לוחות תמותה שלמים של ישראל
2011-2007 
פרסום מספר: 1521
פורסם: 24/04/2013  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים, שיטות חישוב ומרכיבי לוח תמותה
מעבר על    
מעבר אלל ו ח ו ת    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים, שיטות חישוב ומרכיבי לוח תמותה
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
ל ו ח ו ת   Zip
לוח תמותה שלם של ישראל: כל האוכלוסייה - זכרים 1. Excel
לוח תמותה שלם של ישראל: כל האוכלוסייה - נקבות 2. Excel
לוח תמותה שלם של ישראל: יהודים ואחרים - זכרים 3. Excel
לוח תמותה שלם של ישראל: יהודים ואחרים - נקבות 4. Excel
לוח תמותה שלם של ישראל: יהודים - זכרים 5. Excel
לוח תמותה שלם של ישראל: יהודים - נקבות 6. Excel
לוח תמותה שלם של ישראל: ערבים - זכרים 7. Excel
לוח תמותה שלם של ישראל: ערבים - נקבות 8. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 1565-9143
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©