מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים
ינואר-מרץ 2020 
רבעון מס' : 2020/1
פורסם: 28/06/2020  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
מ ב ו א מעבר על    
מעבר אלסחורות ושירותים    
מעבר אלהכנסות    
מעבר אלהעברות שוטפות נטו    
מעבר אלמאזן החשבון השוטף    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
מ ב ו א  
מבוא   Word
סחורות ושירותים   Zip
תרשימים
יצוא סחורות א.1.  
יבוא סחורות ב.1.  
מאזן סחורות ג.1.  
יצוא שירותים א.2.  
יבוא שירותים ב.2.  
מאזן שירותים ג.2.  
יצוא סחורות ושירותים א.3.  
יבוא סחורות ושירותים ב.3.  
מאזן סחורות ושירותים ג.3.  
לוחות
יצוא סחורות א.1. Excel
יבוא סחורות ב.1. Excel
מאזן סחורות ג.1. Excel
יצוא שירותים א.2. Excel
יבוא שירותים ב.2. Excel
מאזן שירותים ג.2. Excel
יצוא סחורות ושירותים א.3. Excel
יבוא סחורות ושירותים ב.3. Excel
מאזן סחורות ושירותים ג.3. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
הכנסות   Zip
תרשימים
הכנסות תושבי ישראל בחו"ל א.4.  
הכנסות תושבי חו"ל בישראל ב.4.  
הכנסות נטו ג.4.  
לוחות
הכנסות תושבי ישראל בחו"ל א.4. Excel
הכנסות תושבי חו"ל בישראל ב.4. Excel
הכנסות נטו ג.4. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
העברות שוטפות נטו   Zip
תרשים
העברות שוטפות נטו א.5.  
לוח
העברות שוטפות נטו א.5. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מאזן החשבון השוטף   Zip
תרשים
מאזן החשבון השוטף א.6.  
לוח
מאזן החשבון השוטף א.6. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©