לוחות תמותה שלמים של ישראל
2018-2014 
פרסום מספר: 1801
פורסם: 30/06/2020  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
    שיטות חישוב
    מרכיבי לוח תמותה
מעבר על    
ל ו ח ו ת    
מעבר אללוחות תמותה שלמים של ישראל, 2018-2014    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
    שיטות חישוב
    מרכיבי לוח תמותה
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
   ל ו ח ו ת  
לוחות תמותה שלמים של ישראל, 2018-2014   Zip
לוח תמותה שלם של ישראל: כל האוכלוסייה - זכרים 1. Excel
לוח תמותה שלם של ישראל: כל האוכלוסייה - נקבות 2. Excel
לוח תמותה שלם של ישראל: יהודים ואחרים - זכרים 3. Excel
לוח תמותה שלם של ישראל: יהודים ואחרים - נקבות 4. Excel
לוח תמותה שלם של ישראל: יהודים - זכרים 5. Excel
לוח תמותה שלם של ישראל: יהודים - נקבות 6. Excel
לוח תמותה שלם של ישראל: ערבים - זכרים 7. Excel
לוח תמותה שלם של ישראל: ערבים - נקבות 8. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שלקחו חלק בהכנת הפרסום   Word
ISSN 1565-9143
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©