ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי
2010-1995 
פרסום מספר: 1482
פורסם: 22/04/2012  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים, מונחים, הגדרות והסברים, סיווגים, מקורות הנתונים, השוואה לפרסומים קודמים
מעבר על    
מעבר אלל ו ח ו ת    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים, מונחים, הגדרות והסברים, סיווגים, מקורות הנתונים, השוואה לפרסומים קודמים
 
הקדמה   Word
כללי   Word
ממצאים עיקריים   Word
מונחים, הגדרות והסברים   Word
סיווגים   Word
מקורות הנתונים   Word
השוואה לפרסומים קודמים   Word
הערות הסבר   Word
ל ו ח ו ת   Zip
הוצאה לצריכה פרטית, לפי סוג 1. Excel
הוצאה לצריכה פרטית של משקי בית בשוק המקומי, לפי ענף כלכלי 2. Excel
הוצאה לצריכה פרטית של משקי בית בשוק המקומי, לפי ענף כלכלי ומקור אספקה 3. Excel
הוצאה לצריכה פרטית על מזון, משקאות וטבק, לפי סוג 4. Excel
הוצאה לצריכה פרטית על מזון, משקאות וטבק, לפי סוג ומקור אספקה, במחירים שוטפים 5. Excel
הוצאה לצריכה פרטית על מזון, משקאות וטבק, לפי סוג ומקור אספקה, משורשרים במחירי 2005 6. Excel
הוצאה לצריכה פרטית על מזון, משקאות וטבק, לפי מקור אספקה וענף כלכלי (ענף משנה), במחירים שוטפים 7. Excel
הוצאה לצריכה פרטית על מזון, משקאות וטבק, לפי מקור אספקה וענף כלכלי (ענף משנה), משורשרים במחירי 2005 8. Excel
הוצאה לצריכה פרטית על מוצרי תעשייה, לפי סוג 9. Excel
הוצאה לצריכה פרטית על מוצרי תעשייה, לפי סוג ומקור אספקה, במחירים שוטפים 10. Excel
הוצאה לצריכה פרטית על מוצרי תעשייה, לפי סוג ומקור אספקה, משורשרים במחירי 2005 11. Excel
הוצאה לצריכה פרטית על מוצרי תעשייה, לפי סוג, מקור אספקה וענף כלכלי (ענף משנה), במחירים שוטפים 12. Excel
הוצאה לצריכה פרטית על מוצרי תעשייה, לפי סוג, מקור אספקה וענף כלכלי (ענף משנה), משורשרים במחירי 2005 13. Excel
הוצאה לצריכה פרטית על שירותים, לפי סוג 14. Excel
הוצאה לצריכה פרטית על שירותים, לפי סוג וענף כלכלי ראשי 15. Excel
הוצאה לצריכה פרטית על שירותי דיור, לפי סוג 16. Excel
הוצאה לצריכה פרטית על דלק, חשמל ומים, לפי סוג 17. Excel
הוצאה לצריכה של מוסדות פרטיים ללא כוונת רווח המשרתים משקי בית, לפי ייעוד 18. Excel
תוצר מקומי גולמי לנפש והוצאה לצריכה של משקי בית לנפש במחירים בין-לאומיים,לפי קבוצה 19. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שלקחו חלק בהכנת הפרסום   Word
ISSN 0333-9394
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©