הבינוי בישראל    Construction in Israel
2009 
פרסום מספר: 1428
פורסם: 28/12/2010  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים, הסברים והגדרות, מקורות הנתונים, שיטות מעבר על    
מעבר אלנ ס פ ח י ם    
מעבר אלת ר ש י מ י ם    
ל ו ח ו ת    
מעבר אלפרק א: השקעה גולמית בבינוי (נתונים כספיים)    
מעבר אלפרק ב: בנייה (נתונים פיזיים)    
מעבר אלפרק ג: דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית (נתונים פיזיים)    
מעבר אלפרק ד: עבודות הנדסה אזרחית (נתונים פיזיים)    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים, הסברים והגדרות, מקורות הנתונים, שיטות  
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
הערות הסבר   Word
נ ס פ ח י ם   Zip
שאלון תלת-חודשי על סלילת כבישים 1.  
שאלון תלת-חודשי על הנחת צינורות מים 2.  
שאלון תלת-חודשי על הנחת צינורות ביוב ותיעול 3.  
רשימת הוועדות לתכנון ולבנייה ופירוט הרשויות המקומיות המקבלות את שירותיהן, לפי: עיריות, מועצות אזוריות ומועצות מקומיות 4.  
אומדן דירות ללא היתר בנייה ומספר יישובים שבהם הן נבנות, לפי מחוז, סוג יישוב ומעמד מוניציפלי של היישוב, 2009 5.  
חזרה לתוכן הפרסום
ת ר ש י מ י ם   Zip
שטח התחלות הבנייה, לפי ייעוד עיקרי - שטח בנייה - למגורים ושלא למגורים, 2009-1969 1.  
שטח התחלות הבנייה, לפי ייעוד עיקרי - שטח הבנייה, לפי ייעוד, 2009 2.  
התחלת בנייה - שטח בנייה, לפי מחוז ושנה, 2009-2007 3.  
התחלת בנייה - בניית דירות, לפי מחוז, 2009 4.  
בניית דירות, לפי יוזם - התחלת בנייה, 2009-1973 5.  
בניית דירות, לפי יוזם - גמר בנייה, 2009-1973 6.  
חזרה לתוכן הפרסום
   ל ו ח ו ת  
פרק א: השקעה גולמית בבינוי (נתונים כספיים)   Zip
השקעה גולמית בבינוי (בנייה למגורים ושלא למגורים) ועבודות הנדסה אזרחית, לפי יוזם - סדרות עתיות 1. Excel
השקעה גולמית בבנייה שלא למגורים ובעבודות הנדסה אזרחית, לפי ייעוד - סדרות עתיות 2. Excel
השקעה גולמית בבנייה למגורים, לפי יוזם ומחוז, 2009-2005 3. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק ב: בנייה (נתונים פיזיים)   Zip
שטח התחלת בנייה, לפי ייעוד - סדרות עתיות 4. Excel
שטח גמר בנייה, לפי ייעוד - סדרות עתיות 5. Excel
בניית דירות, לפי שלב בנייה ויוזם - סדרות עתיות 6. Excel
התחלת בניית דירות, לפי מספר חדרים - סדרות עתיות 7. Excel
גמר בניית דירות, לפי מספר חדרים - סדרות עתיות 8. Excel
התחלת בניית דירות, לפי מחוז - סדרות עתיות 9. Excel
גמר בניית דירות, לפי מחוז - סדרות עתיות 10. Excel
שטח בנייה, לפי שלב בנייה, יוזם ומחוז, 2009-2007 11. Excel
שטח בנייה למגורים ובניית דירות בבנייה פעילה, לפי יוזם, צורת יישוב ומחוז, 2009-2007 12. Excel
שטח בנייה שלא למגורים, לפי שלב בנייה, ייעוד ומחוז, 2009-2007 13. Excel
שטח שלא למגורים, בבנייה פעילה, לפי ייעוד ומחוז, 2009-2007 14. Excel
התחלה בניית דירות, לפי מספר חדרים בדירה, יוזם, צורת יישוב ומחוז, 2009-2007 15. Excel
גמר בניית דירות, לפי מספר חדרים בדירה, יוזם, צורת יישוב ומחוז, 2009-2007 16. Excel
דירות, חדרים ושטח, לפי שלב בנייה, יוזם ומחוז, 2009-2007 17. Excel
שטח התחלת בנייה לבנייני ציבור, לפי ייעוד, יוזם ומחוז, 2009-2007 18. Excel
שטח גמר בנייה לבנייני ציבור, לפי ייעוד, יוזם ומחוז, 2009-2007 19. Excel
שטח בנייני ציבור בבנייה פעילה, לפי ייעוד, יוזם ומחוז, סוף 2009 20. Excel
בנייה למגורים: בניינים חדשים, דירות ושטח הבניינים, לפי שלב בנייה ומספר דירות בבניין - סדרות עתיות 21. Excel
התחלת בניית דירות, לפי מספר דירות בבניין ולפי יישוב, 2009-2007 22. Excel
גמר בניית דירות, לפי מספר דירות בבניין ולפי יישוב, 2009-2007 23. Excel
בנייה למגורים: בניינים חדשים, דירות ושטח הבניינים, לפי שלב בנייה ומספר קומות בבניין - סדרות עתיות 24. Excel
התחלת בניית דירות, לפי מספר קומות בבניין ולפי יישוב, 2009-2007 25. Excel
גמר בניית דירות, לפי מספר קומות בבניין ולפי יישוב, 2009-2007 26. Excel
שטח התחלת בנייה במטרופולין תל אביב, לפי ייעוד ויוזם, 2009-2007 27. Excel
שטח גמר בנייה במטרופולין תל אביב, לפי ייעוד ויוזם, 2009-2007 28. Excel
