תאונות דרכים עם נפגעים
2019
סיכומים כלליים 
פרסום מספר: 1805
פורסם: 15/09/2020  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מבוא
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    שיטות (מתודולוגיה)
סימנים מיוחדים בלוחות
מעבר על    
לוחות    
מעבר אלנתונים השוואתיים (ת"ד מורחב) - לוחות רב-שנתיים    
מעבר אלפרק 1: תאונות דרכים עם נפגעים (ת"ד מורחב)    
מעבר אלפרק 2: נפגעים בתאונות דרכים (ת"ד מורחב)    
מעבר אלפרק 3: כלי רכב המעורבים בתאונות דרכים (ת"ד מורחב)    
מעבר אלפרק 4: נהגים המעורבים בתאונות דרכים (ת"ד מורחב)    
מעבר אלפרק 5: תאונות דרכים שדווחו למשטרה ולא נחקרו על ידה (כללי עם נפגעים קל)    
פרק 6: עלות תאונות הדרכים למשק - קצבאות ששילם המוסד לביטוח לאומי לנפגעי תאונות דרכים בעבודה    
מעבר אלמבוא
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    מקורות הנתונים
    שיטות (מתודולוגיה)
   
מעבר אללוחות רב-שנתיים    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מבוא
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    שיטות (מתודולוגיה)
סימנים מיוחדים בלוחות
 
הקדמה   Word
מבוא   Word
סימנים מיוחדים בלוחות   Word
   לוחות  
נתונים השוואתיים (ת"ד מורחב) - לוחות רב-שנתיים   Zip
תאונות דרכים, נפגעים וכלי רכב המעורבים בתאונות דרכים א. Excel
תאונות דרכים, נפגעים, כלי רכב ונהגים המעורבים בתאונות דרכים ב. Excel
שיעורי תאונות דרכים, נפגעים וכלי רכב המעורבים בתאונות דרכים ג. Excel
תאונות דרכים עם נפגעים - השוואה בין-לאומית ד. Excel
נפגעים בתאונות דרכים - השוואה בין-לאומית ה. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 1: תאונות דרכים עם נפגעים (ת"ד מורחב)   Zip
תאונות דרכים, לפי חודש, סוג וזמן התאונה - רב-שנתי 1.01. Excel
תאונות דרכים, לפי סוג דרך וחומרה - רב-שנתי 1.02. Excel
תאונות דרכים, לפי חודש, חומרה ויום בחודש 1.03. Excel
תאונות דרכים, לפי סוג דרך, חומרה וחודש 1.04. Excel
תאונות דרכים, לפי סוג דרך, חומרה ויום בשבוע 1.05. Excel
תאונות דרכים, לפי חודש, חומרה וסוג תאונה 1.06. Excel
תאונות דרכים, לפי סוג דרך, יום בשבוע וסוג תאונה 1.07. Excel
תאונות דרכים, לפי סוג דרך, שעה ביממה וסוג תאונה 1.08. Excel
תאונות דרכים, לפי סוג דרך, שעה ביממה, חומרה ויום בשבוע 1.09. Excel
תאונות דרכים, לפי תנאי ראות (יום ולילה), תנאי הדרך, חומרה וסוג תאונה 1.10. Excel
תאונות דרכים, לפי גורם עיקרי, חומרה וסוג תאונה 1.11. Excel
תאונות דרכים, לפי סוג דרך, חומרה וסוג תאונה 1.12. Excel
תאונות דרכים, לפי יישוב, חומרה וסוג תאונה 1.13. Excel
תאונות דרכים שבהן היה מעורב הולך רגל, לפי סוג דרך, חומרה ופעולת הולך הרגל 1.14. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 2: נפגעים בתאונות דרכים (ת"ד מורחב)   Zip
נפגעים בתאונות דרכים, לפי חודש וחומרה - רב-שנתי 2.01. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי סוג דרך וחומרה - רב-שנתי 2.02. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי סוג הנפגע וחומרה - רב-שנתי 2.03. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי גיל הנפגע וחומרה - רב-שנתי 2.04. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי חודש, חומרה ויום בחודש 2.05. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי סוג דרך, חומרה וחודש 2.06. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי סוג נפגע, חומרה וחודש 2.07. Excel
