הבינוי בישראל    Construction in Israel
2006 
פרסום מספר: 1319
פורסם: 07/02/2008  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים, הסברים, מקורות והגדרות מעבר על    
מעבר אלנספח    
מעבר אלפרק א: השקעות בבינוי (נתונים כספיים)    
מעבר אלפרק ב: בנייה (נתונים פיזיים)    
מעבר אלפרק ג : דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית (נתונים פיזיים)    
מעבר אלפרק ד: עבודות הנדסה אזרחית (נתונים פיזיים)    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים, הסברים, מקורות והגדרות  
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
הערות הסבר - הנתונים הופקו מקובץ מעודכן לחודש אוגוסט 2007   Word
תרשימים
שטח התחלות הבנייה , לפי ייעוד עיקרי - שטח הבנייה, למגורים ושלא למגורים, 2006-1966 1.  
שטח התחלות הבנייה , לפי ייעוד עיקרי - שטח הבנייה, לפי ייעוד, 2006 2.  
התחלת הבנייה - שטח הבנייה, לפי מחוז ולפי שנה, 2006-2004 3.  
התחלת הבנייה - בניית דירות , לפי מחוז, 2006 4.  
בניית דירות , לפי יוזם, 2006-1970 - התחלת בנייה 5.  
בניית דירות , לפי יוזם, 2006-1970 - גמר בנייה 6.  
נספח   Zip
רשימת הוועדות לתכנון ולבנייה ופירוט הרשויות המקומיות המקבלות את שירותיהן, לפי: עיריות, מועצות אזוריות ומועצות מקומיות   Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק א: השקעות בבינוי (נתונים כספיים)   Zip
השקעה גולמית בבינוי (בנייה למגורים ושלא למגורים) ועבודות הנדסה אזרחית,לפי יוזם - סדרות עתיות 1. Excel
השקעה גולמית בבנייה שלא למגורים ובעבודות הנדסה אזרחית, לפי ייעוד - סדרות עתיות 2. Excel
השקעה גולמית בבנייה למגורים, לפי יוזם ומחוז 3. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק ב: בנייה (נתונים פיזיים)   Zip
שטח התחלת בנייה, לפי ייעוד - סדרות עתיות 4. Excel
שטח גמר בנייה, לפי ייעוד - סדרות עתיות 5. Excel
בניית דירות, לפי שלב בנייה ויוזם - סדרות עתיות 6. Excel
התחלת בניית דירות, לפי מספר חדרים - סדרות עתיות 7. Excel
גמר בניית דירות, לפי מספר חדרים - סדרות עתיות 8. Excel
התחלת בניית דירות, לפי מחוז - סדרות עתיות 9. Excel
גמר בניית דירות, לפי מחוז - סדרות עתיות 10. Excel
שטח בנייה, לפי שלב בנייה, ייעוד, יוזם ומחוז, 2006-2004 11. Excel
שטח הבנייה למגורים ובניית דירות בבנייה פעילה, לפי יוזם, צורת יישוב ומחוז, 2006-2004 12. Excel
שטח בנייה שלא למגורים, לפי שלב בנייה, ייעוד ומחוז, 2006-2004 13. Excel
שטח שלא למגורים, בבנייה פעילה, לפי ייעוד ומחוז, 2006-2004 14. Excel
התחלה בנייה של דירות, לפי מספר חדרים בדירה, יוזם, צורת יישוב ומחוז, 2006-2004 15. Excel
גמר בנייה של דירות, לפי מספר חדרים בדירה, יוזם, צורת יישוב ומחוז, 2006-2004 16. Excel
בניית דירות, לפי שלב בנייה, מאפיינים של דירה, יוזם ומחוז, 2006-2004 17. Excel
שטח התחלת בנייה למבני ציבור, לפי ייעוד, יוזם ומחוז, 2006-2004 18. Excel
שטח גמר בנייה למבני ציבור, לפי ייעוד, יוזם ומחוז, 2006-2004 19. Excel
שטח מבני ציבור בבנייה פעילה, לפי ייעוד, יוזם ומחוז, סוף 2005 20. Excel
בנייה למגורים: בניינים חדשים, דירות ושטח הבניינים, לפי שלב בנייה ומספר דירות בבניין - סדרות עתיות 21. Excel
התחלת בניית דירות, לפי מספר דירות בבניין ולפי יישוב, 2006-2004 22. Excel
גמר בניית דירות, לפי מספר דירות בבניין ולפי יישוב, 2006-2004 23. Excel
בנייה למגורים: בניינים חדשים, דירות ושטח הבניינים, לפי שלב בנייה ומספר קומות בבניין - סדרות עתיות 24. Excel
התחלת בניית דירות, לפי מספר קומות בבניין ולפי יישוב, 2006-2004 25. Excel
גמר בניית דירות, לפי מספר קומות בבניין ולפי יישוב, 2006-2004 26. Excel
שטח התחלת בנייה במטרופולין תל אביב, לפי ייעוד ויוזם, 2006-2004 27. Excel
שטח גמר בנייה במטרופולין תל אביב, לפי ייעוד ויוזם, 2006-2004 28. Excel
שטח של בנייה במטרופולין חיפה, לפי שלב בנייה, ייעוד ויוזם, 2006-2004 29. Excel
שטח התחלת בנייה במטרופולין באר שבע, לפי ייעוד ויוזם, 2006-2004 30. Excel
שטח גמר בנייה במטרופולין באר שבע, לפי ייעוד ויוזם, 2006-2004 31. Excel
התחלת בנייה למגורים: דירות במטרופולין תל אביב, לפי יוזם וגודל דירה, 2006-2004 32. Excel
גמר בנייה למגורים: דירות במטרופולין תל אביב, לפי יוזם וגודל דירה, 2006-2004 33. Excel
בנייה למגורים: דירות במטרופולין חיפה, לפי שלב בנייה, יוזם וגודל דירה, 2006-2004 34. Excel
התחלת בנייה למגורים: דירות במטרופולין באר שבע, לפי יוזם וגודל דירה, 2006-2004 35. Excel
גמר בנייה למגורים: דירות במטרופולין באר שבע, לפי יוזם וגודל דירה, 2006-2004 36. Excel
שטח התחלת בנייה, לפי ייעוד ויוזם ולפי יישוב, 2006-2004 37. Excel
שטח גמר בנייה, לפי ייעוד ויוזם ולפי יישוב, 2006-2004 38. Excel
התחלת בנייה למגורים: דירות, לפי מספר חדרים ולפי יישוב, 2006-2004 39. Excel
גמר בנייה למגורים: דירות, לפי מספר חדרים ולפי יישוב, 2006-2004 40. Excel
שטח ודירות בבנייה פעילה, בעיריות ובמועצות מקומיות נבחרות, לפי ייעוד ויוזם ולפי יישוב, סוף 2005 41. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר ירושלים, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2006-2004 42. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר ירושלים, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2006-2004 43. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר תל אביב-יפו, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2006-2004 44. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר תל אביב-יפו, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2006-2004 45. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר חיפה, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2006-2004 46. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר חיפה, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2006-2004 47. