מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
Well-being, Sustainability, and National Resilience Indicators
2017 
פרסום מספר: 1733
פורסם: 12/02/2019  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מבוא
הערות הסבר
מעבר על    
נתוני המדדים    
מעבר אלקובץ נתונים לעיבוד    
מצב איכות החיים בישראל    
מעבר אלמגמות במדדי איכות חיים    
מדדים    
מעבר אל1 איכות התעסוקה    
מעבר אל2 ביטחון אישי    
מעבר אל3 בריאות    
מעבר אל4 דיור ותשתיות    
מעבר אל5 חינוך, השכלה וכישורים    
מעבר אל6 מעורבות אזרחית וממשל    
מעבר אל7 סביבה    
מעבר אל8 רווחה אישית וחברתית    
מעבר אל9 רמת חיים חומרית    
מעבר אל10 פנאי, תרבות וקהילה    
מעבר אל11 טכנולוגיות המידע    
נספחים    
מעבר אלנספח 1: שיטת חישוב אחוז השינוי במגמות המדדים    
מעבר אלנספח 2: אחוזי שינוי במגמות המדדים    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מבוא
הערות הסבר
 
הקדמה   Pdf
הערות הסבר   Word
   נתוני המדדים  
קובץ נתונים לעיבוד   Zip
קובץ נתונים לעיבוד Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   מצב איכות החיים בישראל  
מגמות במדדי איכות חיים   Zip
מבוא   Word
חזרה לתוכן הפרסום
   מדדים  
1 איכות התעסוקה   Zip
1.1. שיעור התעסוקה   Word
1.2. שיעור המועסקים במשרה חלקית שלא מרצון   Word
1.3. הכנסה חציונית ברוטו מעבודה של משק בית   Word
1.4. שביעות רצון כללית מעבודה   Word
1.5. שיעור הנפגעים בתאונות עבודה   Word
1.6. שיעור האבטלה הממושכת (מעבר לשישה חודשים)   Word
1.7. מועסקים שחשו אפליה במקום העבודה   Word
חזרה לתוכן הפרסום
2 ביטחון אישי   Zip
2.1. שיעור היפגעות מעבירת אלימות (שימוש בכוח פיזי) או מאיום להשתמש באלימות   Word
2.2. תחושת ביטחון ללכת לבד באזור המגורים בשעות החשכה   Word
2.3. שיעור היפגעות מעבירות בעלות אופי מיני (עבירות מין והטרדה מינית)   Word
2.4. מספר הרוגים ופצועים קשה בתאונות דרכים   Word
2.5. מקרי רצח   Word
2.6. שיעור פעולות איבה ונפגעים   Word
2.7. תדירות היפגעות מהתנהגות אלימה בכביש   Word
2.8. עבירות רכוש   Word
חזרה לתוכן הפרסום
3 בריאות   Zip
3.1. תמותת תינוקות   Word
3.2. תוחלת חיים   Word
3.3. הערכה עצמית של בריאות   Word
3.4. עודף משקל בקרב ילדים   Word
3.5. תחושת דיכאון   Word
3.6. קידום בריאות - מדד מסכם של התנהגויות בריאות   Word
3.7. תחלואה בסרטן - מקרים חדשים של שאתות ממאירות   Word
3.8. אמון במערכת הבריאות   Word
חזרה לתוכן הפרסום
4 דיור ותשתיות   Zip
4.1. מדד הוצאה לדיור   Word
4.2. שביעות רצון מהדירה ומאזור המגורים   Word
4.3. אוכלוסייה שאינה מחוברת לטיפול בשפכים   Word
4.4. שביעות רצון מהתחבורה הציבורית באזור המגורים   Word
4.5. צפיפות דיור - מספר נפשות לחדר   Word
חזרה לתוכן הפרסום
5 חינוך, השכלה וכישורים   Zip
5.1. שיעור המתקשים במתמטיקה במחקר פיז"ה   Word
