השקעה גולמית בנכסים קבועים
ומלאי ההון הנקי לפי ענף כלכלי
2018-1995 
פרסום מספר: 1770
פורסם: 20/08/2020  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מבוא - כללי,
 ממצאים עיקריים,
 הגדרות והסברים,
 מקורות ושיטות,
 אומדנים במחירים קבועים,
 השוואות בין-לאומיות
מעבר על    
מעבר אללוחות    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מבוא - כללי,
 ממצאים עיקריים,
 הגדרות והסברים,
 מקורות ושיטות,
 אומדנים במחירים קבועים,
 השוואות בין-לאומיות
 
הקדמה   Word
מבוא   Word
תרשימים
השקעה בנכסים קבועים, אחוז שינוי כל שנה לעומת קודמתה 1.  
השקעה בנכסים קבועים מסך התוצר במחירים קבועים (במחירי בסיס 2015) 2.  
השקעה בבנייה למגורים, אחוז שינוי כל שנה לעומת קודמתה 3.  
השקעה בנכסים קבועים, לפי סוג נכס 4.  
השקעה בענפי טכנולוגיית המידע (ICT) במחירים קבועים (במחירי בסיס 2015) 5.  
השקעה בנכסים קבועים, לפי ענף כלכלי 6.  
השקעה בתשתיות, לפי ענף כלכלי, במחירים קבועים (במחירי בסיס 2015) 7.  
מלאי ההון הנקי, לפי ענף כלכלי 8.  
מלאי בניינים למגורים מסך מלאי ההון הנקי (במחירי בסיס 2015) 9.  
השקעה בנכסים קבועים מסך התוצר - השוואה בין-לאומית 10.  
לוחות   Zip
הערות הסבר וסימנים מיוחדים   Word
השקעה גולמית 1. Excel
השקעה גולמית בנכסים קבועים, לפי ענף כלכלי 2. Excel
השקעה גולמית בתשתיות, לפי ענף כלכלי 3. Excel
מלאי הון נקי, לפי ענף כלכלי 4. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 0333-9297
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©