רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה
ינואר-מרץ 2020 
רבעון מס' : 2020/1
פורסם: 28/06/2020  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
מבוא
    כללי
    חשבונות לאומיים
    חשבונות בין-לאומיים
    יבוא ויצוא
הערות הסבר
מעבר על    
חלק א: חשבונות לאומיים    
מעבר אלהוצאה על תוצר מקומי גולמי ושימושים במקורות    
מעבר אלתוצר מקומי גולמי ותמורה לשכירים, לפי ענף כלכלי    
מעבר אלההוצאה לצריכה פרטית, לפי סוג    
מעבר אלהשקעה מקומית גולמית, לפי ענף כלכלי    
מעבר אלהמגזר הממשלתי    
חלק ב: חשבונות בין-לאומיים    
מעבר אלמאזן התשלומים    
חלק ג: יבוא ויצוא    
מעבר אלסחר חוץ    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
מבוא
    כללי
    חשבונות לאומיים
    חשבונות בין-לאומיים
    יבוא ויצוא
הערות הסבר
 
כללי   Word
חשבונות לאומיים   Word
חשבונות בין-לאומיים   Word
יבוא ויצוא סחורות ושירותים   Word
הערות הסבר   Word
   חלק א: חשבונות לאומיים  
הוצאה על תוצר מקומי גולמי ושימושים במקורות   Zip
הוצאה על התוצר המקומי הגולמי, ושימושים במקורות, במחירי שוק 1.1. Excel
הוצאה לצריכה ציבורית 1.2. Excel
הוצאה לצריכה פרטית, לפי סוג 1.3. Excel
השקעה גולמית מקומית 1.4. Excel
יצוא סחורות ושירותים 1.5. Excel
יבוא סחורות ושירותים 1.6. Excel
תוצר מקומי גולמי והוצאה לצריכה סופית, לנפש 1.7. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
תוצר מקומי גולמי ותמורה לשכירים, לפי ענף כלכלי   Zip
תוצר מקומי גולמי במחירי בסיס (יפורסם ברבעון הבא) 2.1. Excel
תמורה לשכירים, לפי ענף כלכלי 2.2. Excel
מועסקים ושעות עבודה בשבוע, לפי ענף כלכלי 2.3. Excel
תמורה לשכירים ליחידת תוצר מקומי נקי 2.4. Excel
תוצר לשעת עבודה 2.5. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
ההוצאה לצריכה פרטית, לפי סוג   Zip
הוצאה לצריכה פרטית על מזון, משקאות וטבק, לפי סוג 3.1. Excel
הוצאה לצריכה פרטית על מוצרי תעשייה, לפי סוג 3.2. Excel
הוצאה לצריכה פרטית על שירותים, לפי סוג 3.3. Excel
הוצאה לצריכה פרטית על שירותי דיור, לפי סוג 3.4. Excel
הוצאה לצריכה פרטית על דלק, חשמל ומים, לפי סוג 3.5. Excel
הוצאה לצריכה פרטית לנפש, לפי סוג 3.6. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
השקעה מקומית גולמית, לפי ענף כלכלי   Zip
השקעה גולמית מקומית בנכסים קבועים, לפי ענף כלכלי 4.1. Excel
השקעה גולמית מקומית במכונות, בציוד ובכלי תחבורה מיבוא ומייצור מקומי, לפי ענף כלכלי - ייעוד 4.2. Excel
השקעה מקומית גולמית בתשתיות, לפי ענף כלכלי 4.3. Excel
השקעה מקומית גולמית בנכסים קבועים של המגזר הממשלתי 4.4. Excel
השקעה גולמית בענפי טכנולוגיות המידע (ICT), לפי ענף כלכלי 4.5. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
המגזר הממשלתי   Zip
גירעון הממשלה ומימונו 5.1. Excel
חוב ממשלתי 5.2. Excel
חשבון פעולות הממשלה (משרדי הממשלה והמוסד לביטוח לאומי) במתכונת GFSM 2014 5.3. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   חלק ב: חשבונות בין-לאומיים  
מאזן התשלומים   Zip
החשבון השוטף, לפי רכיבים עיקריים - סיכום (נתונים מקוריים) 6.1. Excel
החשבון השוטף, לפי רכיבים עיקריים - סיכום (נתונים מנוכי עונתיות) 6.2. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   חלק ג: יבוא ויצוא  
סחר חוץ   Zip
מאזן סחר חוץ (סחורות), נטו 7.1. Excel
מאזן סחר חוץ - יבוא, לפי קבוצת סחורות (נטו) 7.2. Excel
מאזן סחר חוץ - יצוא, לפי קבוצת סחורות (נטו) 7.3. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©