5.2. שיעור בעלי השכלה על-תיכונית והשכלה גבוהה בקרב בני 30   Word
5.3. שיעורי למידה בגיל 17-15   Word
5.4. שיעור הזכאות לבגרות בקרב בני 26   Word
5.5. כישורי בוגרים: אוריינות קריאה ואוריינות מתמטית   Word
5.6. חינוך בגיל הגן: שביעות רצון ההורים   Word
5.7. שביעות רצון ממערכת החינוך   Word
5.8. מדד מוביליות חברתית - יחס הסיכויים להיות בעל השכלה גבוהה, לפי השכלת הורים   Word
חזרה לתוכן הפרסום
6 מעורבות אזרחית וממשל   Zip
6.1. מעורבות אזרחית   Word
6.2. שיעור ההצבעה בבחירות לכנסת   Word
6.3. אמון בממשלה   Word
6.4. אמון במערכת המשפט   Word
6.5. יכולת להשפיע על מדיניות הממשלה   Word
6.6. שיעור נשים בתפקידי ניהול במגזר הציבורי (על פי הגדרה ענפית)   Word
6.7. שיעור ערבים במגזר הציבורי (על פי הגדרה ענפית)   Word
חזרה לתוכן הפרסום
7 סביבה   Zip
7.1. פסולת ממוחזרת - פסולת ביתית, מסחרית וגזם   Word
7.2. שביעות רצון מהניקיון באזור המגורים   Word
7.3. רעש חיצוני המפריע בדירה   Word
7.4. אספקת אנרגיה מתחדשת   Word
7.5. שביעות רצון מפארקים ומאזורים ירוקים באזור המגורים   Word
חזרה לתוכן הפרסום
8 רווחה אישית וחברתית   Zip
8.1. שביעות רצון מהחיים   Word
8.2. תחושת יכולת ומסוגלות אישית - ציפיות ביחס לעתיד   Word
8.3. תחושת יכולת ומסוגלות אישית - תחושת יכולת להתמודד עם בעיות   Word
8.4. תחושת בדידות   Word
8.5. תחושה שאין על מי לסמוך בשעת משבר או מצוקה   Word
8.6. תחושת אפליה   Word
8.7. אמון כללי   Word
חזרה לתוכן הפרסום
9 רמת חיים חומרית   Zip
9.1. עושר פיננסי של משקי בית   Word
9.2. צריכה אינדיבידואלית למעשה לנפש   Word
9.3. מדד ג'יני לאי-שוויון בהכנסות נטו לנפש סטנדרטית   Word
9.4. הכנסה נטו לנפש סטנדטית   Word
9.5. הכנסה ראלית לאומית פנויה לנפש   Word
9.6. חוב ציבורי ופרטי לנפש כאחוז מהתמ"ג - חוב ממשלתי כאחוז מהתמ"ג   Word
9.7. חוב ציבורי ופרטי לנפש כאחוז מהתמ"ג - חוב משקי הבית כאחוז מהתמ"ג   Word
9.8. שביעות רצון מהמצב הכלכלי   Word
חזרה לתוכן הפרסום
10 פנאי, תרבות וקהילה   Zip
10.1. שביעות רצון מהאיזון בין העבודה לתחומי חיים אחרים   Word
10.2. עיסוק בפעילות התנדבותית   Word
חזרה לתוכן הפרסום
11 טכנולוגיות המידע   Zip
11.1. מועסקים בענפי טכנולוגיות המידע והתקשורת (ICT)   Word
11.2. כישורי בוגרים: פתרון בעיות בסביבה מתוקשבת   Word
11.3. נגישות למחשב   Word
11.4. תחושת ביטחון בסביבה מקוונת   Word
11.5. שימוש במחשב   Word
11.6. שימוש בשירותי ממשל מקוונים (e-Gov)   Word
חזרה לתוכן הפרסום
   נספחים  
נספח 1: שיטת חישוב אחוז השינוי במגמות המדדים   Zip
שיטת חישוב אחוז השינוי במגמות המדדים   Word
חזרה לתוכן הפרסום
נספח 2: אחוזי שינוי במגמות המדדים   Zip
אחוזי שינוי במגמות המדדים   Word
חזרה לתוכן הפרסום
השתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 2521-0661
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©