הבינוי בישראל    Construction in Israel
2012 
תיקוני טעויות (Errata)
פרסום מספר: 1548
פורסם: 31/12/2013  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה   Preface
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים
מונחים, הגדרות והסברים
מקורות הנתונים
שיטות
מעבר על    
מעבר אלנ ס פ ח י ם    
ל ו ח ו ת    
מעבר אלפרק א: השקעה גולמית בבינוי (נתונים כספיים)    
מעבר אלפרק ב: התחלות וגמר של בנייה (נתונים פיזיים)    
מעבר אלפרק ג: דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית (נתונים פיזיים)    
מעבר אלפרק ד: עבודות הנדסה אזרחית (נתונים פיזיים)    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה   Preface
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים
מונחים, הגדרות והסברים
מקורות הנתונים
שיטות
 
הקדמה   Word
Preface   Word
מ ב ו א   Word
הערות הסבר וסימנים מיוחדים   Word
נ ס פ ח י ם   Zip
נספח 1 - שאלון תלת-חודשי על סלילת כבישים   Pdf
נספח 2 - שאלון תלת-חודשי על הנחת צינורות מים   Pdf
נספח 3 - שאלון תלת-חודשי על הנחת צינורות ביוב   Pdf
נספח 4 - שאלון תלת-חודשי על הנחת צינורות תיעול   Pdf
נספח 5 - רשימת הוועדות לתכנון ולבנייה ופירוט הרשויות המקומיות המקבלות את שירותיהן, לפי סמל ועדה, עיריות, מועצות אזוריות ומועצות מקומיות   Excel
נספח 6 - אומדן דירות ללא היתר בנייה ומספר היישובים שבהם הן נבנות, לפי מחוז, סוג יישוב ומעמד מוניציפלי של היישוב, 2010   Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   ל ו ח ו ת  
פרק א: השקעה גולמית בבינוי (נתונים כספיים)   Zip
השקעה גולמית בבינוי (בנייה למגורים ושלא למגורים) ועבודות הנדסה אזרחית, לפי יוזם - סדרות עתיות 1. Excel
השקעה גולמית בבנייה שלא למגורים ובעבודות הנדסה אזרחית, לפי ייעוד - סדרות עתיות 2. Excel
השקעה גולמית בבנייה למגורים, לפי יוזם ומחוז, 2012-2006 3. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק ב: התחלות וגמר של בנייה (נתונים פיזיים)   Zip
שטח התחלת בנייה, לפי ייעוד - סדרות עתיות 4. Excel
שטח גמר בנייה, לפי ייעוד - סדרות עתיות 5. Excel
בניית דירות, לפי שלב בנייה ויוזם - סדרות עתיות 6. Excel
התחלת בניית דירות, לפי מספר חדרים - סדרות עתיות 7. Excel
גמר בניית דירות, לפי מספר חדרים - סדרות עתיות 8. Excel
התחלת בניית דירות, לפי מחוז - סדרות עתיות 9. Excel
גמר בניית דירות, לפי מחוז - סדרות עתיות 10. Excel
שטח בנייה, לפי שלב בנייה, ייעוד, יוזם ומחוז, 2012-2010 11. Excel
שטח בנייה למגורים ובניית דירות, בבנייה פעילה, לפי יוזם, צורת יישוב ומחוז, 2012-2010 12. Excel
שטח בנייה שלא למגורים, לפי שלב בנייה, ייעוד ומחוז, 2012-2010 13. Excel
שטח שלא למגורים, בבנייה פעילה, לפי ייעוד ומחוז, 2012-2010 14. Excel
התחלת בניית דירות, לפי מספר חדרים בדירה, יוזם, צורת יישוב ומחוז, 2012-2010 15. Excel
גמר בניית דירות, לפי מספר חדרים בדירה, יוזם, צורת יישוב ומחוז, 2012-2010 16. Excel
דירות, חדרים ושטח הדירות, לפי שלב בנייה, יוזם ומחוז, 2012-2010 17. Excel
שטח התחלת בנייה לבנייני ציבור, לפי ייעוד, יוזם ומחוז, 2012-2010 18. Excel
שטח גמר בנייה לבנייני ציבור, לפי ייעוד, יוזם ומחוז, 2012-2010 19. Excel
שטח בנייני ציבור בבנייה פעילה, לפי ייעוד, יוזם ומחוז, סוף 2012 20. Excel
בנייה למגורים: בניינים חדשים, דירות ושטח הבניינים, לפי שלב בנייה ומספר דירות בבניין - סדרות עתיות 21. Excel
התחלת בניית דירות, לפי מספר דירות בבניין ולפי יישוב, 2012-2010 22. Excel
גמר בניית דירות, לפי מספר דירות בבניין ולפי יישוב, 2012-2010 23. Excel
בנייה למגורים: בניינים חדשים, דירות ושטח הבניינים, לפי שלב בנייה ומספר קומות בבניין - סדרות עתיות 24. Excel
התחלת בניית דירות, לפי מספר קומות בבניין ולפי יישוב, 2012-2010 25. Excel
גמר בניית דירות, לפי מספר קומות בבניין ולפי יישוב, 2012-2010 26. Excel
שטח התחלת בנייה, לפי ייעוד ואזור טבעי, 2012-2010 27. Excel
שטח גמר בנייה, לפי ייעוד ואזור טבעי, 2012-2010 28. Excel
התחלת בנייה למגורים: דירות, לפי יוזם ואזור טבעי, 2012-2010 29. Excel
גמר בנייה למגורים: דירות, לפי יוזם ואזור טבעי, 2012-2010 30. Excel
התחלת בנייה למגורים: דירות, לפי מספר קומות בבניין ואזור טבעי, 2012-2010 31. Excel
גמר בנייה למגורים: דירות, לפי מספר קומות בבניין ואזור טבעי, 2012-2010 32. Excel
התחלת בנייה למגורים: דירות, לפי מספר דירות בבניין ואזור טבעי, 2012-2010 33. Excel
גמר בנייה למגורים: דירות, לפי מספר דירות בבניין ואזור טבעי, 2012-2010 34. Excel
שטח התחלת בנייה, לפי ייעוד ויוזם ולפי יישוב, 2012-2010 35. Excel
שטח גמר בנייה, לפי ייעוד ויוזם ולפי יישוב, 2012-2010 36. Excel
התחלת בנייה למגורים: דירות, לפי מספר חדרים ולפי יישוב, 2012-2010 37. Excel
גמר בנייה למגורים: דירות, לפי מספר חדרים ולפי יישוב, 2012-2010 38. Excel
שטח ודירות בבנייה פעילה, בעיריות ובמועצות מקומיות נבחרות, לפי ייעוד ויוזם ולפי יישוב, סוף 2012 39. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בירושלים, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2012-2010 40. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בירושלים, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2012-2010 41. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בתל אביב-יפו, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2012-2010 42. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בתל אביב-יפו, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2012-2010 43. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בחיפה, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2012-2010 44. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בחיפה, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2012-2010 45. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בראשון לציון, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2012-2010 46. