ספירות תנועה בדרכים לא-עירוניות 2019-2014 
פרסום מספר: 1796
פורסם: 16/06/2020  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מבוא - כללי, מונחים, הגדרות והסברים, שיטות (מתודולוגיה)
הנסועה הלא-עירונית, לפי היום בשבוע
מפה - נפח תנועה יומי בקטעי דרך נבחרים בדרכים לא-עירוניות, בימים ראשון עד חמישי 2019
מעבר על    
נספחים    
מעבר אלאירועים שהשפיעו על התנועה בדרכים    
מעבר אלספירות תנועה מיוחדות    
לוחות    
מעבר אללוחות    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מבוא - כללי, מונחים, הגדרות והסברים, שיטות (מתודולוגיה)
הנסועה הלא-עירונית, לפי היום בשבוע
מפה - נפח תנועה יומי בקטעי דרך נבחרים בדרכים לא-עירוניות, בימים ראשון עד חמישי 2019
 
הקדמה   Word
מבוא   Word
הנסועה הלא-עירונית, לפי היום בשבוע   Word
מפה - נפח תנועה יומי בקטעי דרך נבחרים בדרכים לא-עירוניות, בימים ראשון עד חמישי 2019   Pdf
   נספחים  
אירועים שהשפיעו על התנועה בדרכים   Zip
אירועים כלליים   Word
מחירי דלק   Word
שינויים במחירי הנסיעה בתחבורה הציבורית   Word
חזרה לתוכן הפרסום
ספירות תנועה מיוחדות   Zip
נפח תנועה מסביב לכנרת - בחג הפסח ובחג הסוכות 1. Excel
נפח תנועה בנגב, בדרכים לאילת - בחג הפסח ובחג הסוכות 2. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   לוחות  
לוחות   Zip
נפח תנועה לפי דרך, קטע, היום בשבוע ונפח תנועה מרבי 1. Excel
נפח תנועה לפי דרך, קטע ושעת היממה (ממוצע לשעה לכל ימי השבוע) 2. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 0792-9579
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©