תכונות דמוגרפיות וחברתיות של הפונות לוועדות להפסקת היריון בישראל
2003 
פרסום מספר: 1324
פורסם: 03/06/2008  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א - כללי, מקור הנתונים, שיטות חישוב והגדרות, השוואות עם הדיווח למשרד הבריאות,
פניות לוועדות להפסקת היריון - מגמות, 2003-1998,
פניות לוועדות להפסקת היריון - ממצאים עיקריים, 2003,
הפסקות היריון על רקע מומים,
הפסקות היריון על רקע מומים - ממצאים עיקריים,
השוואה בין-לאומית
מעבר על    
מעבר אלנספחים    
מעבר אלל ו ח ו ת    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א - כללי, מקור הנתונים, שיטות חישוב והגדרות, השוואות עם הדיווח למשרד הבריאות,
פניות לוועדות להפסקת היריון - מגמות, 2003-1998,
פניות לוועדות להפסקת היריון - ממצאים עיקריים, 2003,
הפסקות היריון על רקע מומים,
הפסקות היריון על רקע מומים - ממצאים עיקריים,
השוואה בין-לאומית
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
נספחים   Zip
נספח א - דוגמה לטופס בקשה לאישור הפסקת היריון   Pdf
נספח ב - תהליך מילוי טופס הבקשה   Word
נספח ג - ועדות על להפסקות היריון   Word
חזרה לתוכן הפרסום
ל ו ח ו ת   Zip
סימנים מיוחדים בלוחות   Word
פניות ואישורים, לפי מחוז מגורים 1. Excel
פניות ואישורים, לפי צורת יישוב מגורים 2. Excel
פניות, לפי החלטת הוועדה, גיל, מצב משפחתי, קבוצת אוכלוסייה ודת 3. Excel
פניות, לפי דת ומחוז מגורים 4. Excel
פניות, לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ודת 5. Excel
פניות, לפי גיל, מצב משפחתי ודת 6. Excel
פניות, לפי מצב משפחתי, קבוצת אוכלוסייה ודת 7. Excel
פניות, לפי מספר הפלות מלאכותיות קודמות וגיל 8. Excel
פניות, לפי מספר הפלות מלאכותיות קודמות, קבוצת אוכלוסייה ודת 9. Excel
פניות, לפי מספר הפלות מלאכותיות קודמות ומצב משפחתי 10. Excel
פניות, לפי מספר הפלות מלאכותיות קודמות ויבשת לידה (יהודיות) 11. Excel
פניות של נשים שאינן רווקות, לפי מספר ילדים חיים וגיל 12. Excel
פניות של נשים שאינן רווקות, לפי מספר ילדים חיים, קבוצת אוכלוסייה ודת 13. Excel
פניות, לפי שבוע היריון וגיל 14. Excel
פניות, לפי שבוע היריון, קבוצת אוכלוסייה ודת 15. Excel
פניות, לפי שבוע היריון ומצב משפחתי 16. Excel
אישורים, לפי סעיף החוק וגיל 17. Excel
אישורים, לפי סעיף החוק, קבוצת אוכלוסייה ודת 18. Excel
אישורים, לפי סעיף החוק ומצב משפחתי 19. Excel
פניות, לפי שבוע היריון, החלטה וסעיף החוק 20. Excel
פניות, לפי יבשת לידה וגיל (יהודיות) 21. Excel
פניות, לפי החלטה, סעיף החוק, מספר שנות לימוד ודת 22. Excel
פניות, לפי החלטה, סעיף החוק, תעסוקה ודת 23. Excel
פניות, לפי שימוש באמצעי מניעה, גיל, מצב משפחתי ודת 24. Excel
פניות, לפי מספר הריונות קודמים ותוצאותיהם 25. Excel
פניות, לפי מחוז בית החולים ומחוז המגורים 26. Excel
אישורים להפסקות היריון מסיבה של סבירות למום אצל העובר, לפי קבוצת אוכלוסייה, דת וגיל 27. Excel
אישורים להפסקות היריון מסיבה של סבירות למום אצל העובר, לפי מוצא וגיל (יהודיות ואחרות) 28. Excel
אישורים להפסקות היריון מסיבה של סבירות למום אצל העובר, לפי מצב משפחתי וגיל 29. Excel
אישורים להפסקות היריון מסיבה של סבירות למום אצל העובר, לפי שבוע היריון וגיל 30. Excel
אישורים להפסקות היריון מסיבה של סבירות למום אצל העובר, לפי שבוע היריון, קבוצת אוכלוסייה ודת 31. Excel
אישורים להפסקות היריון מסיבה של סבירות למום אצל העובר, לפי קבוצת אוכלוסייה, דת וקבוצות מומים 32. Excel
אישורים להפסקות היריון מסיבה של סבירות למום אצל העובר, לפי שבוע היריון וקבוצות מומים 33. Excel
אישורים להפסקות היריון מסיבה של סבירות למום אצל העובר, לפי גיל וקבוצות מומים 34. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 1565 - 9372
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©