סקר הוצאות משק הבית
2008
סיכומים כלליים 
פרסום מספר: 1404
פורסם: 12/07/2010  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים, שיטות הסקר, הגדרות והסברים
תרשים למציאת רווח סמך 95% להפרש בין קבוצות
מעבר על    
ל ו ח ו ת    
מעבר אלהוצאות לתצרוכת למשק בית - מוצרים בודדים    
מעבר אלהרכב הוצאות לתצרוכת, לפי קבוצות משניות 2008-1998    
מעבר אלהכנסות והוצאות למשק בית - קבוצות משניות    
מעבר אלבעלות על מוצרים בני קיימה    
מעבר אלדיור    
מעבר אלהתפלגות הנפשות    
מעבר אלהתפלגות ההוצאות למזון    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים, שיטות הסקר, הגדרות והסברים
תרשים למציאת רווח סמך 95% להפרש בין קבוצות
 
הקדמה   Word
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים, שיטות הסקר, הגדרות והסברים   Word
תרשים למציאת רווח סמך 95% להפרש בין קבוצות   Word
סימנים מיוחדים בלוחות   Word
   ל ו ח ו ת  
הוצאות לתצרוכת למשק בית - מוצרים בודדים   Zip
הוצאה חודשית לתצרוכת (מוצרים בודדים), בחמישונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית 1.1. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
הרכב הוצאות לתצרוכת, לפי קבוצות משניות 2008-1998   Zip
הרכב הוצאות לתצרוכת, לפי קבוצות משניות, לשנים 2008-1998 1.2. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
הכנסות והוצאות למשק בית - קבוצות משניות   Zip
הכנסה חודשית בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה כספית נטו לנפש סטנדרטית 2.1. Excel
הוצאה חודשית לתצרוכת בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה כספית נטו לנפש סטנדרטית 2.2. Excel
הכנסה חודשית בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה כספית ברוטו למשק בית 3.1. Excel
הוצאה חודשית לתצרוכת בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה כספית ברוטו למשק בית 3.2. Excel
הכנסה חודשית בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה כספית נטו למשק בית 4.1. Excel
הוצאה חודשית בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה כספית נטו למשק בית 4.2. Excel
הכנסה חודשית למשק בית, לפי מספר נפשות במשק הבית 5.1. Excel
הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, לפי מספר נפשות במשק הבית 5.2. Excel
הכנסה חודשית למשק בית, לפי קבוצת אוכלוסייה ומספר נפשות במשק הבית 6.1. Excel
הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, לפי קבוצת אוכלוסייה ומספר נפשות במשק הבית 6.2. Excel
הכנסה חודשית למשק בית, לפי מספר מפרנסים 7.1. Excel
הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, לפי מספר מפרנסים 7.2. Excel
הכנסה חודשית למשק בית, לפי צורת יישוב 8.1. Excel
הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, לפי צורת יישוב 8.2. Excel
הכנסה חודשית למשק בית, לפי נפה 9.1. Excel
הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, לפי נפה 9.2. Excel
הכנסה חודשית למשק בית, בערים המונות 199,999-100,000 תושבים 10.1. Excel
הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, בערים המונות 199,999-100,000 תושבים 10.2. Excel
הכנסה חודשית למשק בית, לפי תקופת עלייה וארץ מוצא של ראש משק הבית 11.1. Excel
הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, לפי תקופת עלייה וארץ מוצא של ראש משק הבית 11.2. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
בעלות על מוצרים בני קיימה   Zip
בעלות על מוצרים בני קיימה בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית 12. Excel
בעלות על מוצרים בני קיימה, לפי מספר נפשות במשק הבית 13. Excel
בעלות על מוצרים בני קיימה, לפי קבוצת אוכלוסייה ומספר מפרנסים במשק הבית 14. Excel
בעלות על מוצרים בני קיימה, לפי מספר מפרנסים במשק הבית 15. Excel
בעלות על מוצרים בני קיימה, לפי נפה 16. Excel
בעלות על מוצרים בני קיימה, לפי צורת יישוב 17. Excel
בעלות על מוצרים בני קיימה, בערים המונות 199,999-100,000 תושבים 18. Excel
בעלות על מוצרים בני קיימה, לפי תקופת עלייה וארץ מוצא של ראש משק הבית 19. Excel
בעלות על מוצרים בני קיימה, לפי שנים, 2008-1997 20. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
דיור   Zip
נתונים נבחרים על דיור בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית - דירות בבעלות 21. Excel
נתונים נבחרים על דיור בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית - דירות שכורות 22. Excel
נתונים נבחרים על דיור, לפי מספר נפשות במשק הבית - דירות בבעלות 23. Excel
נתונים נבחרים על דיור, לפי מספר נפשות במשק הבית - דירות שכורות 24. Excel
נתונים נבחרים על דיור, לפי מספר מפרנסים במשק הבית - דירות בבעלות 25. Excel
נתונים נבחרים על דיור, לפי מספר מפרנסים במשק הבית - דירות שכורות 26. Excel
נתונים נבחרים על דיור, לפי צורת יישוב - דירות בבעלות 27. Excel
נתונים נבחרים על דיור, לפי צורת יישוב - דירות שכורות 28. Excel
נתונים נבחרים על דיור, לפי קבוצת אוכלוסייה וארץ מוצא של ראש משק הבית - דירות בבעלות 29. Excel
נתונים נבחרים על דיור, לפי קבוצת אוכלוסייה וארץ מוצא של ראש משק הבית - דירות שכורות 30. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
התפלגות הנפשות   Zip
נפשות, לפי קבוצות גיל בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית 31. Excel
נפשות, לפי מספר מפרנסים במשק הבית וקבוצת גיל 32. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
התפלגות ההוצאות למזון   Zip
הוצאה למזון (ללא ארוחות מחוץ לבית), לפי סוג חנות 33. Excel
הוצאה למזון, לפי יום קנייה בשבוע 34. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 0333 - 6255
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©