שטח בנייה במטרופולין חיפה, לפי שלב בנייה, ייעוד ויוזם, 2009-2007 29. Excel
שטח התחלת בנייה במטרופולין באר שבע, לפי ייעוד ויוזם, 2009-2007 30. Excel
שטח גמר בנייה במטרופולין באר שבע, לפי ייעוד ויוזם, 2009-2007 31. Excel
התחלת בנייה למגורים: דירות במטרופולין תל אביב, לפי יוזם וגודל דירה, 2009-2007 32. Excel
גמר בנייה למגורים: דירות במטרופולין תל אביב, לפי יוזם וגודל דירה, 2009-2007 33. Excel
בנייה למגורים: דירות במטרופולין חיפה, לפי שלב בנייה, יוזם וגודל דירה, 2009-2007 34. Excel
התחלת בנייה למגורים: דירות במטרופולין באר שבע, לפי יוזם וגודל דירה, 2009-2007 35. Excel
גמר בנייה למגורים: דירות במטרופולין באר שבע, לפי יוזם וגודל דירה, 2009-2007 36. Excel
שטח התחלת בנייה, לפי ייעוד ויוזם ולפי יישוב, 2009-2007 37. Excel
שטח גמר בנייה, לפי ייעוד ויוזם ולפי יישוב, 2009-2007 38. Excel
התחלת בנייה למגורים: דירות, לפי מספר חדרים ולפי יישוב, 2009-2007 39. Excel
גמר בנייה למגורים: דירות, לפי מספר חדרים ולפי יישוב, 2009-2007 40. Excel
שטח ודירות בבנייה פעילה, בעיריות ובמועצות מקומיות נבחרות, לפי ייעוד ויוזם ולפי יישוב, סוף 2009 41. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר ירושלים, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2009-2007 42. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר ירושלים, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2009-2007 43. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר תל אביב-יפו, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2009-2007 44. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר תל אביב-יפו, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2009-2007 45. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר חיפה, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2009-2007 46. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר חיפה, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2009-2007 47. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר ראשון לציון, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2009-2007 48. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר ראשון לציון, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2009-2007 49. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר אשדוד, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2009-2007 50. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר אשדוד, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2009-2007 51. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר אשקלון, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2009-2007 52. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר אשקלון, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2009-2007 53. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר באר שבע, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2009-2007 54. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר באר שבע, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2009-2007 55. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר בני ברק, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2009-2007 56. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר בני ברק, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2009-2007 57. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר בת ים, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2009-2007 58. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר בת ים, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2009-2007 59. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר חולון, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2009-2007 60. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר חולון, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2009-2007 61. