הכנסות והוצאות משק הבית
נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2013
סיכומים כלליים 
תיקוני טעויות (Errata)
פרסום מספר: 1613
פורסם: 21/10/2015  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים, מונחים הגדרות והסברים, שיטות הסקר,
תרשים למציאת רווח סמך 95% להפרש בין קבוצות
מעבר על    
ל ו ח ו ת    
מעבר אלהוצאות לתצרוכת למשק בית - מוצרים בודדים    
מעבר אלהרכב הוצאות לתצרוכת, לפי קבוצות משניות 2013-2000    
מעבר אלהכנסות והוצאות למשק בית - קבוצות משניות    
מעבר אלבעלות על מוצרים בני קיימה    
מעבר אלדיור    
מעבר אלהתפלגות הנפשות    
מעבר אלהתפלגות ההוצאות לפי יום קנייה וסוג חנות    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים, מונחים הגדרות והסברים, שיטות הסקר,
תרשים למציאת רווח סמך 95% להפרש בין קבוצות
 
הקדמה   Word
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים, שיטות הסקר, הגדרות והסברים   Word
תרשים למציאת רווח סמך 95% להפרש בין קבוצות   Pdf
הערות הסבר   Word
   ל ו ח ו ת  
הוצאות לתצרוכת למשק בית - מוצרים בודדים   Zip
הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת (מוצרים בודדים) בחמישונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית 1.1. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
הרכב הוצאות לתצרוכת, לפי קבוצות משניות 2013-2000   Zip
הרכב הוצאות חודשיות לתצרוכת, לפי קבוצות משניות, בשנים 2013-2000 1.2. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
הכנסות והוצאות למשק בית - קבוצות משניות   Zip
הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה כספית נטו לנפש סטנדרטית 2. Excel
הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה כספית ברוטו למשק בית 3. Excel
הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה כספית נטו למשק בית 4. Excel
הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, לפי מספר נפשות במשק הבית 5. Excel
הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, לפי קבוצת אוכלוסייה ומספר נפשות במשק הבית 6. Excel
הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, לפי מספר מפרנסים במשק הבית 7. Excel
הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, לפי צורת יישוב 8. Excel
הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, בערים המונות 199,999-100,000 תושבים 9. Excel
הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, לפי נפה 10. Excel
הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, לפי ארץ לידה ותקופת עלייה של ראש משק הבית 11. Excel
הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, לפי מקורות הכנסה ומעמד בעבודה של ראש משק הבית 12. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
בעלות על מוצרים בני קיימה   Zip
בעלות על מוצרים בני קיימה בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית 13. Excel
בעלות על מוצרים בני קיימה, לפי מספר נפשות במשק הבית 14. Excel
בעלות על מוצרים בני קיימה, לפי קבוצת אוכלוסייה ומספר נפשות במשק הבית 15. Excel
בעלות על מוצרים בני קיימה, לפי מספר מפרנסים במשק הבית 16. Excel
בעלות על מוצרים בני קיימה, לפי נפה 17. Excel
בעלות על מוצרים בני קיימה, לפי צורת יישוב 18. Excel
בעלות על מוצרים בני קיימה, בערים המונות 199,999-100,000 תושבים 19. Excel
בעלות על מוצרים בני קיימה, לפי ארץ לידה ותקופת עלייה של ראש משק הבית 20. Excel
בעלות על מוצרים בני קיימה, בשנים 2002-2013 21. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
דיור   Zip
נתונים נבחרים על דיור בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית - גרים בדירות בבעלותם 22. Excel
נתונים נבחרים על דיור בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית - גרים בדירות שכורות 23. Excel
נתונים נבחרים על דיור, לפי מספר נפשות במשק הבית - גרים בדירות בבעלותם 24. Excel
נתונים נבחרים על דיור, לפי מספר נפשות במשק הבית - גרים בדירות שכורות 25. Excel
נתונים נבחרים על דיור, לפי מספר מפרנסים במשק הבית - גרים בדירות בבעלותם 26. Excel
נתונים נבחרים על דיור, לפי מספר מפרנסים במשק הבית - גרים בדירות שכורות 27. Excel
נתונים נבחרים על דיור, לפי צורת יישוב - גרים בדירות בבעלותם 28. Excel
נתונים נבחרים על דיור, לפי צורת יישוב - גרים בדירות שכורות 29. Excel
נתונים נבחרים על דיור, לפי קבוצת אוכלוסייה וארץ לידה של ראש משק הבית -גרים בדירות בבעלותם 30. Excel
נתונים נבחרים על דיור, לפי קבוצת אוכלוסייה וארץ לידה של ראש משק הבית גרים בדירות שכורות 31. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
התפלגות הנפשות   Zip
נפשות, לפי קבוצות גיל בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית 32. Excel
נפשות, לפי מספר מפרנסים במשק הבית וקבוצת גיל 33. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
התפלגות ההוצאות לפי יום קנייה וסוג חנות   Zip
הוצאה למזון (ללא ארוחות מחוץ לבית), לפי סוג חנות 34. Excel
הוצאה למזון, לפי יום קנייה בשבוע 35. Excel
רכישת מוצרים נבחרים, לפי אופן הקנייה 36. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 2410-9630
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©