 נפגעים בתאונות דרכים, לפי חודש, חומרה וסוג תאונה 2.08. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי סוג דרך, שעה, סוג נפגע וחומרה 2.09. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי סוג דרך, חומרה וסוג תאונה 2.10. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי סוג דרך, יום ולילה, יום בשבוע, סוג נפגע וחומרה 2.11. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי יישוב, חומרה, סוג הנפגע וגילו 2.12. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי קבוצת אוכלוסייה, חומרה, גיל, סוג הנפגע ומינו 2.13. Excel
הולכי רגל שנפגעו בתאונות דרכים, לפי קבוצת אוכלוסייה, חומרה, גיל ופעולת הולך הרגל 2.14. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי סוג רכב שבו נסעו, סוג דרך, חומרה ומין הנפגע 2.15. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי סוג רכב שבו נסעו, מקום ישיבה ברכב וגיל הנפגע 2.16. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי קבוצת אוכלוסייה, גיל, מחוז, נפה ואזור טבעי של מקום המגורים של הנפגע 2.17. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי שיעור ל-1,000 תושבים, גיל ויישוב המגורים של הנפגע 2.18. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 3: כלי רכב המעורבים בתאונות דרכים (ת"ד מורחב)   Zip
כלי רכב המעורבים בתאונות דרכים, לפי סוג הרכב - רב-שנתי 3.01. Excel
כלי רכב המעורבים בתאונות דרכים, לפי סוג דרך, חומרה, חודש וסוג הרכב 3.02. Excel
כלי רכב המעורבים בתאונות דרכים, לפי סוג תאונה, חומרה וסוג הרכב 3.03. Excel
כלי רכב המעורבים בתאונות דרכים, לפי חומרה, השתייכות הרכב וסוג הרכב 3.04. Excel
כלי רכב המעורבים בתאונות דרכים, לפי חומרה, שנת עלייה לכביש וסוג הרכב 3.05. Excel
כלי רכב המעורבים בתאונות דרכים, לפי יישוב וסוג הרכב 3.06. Excel
כלי רכב המעורבים בתאונות דרכים, לפי סוג דרך, חומרה, חודש, סוג הרכב וסוג הבעלות 3.07. Excel
כלי רכב המעורבים בתאונות דרכים, לפי סוג דרך, חומרה, חודש, סוג הרכב וגילו 3.08. Excel
כלי רכב המעורבים בתאונות דרכים, לפי חומרה, מספר נפגעים ברכב וסוג הרכב 3.09. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 4: נהגים המעורבים בתאונות דרכים (ת"ד מורחב)   Zip
נהגים המעורבים בתאונות דרכים, לפי חומרה, גיל הנהג ושנות החזקת הרישיון - רב-שנתי 4.01. Excel
נהגים המעורבים בתאונות דרכים, לפי חומרה, סוג תאונה, גיל ומין 4.02. Excel
נהגים המעורבים בתאונות דרכים, לפי חומרה, סוג תאונה ושנות החזקת רישיון 4.03. Excel
נהגים המעורבים בתאונות דרכים, לפי גיל, חומרה, שנות החזקת רישיון ומין 4.04. Excel
נהגים המעורבים בתאונות דרכים, לפי עבירת נהיגה, חומרה וגיל 4.05. Excel
נהגים המעורבים בתאונות דרכים, לפי עבירת נהיגה, חומרה ושנות החזקת רישיון 4.06. Excel
נהגים המעורבים בתאונות דרכים, לפי עבירת נהיגה, חומרה וסוג דרך 4.07. Excel
