ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי
2018-1995 
פרסום מספר: 1789
פורסם: 17/03/2020  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א - כללי
ממצאים עיקריים
מונחים, הגדרות והסברים
מקורות הנתונים
השוואה לפרסומים קודמים
מעבר על    
מעבר אלנספח - לוחות סיכום    
מעבר אלל ו ח ו ת    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א - כללי
ממצאים עיקריים
מונחים, הגדרות והסברים
מקורות הנתונים
השוואה לפרסומים קודמים
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
נספח - לוחות סיכום   Zip
ההוצאה לצריכה פרטית לנפש (במחירים קבועים)   Excel
ההוצאה לצריכה פרטית לנפש (במחירים שוטפים)   Excel
חזרה לתוכן הפרסום
ל ו ח ו ת   Zip
הערות הסבר   Word
הוצאה לצריכה פרטית, לפי סוג 1. Excel
הוצאה לצריכה פרטית של משקי בית בשוק המקומי, לפי ענף כלכלי ומקור אספקה, במחירים שוטפים 2. Excel
הוצאה לצריכה פרטית של משקי בית בשוק המקומי, לפי ענף כלכלי ומקור אספקה, מיליוני ש"ח, משורשרים במחירי 2015 3. Excel
הוצאה לצריכה פרטית על מזון, משקאות וטבק, לפי סוג 4. Excel
הוצאה לצריכה פרטית על מזון, משקאות וטבק, לפי סוג ומקור אספקה, במחירים שוטפים 5. Excel
הוצאה לצריכה פרטית על מזון, משקאות וטבק, לפי סוג ומקור אספקה, מיליוני ש"ח, משורשרים במחירי 2015 6. Excel
הוצאה לצריכה פרטית על מזון, משקאות וטבק, לפי מקור אספקה וענף כלכלי (תת-ענף), במחירים שוטפים 7. Excel
הוצאה לצריכה פרטית על מזון, משקאות וטבק, לפי מקור אספקה וענף כלכלי (תת-ענף), מיליוני ש"ח, משורשרים במחירי 2015 8. Excel
הוצאה לצריכה פרטית על מוצרי תעשייה, לפי סוג 9. Excel
הוצאה לצריכה פרטית על מוצרי תעשייה, לפי סוג ומקור אספקה, במחירים שוטפים 10. Excel
הוצאה לצריכה פרטית על מוצרי תעשייה, לפי סוג ומקור אספקה, מיליוני ש"ח, משורשרים במחירי 2015 11. Excel
הוצאה לצריכה פרטית על מוצרי תעשייה, לפי קבוצות ואורך חיי המוצר, (מוצרים בני-קיימה, בני-קיימה למחצה ושאינם בני-קיימה), במחירים שוטפים 12. Excel
הוצאה לצריכה פרטית על מוצרי תעשייה, לפי קבוצות ואורך חיי המוצר, (מוצרים בני-קיימה, בני-קיימה למחצה ושאינם בני-קיימה), מיליוני ש"ח, משורשרים במחירי 2015 13. Excel
הוצאה לצריכה פרטית על שירותים, לפי סוג 14. Excel
הוצאה לצריכה פרטית על שירותים, לפי סוג וענף כלכלי ראשי 15. Excel
הוצאה לצריכה פרטית על שירותי דיור, לפי סוג 16. Excel
הוצאה לצריכה פרטית על דלק, חשמל ומים, לפי סוג 17. Excel
הוצאה לצריכה של מוסדות ללא כוונת רווח המשרתים משקי בית, לפי ייעוד 18. Excel
תוצר מקומי גולמי לנפש והוצאה לצריכה אינדיבידואלית למעשה לנפש במחירים בין-לאומיים, לפי קבוצה 19. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 0333-9394
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©