כלי רכב מנועיים
2019 
פרסום מספר: 1806
פורסם: 07/09/2020  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א - כללי
ממצאים עיקריים
מונחים, הגדרות והסברים
שיטות (מתודולוגיה)
הערות הסבר
תרשימים
מעבר על    
ל ו ח ו ת    
מעבר אלכללי    
מעבר אלכלי רכב להובלת נוסעים    
מעבר אלכלי רכב פרטיים    
מעבר אלמוניות    
מעבר אלאוטובוסים זעירים    
מעבר אלאוטובוסים    
מעבר אלאופנועים    
מעבר אלמשאיות    
מעבר אלגרורים או נתמכים    
מעבר אלכלי רכב מיוחדים    
מעבר אלתוספות וגריעות    
מעבר אלתאריך רישום ראשוני    
מעבר אלכלי רכב מעורבים בתאונות דרכים עם נפגעים (ת"ד)    
מעבר אלזיהום אוויר    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א - כללי
ממצאים עיקריים
מונחים, הגדרות והסברים
שיטות (מתודולוגיה)
הערות הסבר
תרשימים
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
הערות הסבר   Word
תרשימים
כלי רכב מנועיים, לפי סוג רכב, 2019 1.  
כלי רכב מנועיים, לפי סוג רכב, 2019-1986 2.  
כלי רכב מנועיים, לפי ארץ ייצור, 2019 3.  
כלי רכב פרטיים, לפי נפח מנוע (סמ"ק), 2019 4.  
רמת מינוע של רכב נוסעים בישראל ובמדינות החברות ב-OECD
2009, 2018
5.  
משאיות, לפי משקל כולל 2019-2001 6.  
מספר כלי רכב, לפי סוג הרכב 2019-2001 בסיס: 2001 = 100 7.  
   ל ו ח ו ת  
כללי   Zip
כלי רכב מנועיים, לפי סוג 1. Excel
אחוז השינוי במספר כלי הרכב המנועיים, כל שנה לעומת קודמתה 2. Excel
הגיל הממוצע של כלי רכב מנועיים, לפי סוג כלי רכב 3. Excel
כלי רכב מנועיים, לפי סוג וארץ ייצור 4. Excel
רמת מינוע, לפי סוג כלי רכב 5. Excel
אוכלוסייה, כלי רכב מנועיים ורמת מינוע בישראל ובמדינות נבחרות החברות ב-OECD 6. Excel
כלי רכב מנועיים, לפי שנת עלייה לכביש וסוג כלי רכב 7. Excel
כלי רכב מנועיים הרשומים בערים, לפי סוג כלי רכב 8. Excel
כלי רכב מנועיים הרשומים במועצות מקומיות, לפי סוג כלי רכב 9. Excel
כלי רכב מנועיים הרשומים במועצות אזוריות, לפי סוג כלי רכב 10. Excel
כלי רכב מנועיים, לפי מחוז, נפה, אזור טבעי וסוג כלי רכב 11. Excel
כלי רכב מנועיים, לפי סוג דלק וסוג רכב, שנים נבחרות 12. Excel
כלי רכב מנועיים, לפי סוג רכב, מספר העברות בעלות ושנת עלייה לכביש 13. Excel
כלי רכב ששינו בעלות, לפי סוג רכב ושנת עלייה לכביש 14. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
כלי רכב להובלת נוסעים   Zip
רכב נוסעים, לפי ארץ ייצור, תוצר ושנת עלייה לכביש 15. Excel
כלי רכב מנועיים להסעת 9 נוסעים ויותר, לפי סוג, תוצר, מספר מקומות ישיבה ושנת עלייה לכביש 16. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
כלי רכב פרטיים   Zip
כלי רכב פרטיים, לפי ארץ ייצור, תוצר ונפח מנוע 17. Excel
כלי רכב פרטיים, לפי ארץ ייצור, תוצר ושנת עלייה לכביש 18. Excel
כלי רכב פרטיים, לפי נפח מנוע, תוצר ושנת עלייה לכביש 19. Excel
כלי רכב פרטיים, לפי סוג בעלות, נפח מנוע ושנת עלייה לכביש 20. Excel
כלי רכב פרטיים המורשים להשכרה או לתיור, לפי נפח מנוע, תוצר ושנת עלייה לכביש 21. Excel
כלי רכב פרטיים הרשומים בערים, לפי שנת עלייה לכביש 22. Excel
. כלי רכב פרטיים, לפי אביזרי בטיחות נבחרים 23. Excel
כלי רכב פרטיים, לפי שנת עלייה לכביש ומספר כריות אוויר 24. Excel
כלי רכב פרטיים, לפי שנת עלייה לכביש ודרגת זיהום 25. Excel
כלי רכב פרטיים, לפי סוג בעלות, הספק ושנת עלייה לכביש 26. Excel
כלי רכב פרטיים, לפי שנת עלייה לכביש וצבע 27. Excel
אחוז כלי רכב פרטיים עם תיבת הילוכים אוטומטית, לפי שנת עלייה לכביש, שנים נבחרות 28. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מוניות   Zip
מוניות, לפי מספר מקומות ישיבה, תוצר ושנת עלייה לכביש 29. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
אוטובוסים זעירים   Zip
אוטובוסים זעירים, לפי סוג, תוצר, מספר מקומות ישיבה ושנת עלייה לכביש 30. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
אוטובוסים   Zip
אוטובוסים, לפי סוג, תוצר, מספר מקומות ישיבה ושנת עלייה לכביש 31. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
אופנועים   Zip
אופנועים, לפי נפח מנוע, תוצר ושנת עלייה לכביש 32. Excel
אופנועים, לפי תוצר ונפח מנוע 33. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
משאיות   Zip
משאיות, לפי סוג דלק, משקל כולל, מטען מורשה וסוג משאית 34. Excel
משאיות, לפי תוצר, משקל כולל וסוג משאית 35. Excel
משאיות, לפי משקל כולל, תוצר ושנת עלייה לכביש 36. Excel
משאיות, לפי סוג דלק, משקל כולל, מטען מורשה ושנת עלייה לכביש 37. Excel
משאיות, לפי שנת עלייה לכביש, משקל כולל וסוג משאית 38. Excel
משאיות הרשומות בערים, לפי משקל כולל וסוג משאית 39. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
גרורים או נתמכים   Zip
גרורים או נתמכים, לפי סוג כלי רכב ושנת עלייה לכביש 40. Excel
גרורים או נתמכים, לפי סוג כלי רכב, משקל כולל ומטען מורשה 41. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
כלי רכב מיוחדים   Zip
כלי רכב מיוחדים, לפי סוג ושנת עלייה לכביש 42. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
תוספות וגריעות   Zip
תוספות וגריעות - כלי רכב מנועיים, לפי סוג כלי רכב ומאפייניו 43. Excel
תוספות וגריעות - כלי רכב מנועיים, לפי סוג ותוצר 44. Excel
תוספות וגריעות - כלי רכב פרטיים, לפי נפח מנוע ותוצר 45. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
תאריך רישום ראשוני   Zip
כלי רכב מנועיים, לפי תאריך רישום ראשוני וסוג כלי רכב 46. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
כלי רכב מעורבים בתאונות דרכים עם נפגעים (ת"ד)   Zip
כלי רכב מעורבים בתאונות דרכים עם נפגעים, לפי סוג תאונה, חומרה וסוג כלי רכב 47. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
זיהום אוויר   Zip
פליטות של מזהמי אוויר משרפת דלק 48. Excel
ריכוזים של מזהמי אוויר שנמדדו בתחנות ניטור תחבורתיות 49. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 0075-1057
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©