תוצר, פריון, תמורה למועסקים ותשואה להון
2013-2005 
פרסום מספר: 1608
פורסם: 24/09/2015  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים, הגדרות והסברים
מעבר על    
מעבר אלת ר ש י מ י ם    
מעבר אלל ו ח ו ת    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים, הגדרות והסברים
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
ת ר ש י מ י ם   Zip
תוצר מקומי נקי לשעת עבודה במגזר העסקי 1.  
תוצר מקומי נקי לשעת עבודה בתעשייה, כרייה וחציבה (סיווג 2011) 2.  
תוצר מקומי נקי לשעת עבודה בבינוי (סיווג 2011) 3.  
תוצר מקומי נקי לשעת עבודה במסחר ובשירותי אירוח ואוכל (סיווג 2011) 4.  
תוצר מקומי נקי לשעת עבודה במידע ותקשורת (סיווג 2011) 5.  
תוצר מקומי נקי לשעת עבודה בענפים כלכליים נבחרים (סיווג 2011) 6.  
חלוקת ההכנסה הלאומית 7.  
תמורה לשכירים ליחידת תוצר במגזר העסקי 8.  
תמורה לשכירים לשעת עבודה 9.  
חלקן של התמורות למועסקים ולהון בתוצר המקומי הנקי במגזר העסקי 10.  
חלקה של התעשייה (כולל אנרגיה) בערך המוסף הגולמי של כלל המשק - השוואה בין-לאומית 11.  
חלקם של המידע והתקשורת בערך המוסף הגולמי של כלל המשק - השוואה בין-לאומית 12.  
חלקם של השירותים הציבוריים והמלכ"רים בערך המוסף הגולמי של כלל המשק - השוואה בין-לאומית 13.  
תוצר מקומי גולמי לשעת עבודה - השוואה בין-לאומית 14.  
חזרה לתוכן הפרסום
ל ו ח ו ת   Zip
הערות הסבר וסימנים מיוחדים   Word
תוצר מקומי גולמי ותוצר מקומי נקי, לפי מגזר 1. Excel
תוצר מקומי נקי של כלל המשק ושל המגזר העסקי, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 2. Excel
מלאי הון נקי, למעט דיור, בענפים כלכליים נבחרים (סיווג 2011), לפי מגזר 3. Excel
חלוקת ההכנסה הלאומית 4. Excel
חלקן של התמורות למועסקים ולהון בתוצר המקומי הנקי - המגזר העסקי 5. Excel
חלקן של התמורות למועסקים ולהון בתוצר המקומי הגולמי - המגזר העסקי 6. Excel
תמורה לשכירים על בסיס לאומי ומקומי, בכלל המשק ובמגזר העסקי 7. Excel
תמורה לשכירים, לפי מגזר וענף כלכלי (סיווג 2011) 8. Excel
מועסקים, שכירים ושעות עבודה, על בסיס לאומי ומקומי 9. Excel
משרות, משרות שכיר ושעות עבודה בשבוע, לפי מגזר וענף כלכלי (סיווג 2011) 10. Excel
מדדי שכר למשרת שכיר בכלל המשק 11. Excel
מדדי שכר למשרת שכיר במשרדי הממשלה 12. Excel
תוצר מקומי נקי למועסק ולשעת עבודה, בכלל המשק ובמגזר העסקי. 13. Excel
תוצר מקומי נקי למועסק ולשעת עבודה, ותמורה לשכיר ולשעת עבודה, בכלל המשק ובמגזר העסקי 14. Excel
תוצר מקומי נקי לשעת עבודה, ותמורה לשכירים לשעת עבודה וליחידת תוצר מקומי נקי - המגזר העסקי 15. Excel
תוצר מקומי נקי לשעת עבודה בענפים כלכליים נבחרים (סיווג 2011) 16. Excel
תוצר מקומי נקי לשעת עבודה, ותמורה לשכירים לשעת עבודה וליחידת תוצר מקומי נקי, בענפים כלכליים נבחרים (סיווג 2011) 17. Excel
פריון העבודה, פריון ההון והפריון הכולל, בענפים כלכליים נבחרים (סיווג 2011) 18. Excel
ערך מוסף גולמי בענפים כלכליים נבחרים (סיווג 2011) -השוואה בין-לאומית 19. Excel
תוצר מקומי גולמי לשעת עבודה - השוואה בין-לאומית 20. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 1565 - 9909
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©