נסועה של כלי רכב (קילומטרז')
2016 
פרסום מספר: 1699
פורסם: 28/12/2017  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א - כללי,
ממצאים עיקריים,
מונחים, הגדרות והסברים,
שיטות (מתודולוגיה)
מעבר על    
מעבר אלל ו ח ו ת    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א - כללי,
ממצאים עיקריים,
מונחים, הגדרות והסברים,
שיטות (מתודולוגיה)
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
סימנים מיוחדים   Word
ל ו ח ו ת   Zip
נסועה שנתית ונסועה שנתית ממוצעת, לפי סוג רכב 1. Excel
נסועה שנתית ממוצעת, לפי סוג וגיל רכב 2. Excel
נסועה שנתית ממוצעת של כלי רכב פרטיים, לפי נפח מנוע (סמ"ק), ושל משאיות, לפי סוג דלק ומשקל כולל (טונות) 3. Excel
כלי רכב מנועיים, נסועה שנתית ונסועה שנתית ממוצעת, לפי סוג וגיל רכב 4. Excel
נסועה שנתית ממוצעת, לפי שנת ייצור/שנת עלייה לכביש וסוג רכב 5. Excel
כלי רכב מנועיים, נסועה שנתית ונסועה שנתית ממוצעת של כלי רכב פרטיים ואופנועים, לפי נפח מנוע (סמ"ק), של משאיות, לפי סוג דלק ומשקל כולל (טונות), ושל אוטובוסים זעירים, לפי סוג בעלות 6. Excel
כלי רכב מנועיים ונסועה שנתית ממוצעת, לפי סוג דלק וסוג רכב 7. Excel
נסועה שנתית ממוצעת של כלי רכב פרטיים, לפי סוג בעלות, נפח מנוע (סמ"ק) ושנת עלייה לכביש 8. Excel
אוכלוסייה, כלי רכב מנועיים, מורשים לנהוג ונסועה שנתית, לפי ערים 9. Excel
נסועה שנתית ממוצעת של כלי רכב פרטיים, לפי שנת ייצור/שנת עלייה לכביש, נפח מנוע (סמ"ק) וסוג דלק 10. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 1565-9437
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©