מידת האמון במערכת הבריאות   Zip
מידת האמון במערכת הבריאות Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   תחום 4: דיור ותשתיות  
דיור ותשתיות (כל המדדים)   Zip
דיור ותשתיות (כל המדדים) Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 4.1: מדד הוצאה לדיור - 2014   Zip
מדד הוצאה לדיור - 2014 Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 4.2: שביעות רצון מהדירה ומאזור המגורים   Zip
שביעות רצון מהדירה ומאזור המגורים Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 4.3: אוכלוסייה שאינה מחוברת לטיפול בשפכים   Zip
אוכלוסייה שאינה מחוברת לטיפול בשפכים Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 4.4: שביעות רצון מהתחבורה הציבורית באזור המגורים   Zip
שביעות רצון מהתחבורה הציבורית באזור המגורים Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 4.5: צפיפות דיור - מספר נפשות לחדר   Zip
צפיפות דיור - מספר נפשות לחדר Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   תחום 5: חינוך, השכלה וכישורים  
חינוך, השכלה וכישורים (כל המדדים)   Zip
חינוך, השכלה וכישורים (כל המדדים) Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 5.1: שיעור המתקשים במתמטיקה במחקר פיזה   Zip
שיעור המתקשים במתמטיקה במחקר פיזה Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 5.2: שיעור בעלי השכלה על-תיכונית והשכלה גבוהה בקרב בני 30   Zip
שיעור בעלי השכלה על-תיכונית והשכלה גבוהה בקרב בני 30 Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 5.3: שיעור למידה בגיל 17-15   Zip
שיעור למידה בגיל 17-15 Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 5.4: שיעור הזכאות לבגרות בקרב בני 26   Zip
שיעור הזכאות לבגרות בקרב בני 26 Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 5.5: כישורי בוגרים: אוריינות קריאה, אוריינות מתמטית ופתרון בעיות בסביבה מתוקשבת   Zip
כישורי בוגרים: אוריינות קריאה, אוריינות מתמטית ופתרון בעיות בסביבה מתוקשבת Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   תחום 6: מעורבות אזרחית וממשל  
מעורבות אזרחית וממשל (כל המדדים)   Zip
מעורבות אזרחית וממשל (כל המדדים) Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 6.1: אמון בממשלה   Zip
אמון בממשלה Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 6.2: שיעור ההצבעה בבחירות לכנסת   Zip
שיעור ההצבעה בבחירות לכנסת Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 6.3: פעילות התנדבותית   Zip
פעילות התנדבותית Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 6.4: אמון במערכת המשפט   Zip
אמון במערכת המשפט Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   תחום 7: סביבה  
סביבה (כל המדדים)   Zip
סביבה (כל המדדים) Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 7.1: פסולת מוצקה מוטמנת וממוחזרת   Zip
פסולת מוצקה מוטמנת וממוחזרת Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 7.2: שביעות רצון מהניקיון באזור המגורים   Zip
שביעות רצון מהניקיון באזור המגורים Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 7.3: רעש חיצוני שמפריע בדירה   Zip
רעש חיצוני שמפריע בדירה Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 7.4: אספקת אנרגיה ממקורות מתחדשים   Zip
אספקת אנרגיה ממקורות מתחדשים Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 7.5: שביעות רצון מפארקים ומשטחים ירוקים באזור המגורים   Zip
שביעות רצון מפארקים ומשטחים ירוקים באזור המגורים Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   תחום 8: רווחה אישית וחברתית  
רווחה אישית וחברתית (כל המדדים)   Zip
רווחה אישית וחברתית (כל המדדים) Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 8.1: שביעות רצון מהחיים   Zip
שביעות רצון מהחיים Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 8.2: תחושת יכולת ומסוגלות אישית - ציפיות ביחס לעתיד   Zip
תחושת יכולת ומסוגלות אישית - ציפיות ביחס לעתיד Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 8.3: תחושת יכולת ומסוגלות אישית - תחושת יכולת להתמודד עם בעיות   Zip
תחושת יכולת ומסוגלות אישית - תחושת יכולת להתמודד עם בעיות Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 8.4: תחושת בדידות   Zip
תחושת בדידות Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 8.5: תחושת שאין על מי לסמוך בשעת משבר או מצוקה   Zip
תחושת שאין על מי לסמוך בשעת משבר או מצוקה Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   תחום 9: רמת חיים חומרית  
רמת חיים חומרית (כל המדדים)   Zip
רמת חיים חומרית (כל המדדים) Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 9.1: צריכה אינדיבידואלית למעשה לנפש   Zip
צריכה אינדיבידואלית למעשה לנפש Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 9.2: מדד ג'יני לאי-שוויון בהכנסות נטו לנפש סטנדרטית   Zip
מדד ג'יני לאי-שוויון בהכנסות נטו לנפש סטנדרטית Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 9.3: הכנסה נטו לנפש סטנדרטית   Zip
הכנסה נטו לנפש סטנדרטית Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 9.4: הכנסה ראלית לאומית פנויה לנפש   Zip
הכנסה ראלית לאומית פנויה לנפש Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 9.5: חוב ציבורי ופרטי לנפש כאחוז מהתמ"ג - חוב ממשלתי   Zip
חוב ציבורי ופרטי לנפש כאחוז מהתמ"ג - חוב ממשלתי Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 9.6: חוב ציבורי ופרטי לנפש כאחוז מהתמ"ג - חוב משקי הבית   Zip
חוב ציבורי ופרטי לנפש כאחוז מהתמ"ג - חוב משקי הבית Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מדד 9.7: שביעות רצון מהמצב הכלכלי   Zip
שביעות רצון מהמצב הכלכלי Word
נתוני המדד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   נספחים  
נספחים   Zip
נספח 1: שיטת חישוב אחוזי השינוי במגמות המדדים Word
נספח 2: אחוזי שינוי במגמות המדדים Word
חזרה לתוכן הפרסום
השתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 2521-0661
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©