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בראשון לציון, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2012-2010 47. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות באשדוד, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2012-2010 48. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות באשדוד, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2012-2010 49. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות באשקלון, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2012-2010 50. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות באשקלון, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2012-2010 51. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בבאר שבע, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2012-2010 52. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בבאר שבע, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2012-2010 53. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בבני ברק, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2012-2010 54. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בבני ברק, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2012-2010 55. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בבת ים, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2012-2010 56. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בבת ים, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2012-2010 57. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בחולון, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2012-2010 58. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בחולון, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2012-2010 59. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בכפר סבא, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2012-2010 60. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בכפר סבא, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2012-2010 61. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בנתניה, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2012-2010 62. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בנתניה, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2012-2010 63. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בפתח תקווה, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2012-2010 64. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בפתח תקווה, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2012-2010 65. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות ברחובות, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2012-2010 66. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות ברחובות, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2012-2010 67. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות ברמת גן, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2012-2010 68. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות ברמת גן, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2012-2010 69. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות ברעננה, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2012-2010 70. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות ברעננה, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2012-2010 71. Excel
חודשי בנייה - ממוצע לדירה ולבניין בבניינים שבנייתם נסתיימה, לפי יוזם - סדרות עתיות 72. Excel
בניינים, דירות, שטח דירות וחודשי בנייה, בבניינים למגורים שבנייתם נסתיימה, לפי חודשי בנייה, גודל בניין ומחוז, 2012-2010 73. Excel
בניינים, דירות, שטח דירות וחודשי בנייה, בבניינים למגורים שבנייתם נסתיימה, לפי יוזם, חודשי בנייה וגודל בניין, 2012-2010 74. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק ג: דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית (נתונים פיזיים)   Zip
דירות חדשות בבנייה ביזמה פרטית, לפי מחוז, 2012-2010 75. Excel
דירות חדשות בבנייה ביזמה פרטית, לפי מספר דירות בבניין, 2012-2010 76. Excel
דירות חדשות בבנייה ביזמה פרטית, לפי מספר חדרים בדירה, 2012-2010 77. Excel
דירות חדשות בבנייה ביזמה פרטית, לפי חודשי הימצאות הדירה בשוק הדירות החדשות, 2012-2010 78. Excel
דירות חדשות בבנייה ביזמה פרטית: דירות שנמכרו ודירות שנותרו למכירה, לפי יישוב, 2012-2010 79. Excel
דירות חדשות בבנייה ביזמה פרטית: דירות שנמכרו ודירות שנותרו למכירה, לפי יישובים נבחרים ולפי מספר חדרים בדירה, 2012-2010 80. Excel
דירות חדשות בבנייה ביזמה פרטית: דירות שנמכרו ודירות שנותרו למכירה, לפי יישובים נבחרים ולפי מספר דירות בבניין, 2012-2010 81. Excel
דירות חדשות שנמכרו ודירות שנותרו למכירה בבנייה ביזמה פרטית, לפי בעלות על הקרקע ומחוז, 2012-2010 82. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק ד: עבודות הנדסה אזרחית (נתונים פיזיים)   Zip
התחלה וגמר של סלילה, הרחבה ושיקום כבישים, הנחת צינורות מים, ביוב ותיעול - סדרות עתיות 83. Excel
התחלה וגמר של סלילת כבישים, לפי מחוז, סוג דרך וציפוי, 2012-2010 84. Excel
התחלה וגמר של סלילה, הרחבה ושיקום של כבישים, לפי יישובים נבחרים, 2012-2010 85. Excel
התחלה וגמר של הנחת צינורות מים, ביוב ותיעול, לפי מחוז, קוטר וחומר הצינור, 2012-2010 86. Excel
התחלה וגמר של הנחת צינורות מים, ביוב ותיעול, לפי יישובים נבחרים, 2012-2010 87. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
Staff of the Central Bureau of Statistics who participated in preparing the publication   Word
ISSN 0069-9195
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©