תאונות דרכים עם נפגעים
ROAD ACCIDENTS WITH CASUALTIES
2019
תאונות בדרכים לא-עירוניות
Accidents on Non-Urban Roads 
פרסום מספר: 1804
פורסם: 23/06/2020  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מבוא
    כללי
    מונחים, הגדרות והסברים
    שיטות (מתודולוגיה)
מעבר על    
מעבר אללוחות    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מבוא
    כללי
    מונחים, הגדרות והסברים
    שיטות (מתודולוגיה)
 
הקדמה   Word
מבוא   Word
לוחות   Zip
תאונות דרכים עם נפגעים (מסוג ת"ד מורחב) ונפח תנועה בדרכים לא-עירוניות, כולל אזור יהודה והשומרון, לפי דרך וקטע 1. Excel
תאונות דרכים עם נפגעים (מסוג ת"ד מורחב) ונפח תנועה בדרכים לא-עירוניות, כולל אזור יהודה והשומרון, לפי דרך, קטע וק"מ 2. Excel
דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים (מסוג "כללי עם נפגעים קל") ונפח תנועה בדרכים לא-עירוניות, כולל אזור יהודה והשומרון, לפי דרך וקטע 3. Excel
דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים (מסוג "כללי עם נפגעים קל") ונפח תנועה בדרכים לא-עירוניות, כולל אזור יהודה והשומרון, לפי דרך, קטע וק"מ 4. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 0333-6107
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©