עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה
על פי מס ערך מוסף
2018-2016 
פרסום מספר: 1790
פורסם: 31/05/2020  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
    הגדרות והסברים
    שיטות
    מגבלות הנתונים
מעבר על    
מעבר אלת ר ש י מ י ם    
מעבר אלל ו ח ו ת    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
    הגדרות והסברים
    שיטות
    מגבלות הנתונים
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
הערות הסבר   Word
ת ר ש י מ י ם   Zip
מקרא הענפים לתרשימים   Word
תרשימים
התפלגות הפדיון, לפי ענף כלכלי 1.  
התפלגות העוסקים, לפי ענף כלכלי 2.  
אחוז הפדיון בשיעור מע"מ אפס, לפי ענף כלכלי 3.  
אחוז התשומות מכלל הפדיון, לפי ענף כלכלי 4.  
חזרה לתוכן הפרסום
ל ו ח ו ת   Zip
פדיון, לפי ענף כלכלי 1. Excel
עוסקים, לפי ענף כלכלי 2. Excel
שיעור השינוי בפדיון, לפי ענף כלכלי 2018 לעומת 2017 3. Excel
אחוז הפדיון בשיעור מע"מ אפס, לפי ענף כלכלי 4. Excel
אחוז התשומות (כולל ציוד) החייבות במע"מ מכלל הפדיון, לפי ענף כלכלי 5. Excel
עוסקים, פדיון וערך מוסף גולמי בענפי המסחר 6. Excel
עוסקים ופדיון, לפי ענף כלכלי, סוג עסק וסוג תיק במע"מ 7. Excel
עוסקים ופדיון, לפי ענף כלכלי ומאפיינים כמותיים 8. Excel
עוסקים ופדיון, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל של הפדיון 9. Excel
עוסקים ופדיון בתיקי שותפויות (איחוד עוסקים), לפי ענף כלכלי, וקבוצת גודל של הפדיון 10. Excel
תיקי עוסקים שנפתחו ונסגרו, לפי ענף כלכלי 11. Excel
עוסקים, לפי ענף כלכלי 12. Excel
עוסקים החייבים בדיווח למע"מ ועוסקים הפטורים ממנו, לפי ענף כלכלי 13. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
השתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 1565-9984
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©