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר ראשון לציון, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2006-2004 48. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר ראשון לציון, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2006-2004 49. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר אשדוד, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2006-2004 50. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר אשדוד, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2006-2004 51. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר אשקלון, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2006-2004 52. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר אשקלון, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2006-2004 53. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר באר שבע, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2006-2004 54. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר באר שבע, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2006-2004 55. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר בני ברק, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2006-2004 56. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר בני ברק, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2006-2004 57. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר בת ים, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2006-2004 58. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר בת ים, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2006-2004 59. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר חולון, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2006-2004 60. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר חולון, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2006-2004 61. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר כפר סבא, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2006-2004 62. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר כפר סבא, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2006-2004 63. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר נתניה, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2006-2004 64. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר נתניה, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2006-2004 65. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר פתח תקווה, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2006-2004 66. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר פתח תקווה, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2006-2004 67. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר רחובות, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2006-2004 68. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר רחובות, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2006-2004 69. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר רמת גן, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2006-2004 70. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר רמת גן, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2006-2004 71. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר רעננה, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2006-2004 72. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר רעננה, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2006-2004 73. Excel
משך זמן בנייה ממוצע לדירה ולבניין בבניינים שבנייתם נסתיימה, לפי יוזם - סדרות עתיות 74. Excel
משך זמן בנייה ממוצע לבניין ולדירה, בבניינים למגורים שבנייתם נסתיימה, לפי מחוז, אזור וגודל בניין 75. Excel
משך זמן בנייה ממוצע לבניין ולדירה, בבניינים למגורים שבנייתם נסתיימה, לפי יוזם וגודל בניין 76. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק ג : דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית (נתונים פיזיים)   Zip
דירות חדשות בבנייה ביזמה פרטית, לפי מחוז 77. Excel
דירות חדשות בבנייה ביזמה פרטית, לפי מספר דירות בבניין 78. Excel
דירות חדשות בבנייה ביזמה פרטית, לפי מספר חדרים בדירה 79. Excel
דירות חדשות בבנייה ביזמה פרטית, לפי ותק הדירה בשוק 80. Excel
דירות חדשות בבנייה ביזמה פרטית: דירות שנמכרו ודירות שנותרו למכירה, לפי יישוב 81. Excel
דירות חדשות בבנייה ביזמה פרטית: דירות שנמכרו ודירות שנותרו למכירה, לפי ערים נבחרות ולפי מספר חדרים בדירה 82. Excel
דירות חדשות בבנייה ביזמה פרטית: דירות שנמכרו ודירות שנותרו למכירה, לפי ערים נבחרות ולפי מספר דירות בבניין 83. Excel
דירות חדשות בבנייה ביזמה פרטית: דירות שנמכרו ודירות שנותרו למכירה, לפי מטרופולין 84. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק ד: עבודות הנדסה אזרחית (נתונים פיזיים)   Zip
התחלה וגמר של סלילה, הרחבה ושיקום כבישים, הנחת צינורות מים, ביוב ותיעול - סדרות עתיות 85. Excel
התחלה וגמר של סלילת כבישים, לפי מחוז, סוג וציפוי 86. Excel
התחלה וגמר של סלילה, הרחבה ושיקום של כבישים, לפי יישובים נבחרים, 2006-2004 87. Excel
התחלה וגמר של הנחת צינורות מים, ביוב ותיעול, לפי מחוז, קוטר וחומר הצינור 88. Excel
התחלה וגמר של הנחת צינורות מים, ביוב ותיעול, לפי יישובים נבחרים, 2006-2004 89. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 0069 - 9195
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©