נהגים המעורבים בתאונות דרכים, לפי קבוצת אוכלוסייה, עבירת נהיגה, חומרה וסוג רכב 4.08. Excel
נהגים המעורבים בתאונות דרכים, לפי סוג רכב, חומרה וגיל 4.09. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 5: תאונות דרכים שדווחו למשטרה ולא נחקרו על ידה (כללי עם נפגעים קל)   Zip
תאונות דרכים שדווחו למשטרה ולא נחקרו על ידה, לפי סוג הדרך, חודש, סוג וזמן התאונה - רב-שנתי 5.01. Excel
תאונות דרכים שדווחו למשטרה ולא נחקרו על ידה, לפי זמן התאונה, סוג דרך, חודש וסוג תאונה 5.02. Excel
תאונות דרכים שדווחו למשטרה ולא נחקרו על ידה, לפי יישוב וסוג תאונה 5.03. Excel
נפגעים בתאונות דרכים שדווחו למשטרה ולא נחקרו על ידה, לפי חודש, סוג הדרך, סוג הנפגע וגילו - רב-שנתי 5.04. Excel
נפגעים בתאונות דרכים שדווחו למשטרה ולא נחקרו על ידה, לפי יישוב, סוג הנפגע וגילו 5.05. Excel
כלי רכב המעורבים בתאונות דרכים שדווחו למשטרה ולא נחקרו על ידה, לפי סוג הרכב - רב-שנתי 5.06. Excel
כלי רכב המעורבים בתאונות דרכים שדווחו למשטרה ולא נחקרו על ידה, לפי יישוב וסוג הרכב 5.07. Excel
כלי רכב המעורבים בתאונות דרכים שדווחו למשטרה ולא נחקרו על ידה, לפי סוג דרך, חודש וסוג הרכב 5.08. Excel
כלי רכב המעורבים בתאונות דרכים שדווחו למשטרה ולא נחקרו על ידה, לפי סוג תאונה וסוג הרכב 5.09. Excel
נהגים המעורבים בתאונות דרכים שדווחו למשטרה ולא נחקרו על ידה, לפי גיל הנהג ושנות החזקת הרישיון - רב-שנתי 5.10. Excel
נהגים המעורבים בתאונות דרכים שדווחו למשטרה ולא נחקרו על ידה, לפי סוג רכב וגיל 5.11. Excel
נהגים המעורבים בתאונות דרכים שדווחו למשטרה ולא נחקרו על ידה, לפי סוג תאונה, גיל ומין 5.12. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   פרק 6: עלות תאונות הדרכים למשק - קצבאות ששילם המוסד לביטוח לאומי לנפגעי תאונות דרכים בעבודה  
מבוא
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    מקורות הנתונים
    שיטות (מתודולוגיה)
  Zip
מבוא   Word
חזרה לתוכן הפרסום
לוחות רב-שנתיים   Zip
הסכום ששילם המוסד לביטוח לאומי לנפגעי תאונות דרכים בעבודה, לפי סוג קצבה ושנת תאונה 6.01. Excel
נפגעים בתאונות דרכים בעבודה שדווחו למשטרה, ושקיבלו דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי, לפי מאפיינים נבחרים ושנת תאונה 6.02א. Excel
דמי פגיעה ששילם המוסד לביטוח לאומי עד ליום 31.12.19 לנפגעים בתאונות דרכים בעבודה שדווחו למשטרה, לפי מאפיינים נבחרים ושנת תאונה 6.02ב. Excel
נפגעים בתאונות דרכים בעבודה שדווחו למשטרה, ושקיבלו קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי, לפי מאפיינים נבחרים ושנת תאונה 6.03א. Excel
סך קצבת נכות ששילם המוסד לביטוח לאומי לנפגעים בתאונות דרכים בעבודה שדווחו למשטרה, לפי מאפיינים נבחרים ושנת תאונה 6.03ב. Excel
הרוגים בתאונות דרכים בעבודה שדווחו למשטרה, ושבגינם התקבלה קצבת תלויים מהמוסד לביטוח לאומי, לפי מאפיינים נבחרים של ההרוג בתאונה ושנת תאונה 6.04א. Excel
סך קצבת תלויים ששילם המוסד לביטוח לאומי לקרובי הרוגים בתאונות דרכים בעבודה שדווחו למשטרה, לפי מאפיינים נבחרים של ההרוג בתאונה ושנת תאונה 6.04ב. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 0333-6050
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©