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר כפר סבא, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2009-2007 62. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר כפר סבא, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2009-2007 63. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר נתניה, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2009-2007 64. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר נתניה, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2009-2007 65. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר פתח תקווה, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2009-2007 66. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר פתח תקווה, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2009-2007 67. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר רחובות, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2009-2007 68. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר רחובות, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2009-2007 69. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר רמת גן, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2009-2007 70. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר רמת גן, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2009-2007 71. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר רעננה, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2009-2007 72. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר רעננה, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2009-2007 73. Excel
חודשי בנייה - ממוצע לדירה ולבניין בבניינים שבנייתם נסתיימה, לפי יוזם - סדרות עתיות 74. Excel
בניינים, דירות, שטח דירות וחודשי בנייה, בבניינים למגורים שבנייתם נסתיימה, לפי חודשי בנייה, גודל בניין ומחוז, 2009-2007 75. Excel
בניינים, דירות, שטח דירות וחודשי בנייה, בבניינים למגורים שבנייתם נסתיימה, לפי יוזם, חודשי בנייה וגודל בניין, 2009-2007 76. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק ג: דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית (נתונים פיזיים)   Zip
דירות חדשות בבנייה ביזמה פרטית, לפי מחוז, 2009-2007 77. Excel
דירות חדשות בבנייה ביזמה פרטית, לפי מספר דירות בבניין, 2009-2007 78. Excel
דירות חדשות בבנייה ביזמה פרטית, לפי מספר חדרים בדירה, 2009-2007 79. Excel
דירות חדשות בבנייה ביזמה פרטית, לפי חודשי הימצאות הדירה בשוק הדירות החדשות, 2009-2007 80. Excel
דירות חדשות בבנייה ביזמה פרטית: דירות שנמכרו ודירות שנותרו למכירה, לפי יישוב, 2009-2007 81. Excel
דירות חדשות בבנייה ביזמה פרטית: דירות שנמכרו ודירות שנותרו למכירה, לפי ערים נבחרות ולפי מספר חדרים בדירה, 2009-2007 82. Excel
דירות חדשות בבנייה ביזמה פרטית: דירות שנמכרו ודירות שנותרו למכירה, לפי ערים נבחרות ולפי מספר דירות בבניין, 2009-2007 83. Excel
דירות חדשות בבנייה ביזמה פרטית: דירות שנמכרו ודירות שנותרו למכירה, לפי מטרופולין, 2009-2007 84. Excel
דירות חדשות שנמכרו ודירות שנותרו למכירה בבנייה ביזמה פרטית, לפי בעלות על הקרקע ומחוז, 2009-2007 85. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק ד: עבודות הנדסה אזרחית (נתונים פיזיים)   Zip
התחלה וגמר של סלילה, הרחבה ושיקום כבישים, הנחת צינורות מים, ביוב ותיעול - סדרות עתיות 86. Excel
התחלה וגמר של סלילת כבישים, לפי מחוז, סוג וציפוי, 2009-2007 87. Excel
התחלה וגמר של סלילה, הרחבה ושיקום של כבישים, לפי יישובים נבחרים, 2009-2007 88. Excel
התחלה וגמר של הנחת צינורות מים, ביוב ותיעול, לפי מחוז, קוטר וחומר הצינור, 2009-2007 89. Excel
התחלה וגמר של הנחת צינורות מים, ביוב ותיעול, לפי יישובים נבחרים, 2009-2007 90. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 0069 - 9195
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©